افق روشن
www.ofros.com

نامه اعتراضی اتحادیه جهانی کارگران صنعتی (اینداستریال) به دولت ایران


ترجمۀ اتحاد بین المللی                                                                                          دوشنبه ۷ تیر ۱۳۹۵ - ۲۷ ژوئن ۲۰۱٦

نامه اعتراضی اتحادیه جهانی کارگران صنعتی (اینداستریال) به دولت ایران

جهت پایان دادن به احکام شلاق علیه کارگران و به رسمیت شناختن حقوق بنیادی انسانی و کارگری در ایران

۲۳ ژوئن ۲۰۱۶- ژنو

رئیس جمهوری عزیز حسن روحانی،

من این نامه را به نمایندگی از اتحادیه جهانی کارگران صنعتی (اینداستریال)، که ۵۰ میلیون کارگر در صنایع انرژی، معادن و تولیدی را در ۱۴۰ کشور جهان نمایندگی می کند، می نویسم که از شما درخواست کنم برای پایان دادن به سرکوب اتحادیه های کارگری و نقض حقوق کارگران و اتحادیه های کارگری که در مقاوله نامه ها و توصیه های سازمان جهانی کار گنجانده شده اند مداخله نمایید.
ما عمیقا در مورد گزارشات رسیده پیرامون نقض گسترده حقوق کارگران و اتحادیه های کارگری، که منجر به بازداشت های بی رویه، شکنجه و آزار و اذیت رهبران تشکلات کارگری دمکراتیک و آزاد در ایران شده است نگران هستیم. فعالین کارگری به طور مرتب بازداشت می شوند و اتهامات ساختگی همچون "اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" علیه آنها به کار برده می شود که منجر به حبس های طولانی مدت شده است. برخی از این رهبران کارگری مجبور شده اند در اعتراض به این برخوردهای شدید دست به اقدامات جدی ای همچون اعتصاب غذا بزنند. تنها جرم آنها این است که از حیثیت انسانی خود و همکارانشان دفاع کرده اند، و خواهان احترام به حقوق انسانی و آزادیهای بنیانی خود شده اند.
اتحادیه جهانی کارگران صنعتی به شدیدترین لحن تازیانه زدن وحشیانه ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره در ماه مه ۲۰۱۶ را محکوم می کند. این کارگران معدن حق مشروع خود در اعتراض به بیکارسازیها و برای امنیت شغلی را به اجرا در آورده بودند.
علاوه بر این، نه نفر از کارگران شرکت معدن بافق در استان یزد نیز به حبس و دهها ضربه شلاق در روزهای اخیر محکوم شده اند. چنین احکام ضد انسانی علیه کارگران معترض نقض فاحش مقاوله نامه های به رسمیت شناخته شده بین المللی در مورد حقوق انسانی و کارگری می باشد.
بنابراین، ضروری است که دولت ایران بلافاصله برای پایان دادن به نقض فاحش حقوق انسانی و اتحادیه های کارگری از جمله شلاق کارگران معدن طلای آق دره و شرکت معان بافق معدن، مداخله فوری نماید.
ما از این فرصت استفاده کرده و بار دیگر از دولت ایران درخواست می کنیم که مقاوله نامه ۸۷ سازمان جهانی کار در مورد آزادی تشکل و حمایت از حق تشکل، و مقاوله نامه ۹۸ در مورد حق تشکل و مذاکرات جمعی را به تصویب برساند.

من منتظر پاسخ سریع شما هستم،

یرکی راینا، دبیر کل اتحادیه جهانی کارگران صنعتی (اینداستریال)

ترجمه و باز تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

اصل نامه در سایت اینداستریال و نیز سایت و تویتر انگلیسی اتحاد بین المللی موجود است.

info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
twitter.com/IASWIinfo;
facebook.com/IASWI