افق روشن
www.ofros.com

در حمایت از مبارزات کارگران پست کانادا

"و علیه قانون ارتجاعی و ضدکارگری "بازگشت به کار


اتحاد بین المللی - واحد کانادا                                                                                  یکشنبه ۵ تیرماه ١٣٩٠

نزدیک به ۵۰ هزار کارگر پست کانادا از تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۱ توسط شرکت پست کانادا "لاک اوت" (جلوگیری از حضور و اشتغال کارگران در محیط کار توسط کارفرما) شده اند. این در حالی اتفاق افتاد که مذاکرات اتحادیه کارگران پست کانادا با شرکت پست عملا به بن بست رسیده بود و اتحادیه از اوایل ماه ژوئن مشغول اعتصابات چرخشی/موضعی در شهرهای مختلف کانادا به عنوان یک تاکتیک جهت اعمال فشار به شرکت پست برای دستیابی به مطالبات کارگران پست بود . شرکت پست درصدد است که دستمزد و مزایای کارگران تازه استخدام شده را کاهش دهد و به این ترتیب یک سیستم تبعیض آلود و دابل استاندارد در محیط کار ایجاد نماید. بعلاوه در مواردی همچون بازنشستگی (پنشن) و بهداشت و ایمنی محیط کار اختلافات اساسی میان اتحادیه و کارفرما وجود دارد. معنای عملی دوطبقه ای کردن دستمزدها علاوه بر نقض اصل طبقاتی مزد برابر در ازای کار برابر، ایجاد تنش در میان کارگران و تحمیل تدریجی کاهش دستمزدها و مزایای کاری بر کلیه کارگران شرکت پست کانادا خواهد بود. پذیرش این سیاست ضدکارگری شرکت پست، زمینه را برای شرکتهای مشابه دیگر که زیر نظر دولت فدرال و یا دولتهای استانی هستند برای حمله به دستاوردها و حقوق کارگران بازتر خواهد کرد. دقیقا به همین دلیل بلافاصله پس از لاک اوت کردن کارگران توسط شرکت پست، دولت محافظه کار کانادا تصمیم گرفت که لایحه بازگشت به کار را در پارلمان کانادا به رای گذاشته و با تصویب آن کارگران را با تحمیل شرایطی بمراتب عقب تر از آنچه شرکت پست حاضر بود متقبل گردد، به اجبار و با تهدید به جریمه و زندان در صورت مقاومت، به کار باز گرداند. به طور مثال، دولت فدرال در مورد افزایش دستمزدها در لایحه بازگشت به کار، دستمزدی کمتر از آنچه شرکت پست در مذاکرات پذیرفته بود را گنجانده است. این لایحه در حال حاضر در مجلس فدرال در حال بررسی و بحث و جدل میان نمایندگان دولت و نمایندگان احزاب اپوزیسیون می باشد و به همین دلیل کمی به تاخیر افتاده است، اما تصویب آن قطعی به نظر میرسد.
کارگران پست کانادا سابقه مبارزاتی برجسته ای دارند. اتحادیه کارگران پست کانادا اعتصابات پرقدرتی را در سالهای قبل سازمان داده بود و فعالین آن علاوه بر جرایم نقدی به خاطر مقاومت در مقابل قانون بازگشت به کار در گذشته روانه زندان نیز شده بودند. کارگران پست کانادا همچنین در عرصه های مبارزاتی دیگر از جمله در امور مربوط به همبستگی بین المللی کارگری فعال بوده اند. به خصوص در گذشته دورتر در ارتباط با آپارتاید در آفریقای جنوبی و نیز در سالهای اخیر در ارتباط با آپارتاید دولت اسرائیل علیه فلسطینیان و سرکوب فعالین کارگری در کلمبیا و دیگر کشورهای آمریکای لاتین بسیار فعال عمل کرده اند. اتحادیه کارگران پست کانادا همچنین از جنبش کارگری ایران در مقابل رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی همواره حمایت کرده است. ضروری است به عنوان بخشی از طبقه کارگر و نیز بعنوان فعالین عرصه همبستگی بین المللی کارگری از مبارزات کارگران پست کانادا در مقابل کارفرما و دولت که متحدانه علیه کارگران ایستاده اند قاطعانه حمایت کنیم. تهاجم دولت نئو کان کانادا و شرکت پست کانادا به دستاوردهای کارگران پست و حمایت کامل بورژوازی کانادا از این تهاجم را باید در هم شکست. تهاجم سرمایه داری و دولت آن علیه کارگران در عین حال اجزایی از یک جنگ استراتژیک علیه طبقه کارگر محسوب میگردد که از جمله شامل اقدامات سرکوبگرانه علیه اصل آزادی تشکل کارگری، استقلال طبقاتی و حق اعتصاب و انعقاد قراردادهای جمعی و پایین آوردن دستمزدها و از میان برداشتن دستاوردهای کارگری می باشد.
فعالین اتحاد بین المللی در کانادا تا کنون به طرق مختلف از مبارزات کارگران پست کانادا حمایت کرده اند: چندین پیام حمایتی به کارگران پست صادر نموده و در حرکتهای اعتراضی آنان و بخصوص تظاهراتی که در تورنتو در اعتراض به لاک اوت کردن و قانون ضدکارگری بازگشت به کار در تاریخ ۲۲ ژوئن سازمان داده شده بود شرکت کرده اند (به لینکهای زیر و عکسهای پایین صفحه مراجعه نمایید). حتی اگر در کشورهای دیگر زندگی میکنیم، از جمله با مراجعه به لینک پایین صفحه میتوانیم به اشکال متنوع از مبارزات این کارگران حمایت کنیم.

پایدار باد همبستگی بین المللی کارگری

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - واحد کانادا

۲۵ ژوئن ۲۰۱۱

info@workers-iran.org

http://www.etehadbinalmelali.com

http://www.cupw.ca/index.cfm/ci_id/13404/la_id/1.htm

http://www.cupw.ca/index.cfm/ci_id/13348/la_id/1.htm

http://www.cupw.ca/index.cfm/ci_id/13016/la_id/1.htm