افق روشن
www.ofros.com

دستگیری رضا شهابی را قویا محکوم نموده خواهان آزادی کلیه فعالین کاری میباشیم


اتحاد بین المللی                                                                                                 شنبه ٢٢ خرداد ١٣٨٩

رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه صبح امروز شنبه ٢٢ خرداد ماه حوالی ساعت ٠٩:٠٠ از محل کار به اداره مرکزی شرکت واحد اتوبوس رانی تهران احضار شد و در آنجا توسط ٢ مامور پلیس امنیت دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شد.
در طی هفته گذشته و این هفته رضا شهابی دومین عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران که بدون هیچ گونه دلیلی دستگیر می شود . روز چهارشنبه گذشته آقای سعید ترابیان با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شد و از وضعیت و شرایط او هیچ خبری در دست نیست.
با دستگیری امروز در حال حاضر ۴ عضو اصلی سندیکای شرکت واحد در زندان بسر می برند که عبارتند از آقاین منصور اسالو،ابراهیم مددی،سعید ترابیان و رضا شهابی می باشند
همچنین امروز از ادامه کار دو تن از اعضای سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه ممانعت به عمل آوردند.هنگامی که آقای داود رضوی و همایون جابری قصد بیرون آوردن اتوبوسهای خود را از پارگینگ داشتند به آنها گفته شد که امروز آنها اجازه کار در خط ١ تندرو( بی .آر . تی) که در نقاط مرکزی شهر تهران تردد دارند را ندارند و آنها را به یکی از پارکینک ها در جاده دماوند منتقل شده اند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مانند گذشته این اعمال ضد کارگری ،ضد انسانی جمهوری اسلامی ایران را شدیدا محکوم نموده و اعلام میدارد که اینگونه حرکات رذیلانه هیچ گونه تاثیری بر اراده جنبش کارکری که همانا ایجاد تشکلات مستقل خود و اتحاد برای سرنگونی جمهوری اسلامی است نخواهد گذاشت. ما خواهان آزادی فوری وبی قید وشرط کلیه زندانیان سیاسی وکلیه فعالین کارگری در بند میباشیم.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

شنبه ١٢ژوئن