افق روشن
www.ofros.com

حمایت سن تراسش از فعالین کارگری زندانی


اتحاد بین المللی                                                                                           دوشنبه ١٩ دی ماه ١٣٩٠

سن تراسش حمایت کامل خود را از رفقای سندیکالیست ایرانی در بند اعلام می کند

در اعتراض به حکومت ایران در مورد وضیعت رضا شهابی سندیکالیست زندانی و عضو هئیت مدیره سندیکای شرکت واحد حمل و نقل تهران و حومه سن تراسش، اتحادیه سراسری کارگران خدمات بهداشتی انسان کشور بنین به همتایان فرانسوی خود سندیکاهای س.اف.د.ت. ،ث.ژ.ت ، ف.اس.یو، سولیدرو یو.اس.ن.آ، می پیوندد.

سن تراسش
- خواستار آزادی بی قید و شرط رفیق رضا شهابی که سلامتی اش در معرض خطر است، می باشد؛
- تقاضای آزادی دیگر رفقای زندانی از جمله ابراهیم مددی، علی نجاتی و بهنام ابراهیم زاده را دارد؛
- خواستار رعایت حقوق بشر و حقوق اتحادیه ها می باشد؛
- سرکوب و دستگیری سازمان یافته اعضای اتحادیه های کارگری توسط دولت ایران را محکوم می کند؛
- احترام به آزادی های اساسی و پایه ایی را خواهان است.

معاون دبیر کل سن تراسش
مارسل جبهیتین کونوهو

ترجمه و تکثیر از:

"همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس"

"اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - پاریس"

SYNTRASESH
SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DES SERVICES DE LA SANTE HUMAINE
DU BENIN
03 BP : 932 Cotonou. Tél : 95 86 35 78/97 33 56 18/ 93 80 97 32/97 98 48 69
Enregistré sous n° 2005/0523/DEP-ATL-LITT/SG/SAG-ASSOC du 12/09/2005
Publié au journal officiel n° 6 du 15 Mars 2006

LE SYNTRASESH
Apporte son total soutien aux camarades syndicalistes de l’Iran emprisonnés ;
Le Syndicat National des Travailleurs des Services de le Santé Humaine (SYNTRASESH) du Bénin se joint à ses pairs de la France à savoir : CFDT ; CGT ;
FSU ; Solidaires et UNSA pour interpeler le pouvoir iranien sur la situation du camarade Réza Shahabi, membre de la direction du syndicat Vahed de la régie des transports de Téhéran et banlieue emprisonné.

Le SYNTRASESH :
-Demande la libération immédiate et sans condition du camarade Réza Shahabi dont l’état de santé est dégradant ;
-Exige la libération des autres camarades syndicalistes emprisonnés (E. Madadi ; A. Najati ; B. Ebrahim-Zadeh) ;
-Exige le respect des droits humains et des droits syndicaux ;
-Dénonce la répression organisée par le pouvoir iranien à l’encontre des syndicalistes ;
- Exige le respect des libertés fondamentales

Le Secrétaire Général Adjoint du SYNTRASESH
Marcel Gbéyitin KOUNOUHO

*****************

به آقای لاریجانی
رییس قوه قضاییه
تهران - جمهوری اسلامی ایران
موضوع : بازداشت آقای رضا شهابی و وضعیت سلامت او
عالیجناب

