افق روشن
www.ofros.com

!تمامی کارگران زندانی باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردند


اتحاد بین المللی                                                                                             شنبه ٢١ آبان ماه ١٣٩٠

تمامی کارگران زندانی باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردند!

تعقیب و اذیت و آزار فعالین کارگری باید فوری متوقف گردد!

علی نجاتی، امروز، ۲۱ آبان ۱۳۹۰، برای گذراندن محکومیت مجددش دررابطه با یک اتهام تکراری، به زندان فجر دزفول منتقل گردید. طبق اطلاعات رسیده، خانواده واعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه این فعال کارگری را درمراجعه اش به دادگاه پیش از اعزام به زندان همراهی کرده بودند. این عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه قبلا بدلیل همین اتهام ۶ ماه زندانی کشیده بود، اما پرونده دیگری علیه ایشان باز گردید و با اینکه در دادگاه بدوی تبرئه گردید در دادگاه تجدید نظر به تحمل یک سال حبس محکومش کردند. علی نجاتی درشرایطی زندانی می گردد که ازبیماری شدید قلبی رنج می برد و مدتی پیش عمل جراحی قلب انجام داده است و علاوه بر پیروی از رژیم غذایی روزانه ومصرف داروهای زیاد، ماهی یکبار برای کنترل باید به پزشک معالجش مراجعه نماید.
رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه بدون هیچ حکمی بلاتکلیف و تحت فشارهای شدید از ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ دربازداشت بسر می برد. شهابی ازبیماری های متعدد رنج می برد واخیرا هم بدلیل درد شدید گردن، جهت آزمایشات پزشکی وعکسبرداری به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد.
ابراهیم مددی عضو دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه بیش از سه سال است که در زندان اوین دوران محکومیتش را از سرمیگذراند و علیرغم اینکه ازبیماری شدید چشم ودیابت رنج می برد و با وجودی که آخرین ماه های محکومیتش را طی میکند ازحق مداوا در بیرون از زندان برخوردار نشده است.
حکم ۵ سال زندان تعزیری علیه بهنام ابراهیم زاده، عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و فعال حقوق کودکان، از طرف دادگاه تجدید نظرتایید شده است. بهنام ابراهیم زاده قریب ۱۷ ماه است که در زندان اوین بدلیل اتهامات واهی زندانی است و از نظرجسمی و روحی تحت فشار بوده است.
آیت نیافر از فعالین شناخته شده جنبش کارگری ایران، روز دوشنبه ٢۵ مهرماه ۱۳۹۰ توسط مامورین امنیتی بازداشت شد و طبق آخرین اطلاعات وی در زندان اوین محبوس می باشد.
علی اخوان از یاران کانون مدافعان حقوق کارگر، نیمه شب سیزدهم خردادماه درخانه اش جهت گذراندن دوران محکومیت یکسال ونیمش دستگیرشد. این فعال کارگری بنا به حکمی که به وکیلش ابلاغ شده بود هنوز بیش از ۲ هفته فرصت داشت تا به دادسرای اوین مراجعه نماید.
پس از گذشت حدود ۴ سال، احکام لغو شده شیث امانی و صدیق کریمی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران دررابطه با مراسم اول ماه مه سال ۱۳۸۶، جهت اجرا به آنان ابلاغ شد. درهمین رابطه به منزل پدری صدیق کریمی برای بازداشتش یورش آوردند.
كوروش بخشنده ازاعضای كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری، اخیرا غیابی به یک سال حبس تعلیقی محكوم شد .این فعال کارگری ۵ شهریور سال جاری بدلیل اتهامات بی پایه و اساس دستگیر و زندانی شد و روز ۲۹ شهریور با قرار وثیقه ۷۵ میلیون تومانی آزاد شد.
خبرهای بالا و نیز احضاریه های متعدد علیه بسیاری از دیگر فعالین کارگری نشان دهنده تداوم فشار رژیم سرمایه داری - اسلامی ایران به کارگران، فعالین کارگری و خانواده هایشان است. حکومت جمهوری اسلامی ایران که از گسترش اعتراضات، تجمعات واعتصابات کارگری در متن اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران، منطقه و جهان هراس روزافزون دارد، با تحت فشار قراردادن فعالین کارگری بسان تلاشهای همیشگی اش قصد دارد به ارعاب و پراکندگی میان کارگران دامن زند وهم چنین مانع ازایجاد تشکل های مستقل کارگری و گسترش جنبش کارگری گردد.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ضمن محکوم کردن این اقدامات سرکوبگرانه، دررابطه با وضعیت جسمی فعالین کارگری زندانی که از بیماری های مختلف رنج می برند هشدار می دهد و درباره عواقبش رژیم حاکم بر ایران را مسئول می داند. تمامی کارگران زندانی باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردند. تعقیب و پرونده سازی علیه فعالین کارگری باید فوری متوقف گردد.
باید سیاست های ضدکارگری وسرکوبگرانه رژیم سرمایه داری اسلامی ایران و ترفندهایش را بطور همه جانبه خنثی نمود و در مقابلش سازماندهی طبقاتی هر چه گسترده تری را به راه انداخت. اتحاد بین المللی به سهم خود با رساندن صدای اعتراض کارگران ایران به تشکل ها و فعالین کارگری و مترقی درکشورهای مختلف جهان و راه اندازی کارزارهای متنوع به پیشبرد این امر ضروری یاری خواهد رساند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

http://www.etehadbinalmelali.com

۱۲ نوامبر ۲۰۱۱