افق روشن
www.ofros.com

نامه اعتراضی بزرگترین اتحادیه کارگری کانادا

در محکومیت احکام شلاق و در حمایت از جعفر عظیم زاده

ترجمۀ اتحاد بین‌المللی                                                                    سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۴ ژوئن ۲۰۱٦

۱۳ ژوئن ۲۰۱۶؛
به نمایندگی از اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا، ما ناراحتی عمیق خود را در ارتباط با حکم بی رحمانه شلاق علیه ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره در ماه مه ۲۰۱۶ در ایران ابراز می کنیم. این کارگران برای امنیت شغلی و علیه بیکارسازیها دست به اعتراض زده بودند. صدور چنین احكام غیرانسانی ای علیه کارگران معترض نقض آشکار مقاوله نامه های بین المللی شناخته شده دررابطه با حقوق کارگری و انسانی می باشد.
علاوه بر این، ما همچنین نگران وضعیت جعفر عظیم زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، که از ۲۹ آوریل ۲۰۱۶ در اعتصاب غذا به سر می برد هستیم. او از نومبر ۲۰۱۵ برای گذراندن حکم شش سال حبس تعزیری با اتهام " اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" که به دلیل فعالیتهای کارگری ایشان بوده است، در زندان اوین محبوس است. جعفر در یک اعتصاب غذای نامحدود علیه این اتهام های ساختگی به سر می برد، و ما نگران هستیم که حکومت ایران بطور روتین از این اتهامات ساختگی علیه فعالینی که سیاستهای ضدکارگری روزافزون دولت ایران را محکوم می کنند استفاده میکند.
ما نگران سلامتی و تندرستی جعفر عظیم زاده و دیگر کارگران زندانی در ایران هستیم، و خواست آزادی فوری و بدون قید وشرط آنها را انعکاس می دهیم. ما قویا احکام بی رحمانه شلاق علیه کارگران معدن طلای آق دره را محکوم می کنیم؛ شلاق یک عمل بشدت بی رحمانه و نوعی از شکنجه است و باید بلافاصله متوقف و ممنوع شود.

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

اصل نامه در سایت و تویتر انگلیسی اتحاد بین المللی درج خواهد شد.

info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
twitter.com/IASWIinfo;
facebook.com/IASWI