سازمانهای اتحادیه ای فرانسوی س.اف.د.ت ، س.ژ.ت ، اف.اس.او، همبستگی - سود ، و اونسا توجه شما را به وضعیت رضا شهابی ، عضو هئیت مدیره "سندیکای واحد اتوبوسرانی تهران و حومه" که از ١٩ ماه پیش در زندان به سر میبرد،جلب میکنند.
او در روز ١٢ ژوئن ٢٠١١ بدون اینکه هیچ اتهامی به او نسبت داده شود بازداشت شد. رضا شهابی مبارزی است که از منافع کارگران دفاع میکند. او در ٢۵ ماه مه گذشته در برابر "دادگاه انقلاب" حضور یافت . ایشان به همراه وکیل خود در دادگاه دلایلی دال بر اینکه اوبه هیچ اقدام غیر قانونی دست نزده است ارائه دادند.
رضا شهابی از مشکلات سلامتی متعددی (نارسائی کلیوی و آرتروز شدید ناشی از آسیب خوردن چهار مهره گردن ) رنج می برد. سلامتی او از چند ماه پیش نقصان بیشتری پیدا کرده است و خطر این وجود دارد که در غیاب مداوای لازم فلج شود. بنابراین او باید هر چه سریعتر به یک بیمارستان در خارج از محیط زندان انتقال یابد. رضا شهابی، علیرغم مشکلات جسمی، از روز ٢٢ نوامبر گذشته دست به اعتصاب غذائی زده که جان او را به خطر انداخته است.
ما به شما یادآور میشویم که شما به عنوان نماینده قدرت قضائی جمهوری اسلامی ایران مسئول سلامتی و حفظ جان رضا شهابی هستید.
بازداشت اقای شهابی نقض حقوق پایه ای انسانی و سندیکائی است . از این رو ما از شما خواستار آزادی بلادرنگ او می باشیم . از این گذشته به دلیل زیر پا گذاشته شدن همین حقوق ما خواستار آزادی دیگر سندیکالیستهای زندانی در ایران ، از جمله آقای ابراهیم مددی متعلق به همان سندیکای شرکت واحد، علی نجاتی از سندیکای نیشکر هفت تپه، بهنام ابراهیم زاده و ... هستیم. با احترامات فائقه

امضاکنندگان :
از طرف س.اف.د.ت : فیلیپ رئو
از طرف س.ژ.ت : ژان فرانسوا کورب
از طرف اف.اس. او : دومینیک ژیانوتی
از طرف همبستگی - سود : آلن بارون
از طرف اونسا : سعید دروان

ترجمه و تکثیر از

" همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس "

" اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - پاریس "

Paris, le 20 décembre 2011
Son Excellence Sadegh Larijani,
Chef de la magistrature
Téhéran
République islamique d’Iran
Objet : détention de Réza Shahabi
et demande de transfert dans un hôpital civil.

Votre Excellence, Les organisations syndicales française CFDT, CGT, FSU, Solidaires et UNSA, attirent votre attention sur la situation de Réza Shahabi, membre de la direction du syndicat Vahed de la régie des transports de Téhéran et banlieue, emprisonné depuis 19 mois.
Il a été arrêté le 12 juin 2011 sans qu’aucun délit ne lui soit reproché. Réza Shahabi est un militant syndicaliste qui défend les intérêts des travailleurs. Il a comparu le 25 mai dernier devant le « Tribunal révolutionnaire ». Lui et son avocat ont apporté devant la Cour des preuves que son action n’avait rien d’illégale.
Réza Shahabi souffre de plusieurs problèmes de santé (insuffisance rénale et une arthrose sévère du fait de la détérioration de quatre vertèbres). Depuis plusieurs mois, sa santé s’est aggravée et il courre le risque en l’absence de soins de rester paralysé. Il doit donc, le plus rapidement possible, être transféré dans un hôpital hors du milieu carcéral.
Malgré ses problèmes de santé, Réza Shahabi a entamé depuis le 22 novembre une grève de faim qui met sa vie en danger. Nous tenons à vous rappeler qu’en tant que représentant du pouvoir judiciaire de la République islamique d’Iran vous êtes responsable de la santé et de la vie de M. Shahabi.
La détention de M. Shahabi est en violation des droits humains et syndicaux fondamentaux. A ce titre nous vous demandons sa libération immédiate.
De plus en raison de la violation des mêmes droits, nous exigeons, la libération des autres syndicalistes emprisonnés en Iran, dont Ebrahim Madadi du même syndicat Vahed, Ali Nejati, du syndicat de Sucrerie Haft-Tapeh, Behnam Ebrahim-zadeh…
Veuillez, Votre excellence, recevoir nos salutations respectueuses.

CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr + 33 1 42 03 81 74
CGT : Jean-François Courbe jf.courbe@cgt.fr + 33 6 76 49 00 17
FSU : Corinne Vialle corinne.vialle@snuipp.fr + 33 6 09 80 46 04
Solidaires : Alain Baron contact@solidaires.org + 33 1 58 39 30 20
UNSA : Saïd Darwane darwane@unsa.org + 33 6 71 85 16 65

*****************

ترجمه نامه جین نلیست به مقامات جمهوری اسلامی ایران

رضا شهابی را آزاد کنید!

من این نامه را در محکومیت دستگیری و اذیت و آزار فعالان کارگری در ایران می نویسم. فعالان کارگری در ایران مورد حملات پی درپی و دستگیری توسط مقامات حکومت ایران قرار دارند. بطور مشخص، این نامه را برای این نوشتم که نگرانی شدید خود را نسبت به سلامتی و تندرستی رضا شهابی که برای دومین بار از تاریخ ٢٢ نوامبر ٢٠١١ در اعتصاب بسر می برد را ابراز کنم.
رضا شهابی عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه، در زندان بدنام اوین به مدت بیش از ١٨ ماه است که مبحوس می باشد. او در تاریخ ١٢ جون ٢٠١٠ بدون هیچ دلیلی دستگیر شد. بعد از تقریبا یک سال در تاریخ ٢۵ ماه مه ٢٠١١ وی به اتهام "تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی" و " توطعه علیه امنیت ملی" مورد محاکمه قرار گرفت. شهابی با موقعیتی ناروشن هنوز در زندان بسر می برد. بر طبق آخرین خبر ها سلامتی او در خطر جدی است. بر اثر شرایط بسیار نامساعدی که رضا بسر می برد و همچنین بدتر شدن اوضاع جسمی او ترس بسیار است که قسمت هائی از بدن رضا از کار بیافتد. رضا از ٢٢ نوامبر٢٠١١ در اعتراض به ناعادلانه بودن دستگیری خود دست به اعتصاب غذا زده است.
من حملات مداوم و آشکار به حقوق کارگران در ایران را محکوم می کنم و خواستار آزادی فوری و بی قید شرط رضا شهابی و همه فعالین کاگری در بند هستم. من از جمهوری اسلامی ایران می خواهم که حقوق کارگران برای سازماندهی و داشتن تشکل مستقل ،تجمع، و آزدی بیان را به رسمیت بشناسد.

جین نلیست
اتحادیه سراسری معلمان بریتانیا در شهر کاونتری
مقام: دبیر اتحادیه

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

http://www.etehadbinalmelali.com

*****************

From: Jane Nellist
To: info@leader.ir; info@judiciary.ir; dr-ahmadinejad@president.ir; iran@un.int; ijpr@iranjudiciary.org; info@dadiran.ir; office@justice.ir; support@irimlsa.ir; info@humanrights-iran.ir; avaei@Dadgostary-tehran.ir
Cc: info@workers-iran.org
Sent: Friday, December 9, 2011 8:07:52 AM
Subject: Free Reza Shahabi!

Free Reza Shahabi!
I (am writing this to condemn persecution and arrests of labour activists in Iran. Labour activists in Iran are being constantly harassed and arrested by the Iranian government authorities. In particular, this letter is written to express my serious concern about the health and well being of Reza Shahabi who has been on hunger strike for the 2nd time since Nov 22, 2011.
• Reza Shahabi, treasurer and a board member of the Syndicate of bus workers of Tehran and suburb, has been in custody in the notorious Evin prison for more than 18 months. He was arrested on 12 June 2010 without a charge. After almost a year on 25 May 2011 he was tried in a court in Tehran on charges of “propaganda against the Islamic State” and “conspiracy against National Security”. Shahabi is still being held in Evin prison in a state of uncertainty. According to the latest news, his health has deteriorated significantly. There is a growing fear that Reza might become paralyzed as a result of his worsening health conditions. Reza has been on hunger strike since November 22, 2011 in protest against his unjust detention.
I condemn the continuous gross attacks on workers’ rights in Iran. I demand the immediate and unconditional freedom of Reza Shahabi and all other jailed labour activists and call on the Islamic Republic of Iran to respect the right of workers to organize, assemble and freedom of association and expression.

