افق روشن
www.ofros.com

تداوم اذیت و آزار و بازداشت کارگران

و سرکوب فعالیتهای کارگری در هفته های اخیر


اتحاد بین المللی                                                                                           پنجشنبه ١۹ اردیبهشت ۱۳۹٢

تداوم اذیت و آزار وتعقیب قانونی کارگران و سرکوب فعالیتهای کارگری در هفته های اخیر موجب شده است که تعداد دیگری از فعالین کارگری توسط نیروهای امنیتی دستگیر و مورد اذیت و آزار قرار بگیرند. در سنندج بدنبال راهپیمایی کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر تعدادی از شرکت کنندگان در این تظاهرات بازداشت شدند و فضای شهر سنندج به خصوص به شدت امنیتی شده است و بسیاری از فعالین کارگری مورد تهدید قرار گرفته اند. بنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری اکثریت دستگیر شدگان اول مه با قید ضمانت آزاد شده اند.
همچنین از تاریخ دوم ماه مه جلیل محمدی و حامد محمود نژاد در شهر سنندج بازداشت شده اند و تا کنون خبر موثقی از وضعیت آنها در دسترس نیست. شاهرخ زمانی در روز اول مه به زور توسط ماموران از زندان گوهردشت به دادگاه برده شد و اتهام واهی توهین به "رهبری" به وی تفهیم شد. همزمان بهنام ابراهیم زاده تحت فشار برای بازگشت به زندان با وجود بیماری شدید و معالجات تنها فرزندش قرار گرفته است. رضا شهابی را نیز با وجود پایان نیافتن معالجاتش مجبور به بازگشت به زندان نمودند. غالب حسینی و علی آزادی با وجود پایان بازجوییها بدون حکم و بدون هیگونه دلیلی در بازداشت نگاه داشته شده اند ودیگر فعالین کارگری از جمله پدرام نصرالهی، محمد جراحی و رسول بداقی کماکان محبوس هستند.
ما ضمن محکوم نمودن اقدامات سرکوبگرانه رژیم جمهوری اسلامی علیه فعالین کارگری در ایران و تلاش برای آزادی فعالین کارگری در بند، به این واقعیت تاکید داریم که با وجود جو شدید امنیتی در سراسر کشور، کارگران در شهرها و مناطق مختلف ایران مراسمهای اول ماه مه خود را به مناسبت روز جهانی کارگر به هر نحو توانستند برگزار کردند، از جمله باید به تظاهرات و راهپیمایی در خیانهای سنندج اشاره کرد که در شرایطی برگزار گردید که ماموران رژیم با تهدید و ارعاب همه نیروی خویش را بکار برده بودند در هیچ مرکز کار و شهری حرکتی اعتراضی صورت نگیرد. در عین حال لازم به تاکید است برای گسترش این مبارزات باید فضای امنیتی و اقدامات سرکوبگرانه حکومتی را به عقب نشاند و با اتکا به اتحاد طبقاتی و تشکلات مستقل کارگری و جنبش کارگری در ایران و جهان به مبارزه برای دستیابی به کلیه مطالبات و خواستهای کارگران ادامه داد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۸ مه ۲۰۱۳

info@workers-iran.org
http://www.workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com