افق روشن
www.ofros.com

:بیانیه اتحاد بین المللی

کمپین دولتی-امنیتی علیه سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم می کنیم

اتحاد بین المللی                                                                                               یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹٧ - ۱۱ نوامبر ۲۰۱٨

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در روزهای اخیر با انتشار چند اطلاعیه اعلام کرده فراخوانی که برای تشکیل " مجمع عمومی سندیکای شرکت واحد" به تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۷ داده شده و آگهی آن در روزنامه های رسمی رژیم نیز آمده است، فراخوان به یک "مجمع عمومی" قلابی در مقابله با سندیکا و فعالین آن میباشد. در این اطلاعیه ها آمده است که این تجمع ربطی به این سندیکا ندارد و در واقع یک تلاش دولتی با حمایت مدیریت و حراست بر علیه سندیکای کارگران شرکت واحد است.
در یکی از بیانیه های اخیر سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام شده است: "بنابر مشاهدات و گزارش کارگران، روز یکشنبه۱۳ آبان با دستور مدیریت شرکت واحد تراکت هایی برای تایید و حمایت از مجمع عمومی سندیکای قلابی بین کارگران سامانه های دو، سه و چهار شرکت واحد توزیع شد. در توزیع این تراکت ها عوامل مدیریت بهره بردای، مسئولین نواحی و کنترین خطوط دست داشتند. در روزهای گذشته نیز جلساتی بمنظور هماهنگی بیشتر برای راه اندازی سندیکای قلابی (https://t.me/vahedsyndica/2463) با حضور معاون منابع انسانی، حراست اداره مرکزی و افراد خود فروخته یاد شده برگزار شده است و در هنگام توزیع تراکت ها به کارگران گفته شده مدیریت با این سندیکا موافق است و در صورت مشارکت مشکلی برایتان بوجود نمی آید."
از نظر اتحاد بین المللی، این حرکت ادامه سرکوب گری ها، زندان و دستگیری ها، ادامه حمله به اعتصاب کارگران و ادامه ممانعت از تلاش رهبران سندیکا در تشکیل مجمع عمومی سندیکای کارگران شرکت واحد است. برگزاری این به اصطلاح "مجمع عمومی" به نام سندیکای کارگران شرکت واحد که قرار است از طریق دور زدن فعالین و نمایندگان واقعی و مبارز و شناخته شده این سندیکای مستقل کارگری و با هدف مشروعیت زدایی از آن صورت گیرد، از نقطه نظر جنبش کارگری ایران و جهان هیچگاه مورد قبول واقع نخواهد شد و نمیتواند منجر به "سندیکای" دیگری شود. این پروژه ادامه سرکوب سندیکای کارگران شرکت واحد است و راه به جایی نمی برد.
رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی با سرکوب، زندان، بگیر و ببند و ارسال گزارش های سراپا دروغ به نهادهای کارگری بین المللی و نیز سازمان جهانی کار، قادر نشد سندیکای کارگران شرکت واحد و مبارزین آنرا از پای درآورد. اما اینک حمله به این سندیکا و فعالین مبارز و شناخته شده آن، همچون رضاشهابی، داود رضوی، ابراهیم مددی، حسن سعیدی، وحید فریدونی، فرحناز شیری، علی اکبر پیرهادی، عطا باباخانی، ناصر محرم زاده، کمساری، رمضانی، طالب مقدم، نعمتی و ده ها کارگر فعال دیگر، و زیر سئوال بردن سندیکایی که آنها برای بقای آن تا حد توان خود کوشیده اند، به شیوه دیگر و این بار از موضع "برگزای مجمع عمومی" توسط دو تن از اعضای سابق سندیکا که سالهای طولانی قدمی برای این سندیکا برنداشته اند بلکه با شوراهای اسلامی و نیروهای امنیتی همکاری داشته اند، کلید خورده است. این تلاش های مخرب بویژه بعد از سفر رضا شهابی و داود رضوی، دو عضو هئیت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، به کشورهای اروپایی که به دعوت کلکتیو سندیکاهای کارگری فرانسه وهمزمان با اجلاس سالیانه سازمان جهانی کار در تابستان امسال انجام گرفت، شدت یافته است. این مسافرت و استقبالی که از این دو فعال کارگری توسط بسیاری از تشکلات کارگری جهانی صورت گرفت و تماس ها و نشست هایی که آنان به عنوان نماینده یک تشکل مستقل کارگری با سندیکاها و نهادی های کارگری بین المللی داشتند، موجب شد که بسیاری از توطئه های رژیم، نیروهای امنیتی و خانه کارگری ها و شوراهای اسلامی که گزارشات سراپا دروغ به "کمیته آزادی انجمن" سازمان جهانی کار ارائه داده بودند، برملا و جایگاه و نقش عناصری که سالها به دنبال واسطه گری و کسب منافع شخصی و شهرت نزد تشکلهای های بین المللی کارگری بودند، بیش از پیش آشکار شود.
در چنین بستری و در شرایطی که سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد با وجود کلیه مانع تراشی ها توسط نیروهای دولتی و امنیتی در تلاش است تا مجمع عمومی واقعی این سندیکا را برگزار کند، این افراد بطور رسمی در روزنامه های داخل آگهی میزنند و با حمایت مدیریت و حراست در ۲۲ آبان ماه در مکانهای متعلق به شرکت واحد قصد برگزاری تجمع شان را دارند. اقدامات و عملکردهای افراد دخیل در این کمپین، خواسته و یا ناخواسته در راستای اهداف رژیم جمهوری اسلامی و مستقیما بر علیه فعالیت مبارزاتی و تشکل یابی کارگران است.
ما از همه فعالین و مبارزین کارگری میخواهیم که در مقابل این توطئه بایستند و از فعالین و رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد دفاع کنند.
اتحاد بین المللی اعلام میکند که در مقابل این توطئه با تمام توان از سندیکای کارگران شرکت واحد و فعالین و رهبران آن حمایت می کند و در کنار آنها ایستاده است و در سطح بین المللی نیز همچنان به جلب حمایت از سندیکا و افشاء توطئه ها و سرکوبگری ها بر علیه آن ادامه میدهد.

زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی طبقه کارگر

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۹ نوامبر ۲۰۱۸، برابر با ۱۸ آبان ۱۳۹۷

info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
www.etehadbinalmelali.com