Jane Nellist
Organization: Coventry National Union of Teachers
Position: Secretary

*****************

پیام همبستگی آلکس کالینیکس به رضا شهابی

رضا شهابی عزیز،
من مایلم تا تحسین خود از شجاعت شما و نیز همبستگی خود با شما را اعلام نمایم. مبارزانی چون شما برای گسترش جنبش کارگران نه فقط در ایران بلکه در سطح جهان حیاتی هستند. من موفقیت هر چه بیشتر در مبارزاتتان و بطور مشخص برای شما را آرزومندم. شما میتوانید مطمئن باشید که از حمایت سوسیالیست ها و فعالین اتحادیه های کارگری در سرتاسر جهان برخوردارید.

در رفاقت با شما،
آلکس کالینیکس*
16 دسامبر 2011

* آلکس کالینیکس عضو کمیته مرکزی حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا و دبیر امور بین المللی آن و مسئول مرکز مطالعات اروپایی در دانشگاه کینز کالج در شهر لندن میباشد.

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

http://www.etehadbinalmelali.com

*****************

Dear Reza Shahabi,
I wish to express my admiration for your courage as well as my solidarity. Militants like you are vital for the development of the workers' movement, not just in Iran but around the world. I wish every success to your struggle and to you personally. You can be assured of the support of socialists and trade unionists everywhere.

In comradeship,
Alex Callinicos

*****************

پیام الکس گوردون، از اتحادیه کارگران

قطار، کشتیرانی و حمل ونقل بریتانیا به رضا شهابی

رفیق عزیز، رضا شهابی
این پیام را بنا به درخواست دوستان و رفقای "اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران" برایتان می نویسم . من ریاست اتحادیه کارگران کشتی رانی و حمل نقل را به عهده دارم که از هشتاد هزار کارگر حمل و نقل عمومی در بریتانیا، شامل کارگران قطار، مترو، اتوبوس و تاکسی، تشکیل شده است.
امروز کارگران در سراسر جهان در حال آماده شدن برای مهم ترین مصاف احتمالی با سرمایه داری جهانی در طول تاریخ هستند. ما بطور مرتب در جریان مبارزه شما برای آزادی سیاسی و در راه کسب حقوق کارگری، و سرکوب آشکار و بی شرمانه شما و دیگر رفقای کارگر که توسط رژیم ضد طبقه کارگر ایران صورت می گیرد، قرار داریم .
در ماه اوت سال ٢٠١٠ در کنگره فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل ( آی تی اف) در مکزیکوسیتی که هر چهار سال یک بار برگزار می شود، من توانستم قطنعامه ای در حمایت از سندیکای کارگران شرکت واحد و نمایندگان زندانی این سندیکا از جمله خود شما ارائه دهم. در آن قطعنامه بطور مشخص از شما نام برده شده بود. ما امسال در همکاری با نمایندگان سوسیالیست و نمایندگان مدافع طبقه کارگر در پارلمان بریتانیا، کوشیده ایم که موضوع شما را برجسته و آزادی شما را درخواست کنیم .
ما به استقلال و حق حاکمیت مردم و جنبش کارگران در ایران احترام می گذاریم و آماده هر گونه یاری به شما هستیم تا آزادی خود را بدست آورید و به مبارزه خود برای کسب حقوق کارگران در ایران ادامه دهید.
به همین دلیل من بنا به درخواست رفقای خود در جنبش کارگری ایران، از شما تقاضا می کنم که اعتصاب غذای خود را که اکنون ٢١ روز از آن می گذرد، بشکنید. ما از قاطعیت شما علیه شکنجه و سرکوب توسط رژیم ایران آگاهیم. هیچ کس، حتی دشمنان شما نمی توانند نسبت به شهامت و اراده شما برای مبارزه در راه باورها و کسب حقوق خود، تردید داشته باشد. از شما تقاضا می کنم که اعتصاب غذای خود را بشکنید؛ زیرا جنبش کارگری، نیازمند است که رهبرانی چون شما زنده بمانند و نمیرند. دردی که شما از نخوردن غذا متحمل شده اید از این به بعد منجر به صدمات بیشتر و شاید نابود کننده در کارکرد اندام شما ( کبد، کلیه، قلب و... ) خواهد شد .
من صمیمانه از شما تقاضا می کنم که اقدام شجاعانه و از جان گذشته ی اعتصاب غذای خود را بشکنید؛ اعتصابی که اگر ادامه یابد مردم ایران را از یکی از رهبران خود محروم خواهد کرد، همان گونه که رژیم ضد طبقه کارگر ایران تلاش می کند با ربودن، به ناحق زندانی کردن و اعدام رهبران جنبش شما انجام دهد.
لطفا به خانواده و رفقای خود در سراسر جهان اعلام کنید که اعتصاب غذای خود را می شکنید تا باور خود به توانایی جنبش ما در رسیدن به پیروزی را نشان دهید.

