افق روشن
www.ofros.com

شکنجه و آزار و اذیت فعالین کارگری

زندانی و تعقیب قضایی خانواده های کارگران زندانی


اتحاد بین المللی                                                                                                  شنبه ٢۵ شهریور ١٣٩١

بنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری "وضعیت عمومی علیرضا عسگری، فعال کارگری در بند و عضو کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، همچنان وخیم و وی با شرایط نامناسب جسمی در انتظار حکم دادگاه تجدیدنظر است. این فعال کارگری دربند، از بیماری های متعددی رنج می برد:
بیماری مزمن و حاد روده، آسیب دیدگی شدید لگن و مهره های تحتانی کمر، ناراحتی قلبی که بیشتر اوقات دست چپ او را تحت تاثیر قرار داده و بی حس می کند، کم خونی شدید که غالباً او را می آزارد و حتی ایستادن را برای او سخت می کند و بیماری های پوستی ( قارچ و دمل های چرکین زیر پوستی) که خارش بسیار آزاردهنده ای دارد، از جمله مشکلاتی است که ضرورت رسیدگی و معالجه ی جدی و فوری را در مراکز ویژه ی درمانی می طلبد." کمیته هماهنگی تاکید میکند که "علیرضا عسگری قبل از دستگیری و بازداشت حال عمومی مناسبی داشته است". کاملا روشن است که همانند تمامی دستگیر شدگان یورش کرج که به شدت و وحشیانه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، علیرضا عسگری نیز در تدوام بازداشت و دربازجویی ها تحت اذیت و آزارهای فیزیکی و شکنجه های جانیان جمهوری اسلامی در زندان قرار گرفته است.
علاوه بر این، کمیته دفاع از رضا شهابی در آخرین اطلاعیه خود گزارش داده است که سلامتی رضا شهابی بدنبال انتقال دوباره وی به زندان در خطر است. کمیته دفاع از رضا شهابی اعلام کرده است رضا شهابی که "پس از انجام عمل جراحی سنگین دیسک گردن و علیرغم نظر پزشکان مبنی بر لزوم دست کم "٢ ماه استراحت در منزل" و "عدم توان تحمل کیفر" راهی بند ٣۵٠ زندان اوین شد، دچار مشکلات جدی شده است؛ به نحوی که جای عمل روی گردن چرک و عفونت کرده و کتف ها و دست راست او به شکل آزار دهنده ای درد می کند. شرایط جسمی رضا به حدی وخیم شده است که حال عمومی او نسبت به قبل ازعمل بسیار بدتر است و خطر آسیب رسیدن به بافت های عصبی و نخاعی به دلیل عفونت وی را تهدید می کند."
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری همچنین گزارش داده است که "روز دوشنبه ٢٠/٦/٩١ 'شهناز سگوند' همسر 'علی نجاتی' کارگر زندانی، پس از احضار به شعبه ی دوم دادیاریِ دادگاه شوش، به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط و مصاحبه با رادیوهای بیگانه و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، محاکمه گردید. این در حالی است که ایشان تنها به تشریح وضعیت بد جسمی همسرش 'علی نجاتی' پرداخته بود. شایان ذکر است «شهناز سگوند» موقتا تا صدور حکم دادگاه، با قید کفالت آزاد گردید."
وضعیت فعالین کارگری در بند از جمله شاهرخ زمانی، محمد جراحی و بهنام ابراهیم زاده کماکان کاملا وخیم بوده وعلی رغم تلاشهای صورت گرفته در ایران و در ابعاد جهانی، این فعالین کارگری به دلایل واهی و با احکام طولانی و کاملا بی پایه، در زندان بسر می برند. علاوه بر این، جمهوری اسلامی در کمال بی شرمی به خانواده های ستم کشیده کارگران دربند که برای آزادی عزیزانشان تلاش میکنند و به دنبال اخراج و حبس عزیزانشان دچار مشکلات فروان روحی و مالی شده اند نیز رحم نمیکند و در موارد متعدد با تهدید و ارعاب می کوشد از فعالیت ها و مصاحبه های آنها در دفاع از ابتدایی ترین حقوق عزیزانشان جلو گیری کند. تعقیب قضایی شهناز سگوند، همسر علی نجاتی، نشان می دهد که این رژیم ضدکارگر و سرکوبگر از دادخواهی و یک مصاحبه ساده نیز به شدت وحشت دارد. اما رژیم سرمایه بیهوده فکر میکند که میتواند جلوی دادخواهی و عدالت طلبی میلیونها خانواده کارگری را بگیرد.
اتحاد بین المللی تمامی موارد فوق و مظالم بیکران این حاکمیت ارتجاعی علیه کارگران و خانواده های کارگری در ایران را در ابعاد وسیع و به زبانهای گوناگون به گوش کارگران، تشکلات کارگری و آزادی خواه جهان خواهد رساند و همچون گذشته برای آزادی بدون قید و شرط کلیه فعالین کارگری در بند با تمام توان کوشش خواهد کرد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۲ سپتامبر ۲۰۱۲

info@workers-iran.org
http://www.workers-iran.org