افق روشن
www.ofros.com

کارگران بازداشت شده مجتمع فولاد اهواز آزاد باید گردند


اتحاد بین المللی                                                                                             چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹٧ - ١۳ ژوئیه ۲۰۱٨

بنا بر گزارش ها به دنبال اعتصاب و اعتراضات گسترده کارگران مجتمع صنعتی فولاد، نیروهای سرکوب گر گارد ویژه ، در یازدهم ژوئن شبانه به تجمع این کارگران یورش بردند و حدود ۵۰ نفر از کارگران معترض را بازداشت کردند. همچنین به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران صبح روز دوازدهم ژوئن نیز نیروهای گارد ویژه به کارگران این مجتمع که در مقابل استانداری اهواز تجمع کرده بودند وحشیانه یورش برندند و ١۵ نفر از کارگران را دستگیر کردند. بنا به این گزارش، از مجموع ۵۰ کارگر بازداشت شده در یورش شبانه، ٨ نفر از آنان به فاصله اندکی آزاد شدند اما سایر کارگران همچنان در بازداشت بسر می برند.
به دنبال بازداشت دست جمعی کارگران، صبح امروز جمع هایی از کارگران مجتمع فولاد اهواز به همراه خانواده بازداشت شدگان در مقابل پلیس مبارزه با مواد مخدر که کارگران بازداشت شده در آنجا زندانی شده اند، تجمع کردند و خواهان آزادی بازداشت شدگان شدند.
اعتصاب و اعتراض اخیر کارگران مجتمع صنعتی فولاد اهواز که هم اکنون وارد چهاردهمین روز خود شده، اینبار بطور گسترده تری به سطح شهر اهواز کشیده شده است . در ١١ ژوئن کارگران این مجتمع بعد از تجمع در مقابل استانداری که یک ساعت به طول انجامید اقدام به راهپیمایی در سطح شهر کردند. کارگران به رغم حضور سنگین نیروهای موتور سوار گارد ویژه ، در طول راهپپمایی با خشم شعار می دادند و خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. اینها از جمله شعار های کارگران بود: کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد - سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن - حقوقارو نمیدن مرگ بر آمریکا - دشمنمون همینجاس دروغ میگن آمریکاس - استاندار و فرماندار بی عرضه و بیخیال - استاندار بیعرضه استعفا استعفا - همشهری با غیرت حمایت حمایت - نماینده بی عرضه نمیخوایم نمیخوایم. همچنین کارگران تظاهرات کننده با رسیدن به دفاتر سه نماینده مجلس این شهر، در حالی که شعار می دادند "نماینده بی عرضه نمیخوایم نمی خوایم" شیشه های این دفاتر را شکستند و خسارتی به این دفاتر وارد کردند.
کارگران مجتمع فولاد اهواز دستمزد های ماه اسفند، فروردین و اردیبهشت خود را دریافت نکرده اند و کارفرمای خصوصی از پرداخت بیمه کارگران خود داری کرده است. بعلاوه حدود ۴٠٠٠ نفر کارگر شاغل در این مجتمع عمیقا نگران آینده شغلی خود هستند و تضمین شغلی می خواهند. کارگران اعلام کرده اند که نمی گذارند این مجتمع نیز به سرنوشت هپکو و دیگر مراکز صنعتی دچار شود که به ویژه بعد از خصوصی سازی ها و تصاحب این مراکز توسط عوامل و باند های دزد و چپاول گر رژیم ، به سراشیب افتادند و تعطیل شدند و کارگران آنها به صف میلیونی بیکاران پیوستند.
کارگران مجتمع فولاد اهواز مدهاست که با معضل حقوق های پرداخت نشده و سرنوشت مبهم این مجتمع مواجهه بوده ا ند و به رغم اعتراضات و اعتصاب های گسترده تنها وعده های کارفرما و مقامات ریز و درشت استان را تحویل گرفته اند که هیچکدام نیز عملی نشده است. بعضی از مقامات استان گفته اند که این مجتمع ورشکسته است و کاری از کسی ساخته نیست. اما دولت و کلیه کسانی که وضعیت را به اینجا کشانده اند، مسئول هستند؛ پرداخت فوری دستمزدها و حق بیمه کارگران و تضمین امنیت شغلی حق ابتدایی و مسلم کارگران فولاد است.
ما ضمن حمایت از اعتصاب و اعتراض کارگران مجتمع فولاد اهواز و خواسته های به حق آنان، بازداشت دست جمعی کارگران معترض این مجتمع را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط همه باز داشت شدگان هستیم .

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

٢٣ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۸

info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
www.etehadbinalmelali.com