افق روشن
www.ofros.com

تداوم دستگیری و اذیت و آزار فعالین کارگری


اتحاد بین المللی                                                                                            سه شنبه ٢٠ دی ماه ١٣٩٠

بنا به گزارش ها، اخیرا تعداد دیگری از فعالین کارگری توسط رژیم ضد کارگر جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده اند. در ۱۸ دی ماه ۱۳۹۰، شریف ساعد پناه از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، توسط چهارمامور لباس شخصی که به منزل او هجوم برده بودند، دستگیر شد. ماموران با آزار و اذیت اعضای خانواده، برخی از کتاب های موجود در خانه را ضبط و با خود بردند . شریف ساعد پناه هم اکنون با قرار وثیقه ۸۰ میلیون تومانی در زندان مرکزی سنندج محبوس است.
همچنین در ۱۵ دی ماه، مظفر صالح نیا یکی دیگرازاعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران توسط ماموران حکومتی دستگیر شد وهم اکنون در زندان مرکزی سنندج زندانی است. بعلاوه در همین زمان محمد حسینی از فعالین کارگری در فیروزکوه توسط ماموران دستگیر شد و اینک در زندان محبوس است.
بنا به منابع خبری، همچنین آقای میثم نجاتی عارف، دانشجوی دانشگاه آزاد و فعال کارگری شرکت سایپا، روز سه شنبه ۱۳ دی ماه، توسط ماموران امنیتی بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شد. ماموران بعد از دستگیری میثم نجاتی عارف او را با دستبند به منزلش می برند و با توهین و اذیت و آزار اعضای خانواده، کامپیوتر و مقداری از وسایل شخصی اورا ضبط می کنند و با خود می برند.
بنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، مجید حمیدی، از فعالین کارگری شهر سنندج، نیز به دادگاه احضار شده و مورد سئوال و بازپرسی قرار گرفته است.
طبق گزارش سنديكای كارگران شركت واحد تهران و حومه "اقايان علی اكبر نظری و مرتضی كمساری از اعضای سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه كه در مورخه ٨٩/٩/٢ از طرف بازپرسي شعبه دوم امنيت مستقر در اوين احضار و بازداشت شدند و پس از ۳۶ روز با قيد كفالت ازاد شده بودند، پس از رسيدگی در دادگاه ويژه كاركنان دولت با محكوميت سه ميليون ريال جزای نقدی مواجه شده كه بعد از اعتراض اقايان نظری و كمساری در دادگاه تجديد نظراين حكم تاييد و با حضور نامبردگان اجرا شد."
دستگیری های اخیر و احکام ضد انسانی علیه فعالین کارگری نشانگر آن است که جمهوری اسلامی قصد دارد باز هم دور دیگری از دستگیری و سرکوب علیه کارگران و فعالین کارگری به راه اندازد. اتحاد بین المللی بار دیگر این اقدامات سرکوب گرانه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم می کند و خواهان آزادی بدون قید و شرط همه فعالین کارگری در بند و همه زندانیان سیاسی می باشد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

http://www.etehadbinalmelali.com

١٠ ژانویه ٢٠١٢