افق روشن
www.ofros.com

پایان اعتصاب غذا و آزادی موقت جعفر عظیم زاده را تبریک می گوییم


اتحاد بین المللی                                                                                                     جمعه ١١ تیر ۱۳۹۵ - ١ ژوئیه ۲۰۱٦

سرانجام رژیم سرکوبگر و کارگر ستیز جمهوری اسلامی زیر فشار اعتراض و کارزارهای گسترده در ایران و در سطح بین المللی، و استقامت و پایداری جعفر عظیم زاده، مجبور به عقب نشینی شد و به مرخصی قابل تمدید جعفر عظیم زاده، تن در داد و همزمان پذیرفت که پرونده او مورد دادرسی مجدد قرار گیرد. و به این گونه، جعفرعظیم زاده در دهم تیر ماه ۱۳۹۵ به اعتصاب غذای ۶۳ روزه خود پایان داد و توسط خانواده و یاران اش از بیمارستان سینا به بیمارستان آتیه انتقال یافت و سپس امروز ۱۱ تیرماه ترخیص یافت و به منزل خود منتقل شد.
اتحاد بین المللی، این پیروزی در مبارزه علیه سرکوب گری های رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را به جعفر عظیم زاده و خانواده، یاران و همکاران او در اتحادیه آزاد کارگران ایران و به همه تشکلات کارگری، نهادها، سازمانها و احزاب مترقی و افرادی که به شیوه های گوناگون و در حد توان خود از جعفر عظیم زاده و خواسته های کارگری مطرح شده در بیانیه مشترک او و اسماعیل عبدی حمایت کردند، تبریک می گوید.
خواستهای مطرح شده در اعتصاب غذای بسیار طولانی و نگران کننده جعفر عظیم زاده در داخل ایران موجی از همبستگی با او و اعتراض به نقض پایه ای حقوق کارگران بر انگیخت؛ تشکل های مستقل کارگری و معلمی و فعالان شناخته شده کارگری و انسان های آزادی خواه با انتشار اطلاعیه و تهیه طومار از او پشتیبانی کردند و خواهان آزادی فوری او و لغو اتهامات امنیتی علیه فعالین کارگری و اجتماعی شدند. در همان حال تجمعاتی با همان مطالبات، توسط یاران و خانواده جعفر عظیم زاده در برابر زندان اوین و دفتر ریاست جمهوری برگزار شد. در خارج از کشور نیز کمپین حمایت از جعفر عظیم زاده و اعتراض به عمل شنیع و پر شقاوت شلاق بستن کارگران معدن آق دره، در ابعاد گسترده ای پا گرفت و بطور روز افزون گسترش یافت: دهها تظاهرات اعتراضی در شهرهای مختلف اروپا و امریکای شمالی که بخشا با یکصد و پنجمین اجلاس سازمان جهانی کار همزمان بود، بر گزار گردید. در سوئیس، تظاهرات با خواست حمایت از عظیم زاده و در اعتراض به حضور مزدوران حکومتی در اجلاس، در برابر دفتر مرکزی این سازمان برگزار شد که بازتاب چشم گیری داشت. افزون بر اینها، دهها تشکل و اتحادیه کارگری در کشور های مختلف با میلیون ها عضو و نیز سازمان های مدافع حقوق انسان، همچون عفو بین الملل، با انتشار نامه های سرگشاده، اطلاعیه و بیانیه های مختلف ضمن حمایت از جعفر عظیم زاده، سرکوب حقوق کارگران توسط رژیم اسلامی و بویژه عمل ننگین و بربر منشانه شلاق بستن کارگران را محکوم کردند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط عظیم زاده و همۀ کارگران زندانی شدند. همزمان بسیاری از افراد و شخصیت های ایرانی و به همین گونه شخصیت های سیاسی و دانشگاهی مترقی شناخته شده در سطح جهانی، همچون نوم چامسکی ...، با امضای بیانیه مشترک، به این کمپین سراسری پیوستند و خواهان آزادی فوری جعفر عظیم زاده، دیگر کارگران زندانی و نیز توقف مجازات ضدانسانی شلاق شدند.
به این ترتیب، یعنی زیر فشارمبارزه و مقاومت شجاعانه جعفر عظیم زاده و کارزار گسترده در حمایت از او در داخل و در سطح بین المللی، حکومت جمهوری اسلامی که مسئولان قضایی اش بی شرمانه می گفتند که حتی اگر جعفر عظیم زاده بمیرد نیز کاری برایش انجام نخواهند داد، مجبور شد که در برابر این مبارزه و کارزار گسترده، عقب نشینی کند. کارزار حمایت از اعتصاب غذای جعفر عظیم زاده و اعتراض به شلاق بستن کارگران یک بار دیگر نشان داد که تنها با مبارزه به هم پیوسته و سراسری، در داخل و در سطح بین الملل، می توان حکومت سرمایه داری ایران را، به عقب نشاند و توسل دائمی این حکومت به ایجاد فضای ترس، رعب و تهدید به منظور در هم شکستن اعتراض های کارگری را خنثی کرد. ما به نوبه خود دست همه فعالین و تشکلات کارگری و مترقی که در کمپین گسترده برای آزادی جعفر عظیم زاده مشارکت داشتند را به گرمی می فشاریم و به همه آنان درود می فرستیم. بی تردید درس گیری از تجارب موفق این کارزار گسترده در حمایت از حقوق کارگران می تواند سهمی ارزنده در پیش روی مبارزات کارگری به خصوص در مبارزه برای به عقب راندن سرکوب و بکارگیری اتهامات امنیتی توسط رژیم علیه کارگران و برای آزادی کارگران زندانی داشته باشد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۱ تیر ۱۳۹۵- برابر با یک جولای ۲۰۱۶

info@workers-iran.org
www.workers-iran.org
http://etehadbinalmelali.com/ak/
https://www.facebook.com/IASWI
https://twitter.com/IASWIinfo