افق روشن
www.ofros.com

:اتحادیه معلمان انگلستان

!:نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه را آزاد کنید

اتحاد بین المللی                                                                                                   دوشنبه ۲٨ بان ۱۳۹٧ - ۱۹ نوامبر ۲۰۱٨


اتحادیه معلمان انگلستان:

نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه را آزاد کنید!

خانم کریس کیتس، دبیر کل اتحادیه معلمان انگلستان طی نامه اعتراضی ای که امروز بطور جداگانه برای علی خامنه ای، حسن روحانی و غلامعلی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل فرستاد، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه کارگران دستگیر شده در هفت تپه شد . ترجمه متن نامه:
۲۰ نوامبر ۲۰۱۸
عالیجناب

به نمایندگی از اتحادیه معلمان انگلستان NASUWT به شدید ترین شکل ممکن، اعتراض خود را نسبت به اقدام مقامات دولت ایران در دستگیری و بازداشت کارگران اعتصابی و نگرانی شدید خود را در مورد گزارش بد رفتاری با دستگیر و بازداشت شدگان اعلام می دارم.
ما اطلاع یافتیم که نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اخیرا دستگیر شده و به مکانی نامعلوم انتقال یافته اند. اسامی این کارگران به قرار زیر است: اسماعیل بخشی، مسلم آرمند، پویا بشمه، سعید منصوری ، جلیل احمدی، عظیم سرخه، مهدی داوودی، سعید الکثیر، علیزاده، امید آزادی ، سید حسن فاضلی، صمیر احمدی، سلامات نیا، عماد کثیر، محمود سعدی، محمد خنیفر و خالد تمیمی. همچنین اطلاع یافتیم که سپیده غلیان ، خبرنگار، نیز جزو دستگیر شدگان است.
افزون بر این، ما لازم می دانیم که اعتراض خود را نسبت به بد رفتاری با رهبران کانون صنفی معلمان از جمله اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی تکرار کنیم.
اتحادیه معلمان انگلستان از بیانیه های تشکل های کارگری در ایران، از جمله سندیکای کارگران شرکت نیشکرهفت تپه که توسل به خشونت از سوی نیروهای انتظامی علیه کارگران اعتصابی را قویا محکوم کرده است، حمایت می کند.
اتحادیه معلمان انگلستان خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط همه کارگران بازداشتی است.
ما از شما می خواهیم که کمک نمایید تا طبق توصیه های "کمیته آزادی انجمن" سازمان جهانی کار، فعالین اتحادیه ای- کارگری بازداشت شده، آزاد شوند.

ما منتظر اقدام شما در این مورد هستیم.
با احترام
کریس کیتس ، دبیر کل

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

جهت اطلاعات بیشتر و دسترسی به اصل نامه به سایت و توییتر انگلیسی اتحاد بین المللی مراجعه نمایید:

info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
www.etehadbinalmelali.com
https://twitter.com/IASWIinfo


*************

کارگران و خبرنگار بازداشت شده هفت تپه آزاد باید گردند

در چهاردهمین روز دور جدید اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه، اسماعیل بخشی و محسن آرمند، دو تن از نمایندگان کارگران نیشکر هفته، و سپیده غلیان خبرنگار همراه آنان، توسط نیروهای یگان ویژه که برای کنترل و سرکوب کارگران اعتصابی گسیل شده بودند، بازداشت شدند. این دستگیری در حالی انجام گرفت که کارگران اعتصابی هفت تپه برای ششمین روز متوالی در برابر فرمانداری شوش دست به تجمع زده بودند.
همچنین طبق آخرین گزارش های رسیده ، تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و چند فعال کارگری دیگر نیز دستگیر و بازداشت شده اند. اسامی بازداشت شدگان تا کنون به شرح زیر است . پویا بشمه : خوراک دام ، سعید منصوری : نماینده تحقیقات، جلیل احمدی : نماینده کشاورزی ،عظیم سرخه : نماینده خدمات پشتیبانی ، مهدی داوودی: خدمات پشتیبانی، سعید الکثیر: حراست، علیزاده: حراست، امید آزادی: کارخانه شکر، سید حسن فاضلی:نماینده تجهیزات، صمیر احمدی : تجهیزات، مهندس سلامات نیا : مدیر تجهیزات مکانیک، عماد کثیر: نماینده زیربنایی، محمود سعدی: تجهیزات،اسماعیل بخشی : نماینده تجهیزات، سپیده غلیان: خبرنگار، مسلم ارمند :نماینده تجهیزات؛ محمد خنیفر: تجهیزات و خالد تمیمی : مدیر ترابری.
تا این لحظه اطلاع موثقی از مکان بازداشت این فعالین کارگری موجود نمی باشد.
کارگران مجتمع نیشکرهفت تپه در سال جاری برای رسیدن به خواست های اولیه خود از جمله پرداخت دستمزدهای معوقه، یا به عبارت دیگر سرقت دستمزدها که در بسیاری از کشورها جرم محسوب می شود، و همچنین علیه خصوصی سازی و تجزیه شرکت و فساد مدیریت، چندین بار دست به اعتصاب و تجمع زده اند. کارفرمای خصوصی و مسئولان و مقامات ریز و درشت محلی و استانی هر بار زیر فشار اعتصاب و اعتراض کارگران، ضمن تهدید کارگران اعتصابی، با وعده براوردن حداقل بخشی از خواست های کارگران از آنان خواستند که به اعتصاب خود پایان دهند. اما تا کنون هیچ یک از خواسته های کارگران و قول های داده شده به آنان براورده نشده است.
دور جدید اعتصاب، تجمع و راهپیمایی کارگران هفت تپه در حالی وارد پانزدهمین روز خود می شود، که نه دولت و نه کارفرما و نه هیچ یک از ارگان های حکومت مسئولیتی در قبال وضعیت کارگران هفت تپه نمی پذیرند. در همان حال رژیم با توسل به ابزار همیشگی یعنی گسیل نیروهای سرکوب گر، تهدید، دستگیری و اتخاذ تاکتیک فرسایشی، تلاش می کند که به اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه بدون پاسخ گویی به هیچ کدام از خواسته های آنان، پایان دهد. اما پیگیری سرسختانه کارگران هفت تپه وهمزمانی اعتصاب و مبارزه آنان با اعتصاب و تجمع های کارگران مجتمع فولاد خوزستان و نیز همزمانی این اعتصابات با تحصن دو روزه معلمان، باید به رژیم نشان داده باشد که خواست های انباشته شده طبقه کارگر جنبه سراسری دارد و به همین گونه نیز اراده آنان برای رسیدن به خواسته های خود راسخ تر شده است؛ توسل به سلاح سرکوب از سوی رژیم جمهوری اسلامی تلاشی مذبوحانه برای پاک کردن صورت مسئله است.
ما ضمن اعلام همبستگی با اعتصاب کارگران هفت تپه و اعتصاب کارگران فولاد خوزستان و تحصن معلمان، بازداشت دستجمعی کارگران هفت تپه و خبرنگار همراه آنان را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط آنان، دیگر کارگران و معلمان زندانی و همه زندانیان سیاسی هستیم.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۸ نوامبر ۲۰۱۸

info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
www.etehadbinalmelali.com