افق روشن
www.ofros.com

!تمامی کارگران و فعالین کارگری زندانی در ایران آزاد باید گردند


اتحاد بین المللی                                                                                          یکشنبه ١٨ اردیبهشت ١٣٩٠

کارگران وفعالین کارگری بازداشتی درسنندج فوری وبی قید وشرط آزاد باید گردند!

مسئولیت وضعیف جسمی نگران کننده کارگران زندانی

منصور اسالو، رضا شهابی و ابراهیم مددی بعهده جمهوری اسلامی است!

تمامی کارگران وفعالین کارگری زندانی در ایران آزاد باید گردند!

درآستانه اول ماه مه روز جهانی کارگر و دررابطه با برگزاری مراسم اول ماه، محمود صالحی وحسین مرادی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری درشهر سقز دستگیر وسپس آزاد شدند. شریف ساعدپناه، صدیق کریمی وخلیل کریمی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران وغالب حسینی، وفا قادری، یدالله قطبی، خالد حسینی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، نبی مومنی از کارگران خباز به همراه شیث امانی درسنندج روزهای دهم و یازدهم اردیبهشت (اول ماه مه) پیش از برگزاری مراسم اول ماه مه به اداره اطلاعات احضار وبازداشت وتعدادی از آنها پس از بازجویی آزاد شدند. کماکان غالب حسینی، وفا قادری، یدالله قطبی و خالد حسینی دربازداشت بسر میبرند. درآستانه اول ماه مه از بازداشت شدگان تعهد کتبی مبنی بر عدم برگزاری مراسم اول ماه مه جهت آزادی می خواستند. تعهد کتبی دررابطه با عدم همکاری با کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را یکی از شروط آزادی برای برخی از بازداشت شدگان اعلام کرده بودند. همچنین امروز یکشنبه ۸ مه، بر اساس خبر ارسالی به کمیته هماهنگی، مقامات قضایی برای آزادی چهار فعال کارگری دربند در شهر سنندج قرار وثیقه صادر نمودند. بر اساس این گزارش، مقامات قضایی برای خالد حسینی، وفا قادری و غالب حسینی وثیقه ی ۵۰ میلیون تومانی و برای یداله قطبی وثیقه ی ۳۰ میلیون تومانی صادر کرده اند. لازم به ذکر است که این موضوع با اعتراض خانواده های این چهار فعال کارگری روبرو شده است. خانواده ها ودوستان این فعالین کارگری ضمن برگزاری تجمعات اعترضی، خواهان آزادی فوری وبی قید وشرط بازداشت شدگان هستند.
بنا به اطلاعات موثق منصور اسالو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، باردیگر در زندان رجایی شهر کرج دچار عارضه قلبی شد و بالاخره روز ۱۴ اردیبهشت پس از ماهها تلاش وپیگیری همسر، مادر ودیگراعضای خانواده، منصور اسالو برای مداوا به یکی از بیمارستان های خصوصی تهران منتقل شد. این کارگر زندانی قبلا دررابطه با بیماری قلبی یکبار مورد عمل جراحی قرار گرفته بودند و بنا به تشخیص پزشک ومتخصص قلب معالجشان جراحی مجدد خطرناک است وچاره ای جزاینکه بطورمنظم ومستمر تحت نظرپزشک معالجشان باشند وجود ندارد. بنا به همین گزارشات دریافتی ازمنابع موثق دررابطه با ملاقات خانواده سختگیری های بی دلیلی می شود از جمله دیروز۱۷ اردیبهشت از ملاقات و حتی نزدیک شدن مادر وهمسرشان ممانعت کردند. طبق اطلاعات رسیده، خانواده اسالو علاوه برپرداخت هزینه بستری شدن و مداوای ایشان بطور کامل، هزینه سه وعده خوراک سه نگهبانی که تحت نظرش دارند را باید تمام وکمال بپردازند.علیرغم جوسازی و پخش اکاذیب دررابطه با "قاتل" قلمداد کردن منصور اسالو درمحیط بیمارستان وپابند زدن به ایشان، کارکنان بیمارستان با دسته گل وشیرینی به عیادتشان می آیند وهمبستگیشان را بنمایش می گذارند.
در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه طی اطلاعیه ای ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی رضا شهابی عضو هیئت مدیره این سندیکا اعلام داشت: طی آخرین ملاقاتی که خانواده ایشان داشته اند رضا با خونریزی بینی روبه رو بوده و به اظهار خانواده ایشان این مشکل جسمی از چند روز گذشته شروع شده و مسئولین زندان اعلام کرده اند که نامبرده را بعد از تعطیلات نزد پزشک خواهند برد. همچنین بر اساس خبر منتشر شده در سایت کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری خونریزی های مداوم رضا شهابی باعث شده "نواحی اطراف چشم وی به طور کامل کبود شود؛ این در حالی است که در تمام این مدت مقامات امنیتی و زندان هیچ گونه اقدام جدی برای بررسی و رفع این مشکل نکرده اند و تنها وعده های انجام نشده برای ارسال وی به بهداری یا مراکز درمانی را داده اند که در هنگام ارسال این خبر یعنی بیش از یک هفته پس از آغاز این مشکل به این وعده ها عمل نشده است." علاوه بر این، عضو زندانی دیگر هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ابراهیم مددی کماکان از دیابت وبیماری شدید چشم رنج می برد ونیاز شدید به مداوا درخارج از زندان دارد.
- برگزاری مراسم اول ماه مه حق مسلم کارگران در ایران است وهرگونه فشاری به فعالین کارگری وخانواده هایشان از جمله بازداشت کارگران وفعالین کارگری درسنندج محکوم است و تمامی بازداشت شدگان باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردند.
- ما ضمن ابراز نگرانی دررابطه با وضعیت جسمی منصور اسالو،رضا شهابی، ابراهیم مددی و دیگر کارگران زندانی مسئولیت بروزهرگونه خطری دراین رابطه را متوجه رژیم ضدکارگری ایران می دانیم.
- ما، ضمن اعلام همبستگی با خانواده ها و یاران کلیه کارگران زندانی، تمامی فعالین کارگری و مترقی و مدافعین حقوق کارگری در کشورهای مختلف را به تشدید کارزارهای جهانی برای آزادی فوری و بی قید وشرط کلیه کارگران وفعالین کارگری زندانی فرا می خوانیم.

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران درایران

۸ مه ۲۰۱۱، (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰)

info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com