افق روشن
www.ofros.com

نامه اعتراضى اتحاديه كارگران پست كانادا به سفارت جمهورى اسلامى

ترجمه از اتحاد بين المللى                                                                                   چهارشنبه ۵ اسفند ۱٣٨٨


١٩ فوريه ٢٠١٠
به سفارت جمهورى اسلامى ايران، اتاوا
245 Metcalfe Street, Ottawa, Ontario

به نمايندگى از ۵٤ هزار عضو اتحاديه كارگران پست كانادا، نگرانى بسيار شديدمان بخاطر گزارشات رسيده مبنى بر دور جديد هدف قرار دادن منصور اسانلو، رهبر كارگرى زندانى، توسط مقامات حكومتى ايران را اعلام ميكنم.
اتحاديه ما مطلع شده است كه اسانلو و يك زندانى سياسى ديگر در زندان رجايى شهر مورد بازجويى، تهديد و انتقال به زندان انفرادى قرار گرفته اند. اين اعمال برخلاف ابتدايى ترين استانداردهاى پذيرفته شده دادگسترى ميباشد.
اتحاديه كارگران پست كانادا، همچنين نگران است كه بدليل ضرب و شتم هاى پيشين و حبس ناعادلانه وى، سلامتى منصور وخيم تر شده است. انتقال به سلول انفرادى معمولا شرايط را منجمله از جنبه مراقبتهاى پزشگى و غذايى بدتر ميكند.
اتحاديه كارگران پست كانادا از دولت ايران ميخواهد كه منصور را بلافاصله به بيمارستان منتقل نمايد. ما همچنين خواستار آزادى فورى و بى قيد و شرط منصور اسانلو هستيم.

با احترام، دنيس ليملين،

رئيس سراسرى اتحاديه كارگران پست كانادا

رونوشت: فدراسيون جهانى كارگران حمل و نقل، مك اوراتا

ترجمه و تكثير از اتحاد بين المللى در حمايت از كارگران در ايران