در همبستگی با شما،
الکس گوردون
رئیس اتحادیه کارگران قطار، کشتیرانی و حمل و نقل بریتانیا ( (RMT 12 دسامبر 2011

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

http://www.etehadbinalmelali.com

***********

RMT’s Alex Gordon’s Message to Reza Shahabi
12 December 2011
Dear Comrade Shehabi,

I write to you at the request of your friends and comrades in the International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI). I am President of the National Union of Rail, Maritime & Transport Workers (RMT), which organises 80,000 public transport workers in Britain, including rail, metro, bus and taxi workers.
Workers around the world are today preparing for potentially the most significant confrontation with global capitalism in history. We are constantly informed about your struggles for political freedom and for the full trade union rights of Iranian workers and about the gross and scandalous oppression against you and other Iranian comrades by the anti-working class regime in Iran.
In August 2010 I was able to move a resolution at the four-yearly Congress of the International Transport Workers’ Federation (ITF) in Mexico City in solidarity with the VAHED Syndicate and with all the imprisoned trade union officers, including yourself. You were named specifically in the resolution. This year we have worked with socialist and pro-working class members of parliament in Britain to highlight your case and to call for your freedom.
We respect the independence and the sovereignty of the Iranian people and its workers’ movement and we want to offer you every possible assistance to regain your freedom and to take forward the fight for workers’ rights in Iran.
It is for that reason that I am asking you at the request of your comrades in the Iranian workers’ movement to suspend your hunger strike, which has now been taking place for 21 days. We know your determination to resist the torture and the oppression of the Iranian regime. No-one, not even your enemies, can doubt your courage and mental strength to fight for your rights and your beliefs. I am asking you to suspend your hunger strike because the working class movement needs leaders such as yourself to live, rather than to die, and from this point on the pain that you have already experienced in refusing to take food will lead to further and perhaps fatal damage to your vital body functions (liver, kidney, heart, etc).
I earnestly ask you to break from this brave and desperate action of hunger striking, which if it continues will deprive the Iranian people of another leader, just as surely as the Iranian anti-working class regime seeks to kidnap, wrongly imprison and execute your movement’s leaders. Please announce to your family and comrades around the world that you will suspend the hunger strike in order to show faith in our movement’s ability to triumph.

Yours in solidarity,
Alex Gordon,
President, National Union of Rail, Maritime & Transport Workers (RMT)
For more information on the situation of Reza Shahabi and other Iranian imprisoned workers,
see: http://www.workers-iran.org/