افق روشن
www.ofros.com

حکم زندان علیه رضا رخشان را محکوم می کنیم


اتحاد بین المللی                                                                                                  پنجشنبه ١١ آذر ١٣٨٩

بنا بر گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، رضا رخشان رئیس هیات مدیره این سندیکا توسط شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر اهواز به اتهام "نشر اکاذیب" به ۶ ماه زندان محکوم گردید. این حکم ضد کارگری و ضد انسانی در حالی صادر شد که پیش از آن رضا رخشان در دادگاه بدوی از اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی تبرئه شده و با وثیقه ۳۰ میلیون تومانی آزاد شده بود .
رضا رخشان دومین رئیس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه است که در کمتر از یک سال به زندان محکوم می شوند . پیش از او علی نجاتی، رئیس پیشین هیئت مدیره سندیکا، بیش از شش ماه حبس گردیده بود. بعلاوه اعضای دیگر هیات مدیره، فریدون نیکو فرد، قربان علیپور، محمد حیدری مهر و جلیل احمدی به جرم فعالیت های کارگری هر کدام ۶ ماه در زندان بسر برد اند .
حکم زندان علیه رضا رخشان در حالی صادر می شود که رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی در ماه های اخیر بر شدت سرکوب خود علیه فعالین کارگری افزوده است . تنها در عرض دو ماه گذشته، تعداد زیادی از فعالین کارگری مورد اذیت و آزار، ضرب و شتم و تهدید قرار گرفته و چندین نفر از آنان توسط دادگاه های رژیم به زندان محکوم شده اند. سرکوب کارگران و فعالین کارگری بیش از آنکه نشانه قدرت و تسلط رژیم به اوضاع باشد، نشانه ترس این حکومت از اوج گیری اعتراضات کارگری به ویژه در زمان اجرای طرح ضد کارگری و فلاکت بار قطع یارانه ها است.
اتحاد بین الملی در حمایت از کارگران در ایران حکم زندان علیه رضا رخشان را شدیدا محکوم می کند و همبستگی و حمایت خود را با سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعلام می دارد و به نوبه خود بر علیه حکم صادره علیه رضا رخشان و دیگر فعالین کارگری نهایت تلاش خود را بعمل خواهد اورد.
در اکسیونهای پشتیبانی از کارگران ایران شرکت کنیم و از حمایت همه جانبه از فعالین و تشکلات مستقل کارگری در ایران دریغ نورزیم!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۰ آذر ۱۳۸۹، برابر با اول دسامبر ۲۰۱۰

info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com