افق روشن
www.ofros.com

...مقاومت اسماعیل بخشی، علیرغم شکنجه و


اتحاد بین المللی                                                                                                 پنجشنبه ٨ آذر ۱۳۹٧ - ۲۹ نوامبر ۲۰۱٨

خبر فوری:

مقاومت اسماعیل بخشی، علیرغم شکنجه و انتقال به بیمارستان و دفاع از مطالبات کارگران هفت تپه!

بر اساس گزارشات واصله ، نیروهای امنیتی پس از بازداشت اسماعیل بخشی وی را مورد ضرب و شتم و شکنجه شدید قرار داده اند که مشخصا از ناحیه سر و صورت ضربات متعددی به وی وارد شده است، به نحوی که صورتش کبود و متورم شده است. مامورین، ضربات شدیدی بر بدن اسماعیل وارد کرده اند و خبر رسیده است که اسماعیل بخشی دچار خونریزی شدید معده شده است به نحوی که نیروهای امنیتی وی را به یکی از بیمارستان های امنیتی منتقل و بستری کرده اند. احتمال میرود اسماعیل بخشی در بیمارستان سپاه در اهواز بستری بوده باشد. از پس از این اتفاق و بعد از بستری شدن، خبری از اسماعیل بخشی در دست نیست و به نظر میرسد دوباره وی را تحت بازجویی و شکنجه قرار داده اند و تا این لحظه از سرنوشت او هیچ اطلاعی در دست نیست.
خبر رسیده است که نیروهای امنیتی برای مقابله با اعتراضات کارگران هفت تپه و به منظور ارعاب و سرکوب نمایندگان کارگران، با شکنجه و اذیت روحی و جسمی فراوان تلاش کرده اند تا اتهامات واهی امنیتی که خود برای اسماعیل انتخاب کرده اند را به وی تحمیل کنند که اسماعیل بخشی در مقابل این توطئه و شکنجه امنیتی، مقاومت کرده و این موارد را نپذیرفته است و با وجود فشارها و جراحات وارده بر وی، قاطعانه از خواسته ی برحق کارگران هفت تپه دفاع کرده است.
اسماعیل بخشی و سایر نمایندگان کارگری، عزیزترین فرزندان طبقه کارگر هستند و هیچ گونه سرکوب و ارعابی باعث به سکوت کشاندن اعتراض کارگران نخواهد شد بلکه خشم کارگران را خواهد افزود. هرگونه فشار و اتهام امنیتی علیه اسماعیل بخشی چیزی جز اقدامات بیشرمانه و سبعانه علیه کارگران هفت تپه نیست و به اسماعیل بخشی و دیگر نمایندگان کارگری هیچ اتهام امنیتی نمی چسبد. اسماعیل، فرزند آگاه و جسور طبقه کارگر و نماینده و صدای دادخواهی کارگران هفت تپه است و کارگران تا آزادی وی دست از تلاش و اعتراض برنخواهند داشت.
"اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران" ضمن هشدار شدید به جمهوری اسلامی ایران درباره هرگونه شکنجه و آزار و اذیت اسماعیل بخشی، تلاش میکند با تمام توان در راستای افشا کردن دولت ایران در این مورد از تمامی ظرفیت های بین المللی خود و از ظرفیت تشکلات کارگری جهانی و رسانه های بین المللی، بهره گرفته و دولت ایران را در اینباره تحت فشار قرار دهد. اسماعیل بخشی باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردد!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

چهارشنبه هفتم آذرماه ۹٧ - ۲٨ نوامبر ۲۰۱٨

http://etehadbinalmelali.com/ak
info@workers-iran.org
alliance@workers-iran.org