افق روشن
www.ofros.com

!برای آزادی شهابی و کلیه کارگران زندانی اقدام کنیم


اتحاد بین المللی                                                                                                سه شنبه ١۶ آذر ١٣٨٩


سلامتی رضا شهابی کارگرزندانی در خطر است!

برای آزادی شهابی و کلیه کارگران زندانی اقدام کنیم!

خانم ربابه رضایی همسر رضا شهابی عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه و نیز فعالین کارگری از ایران خبر داده اند که رضا شهابی دراعتراض به بلاتکلیفی و به درازا کشیدن بازداشتش از تاریخ ۱۳آذر دست به اعتصاب غذای خشک زده است.
رضا شهابی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ دستگیر و بدون هیچ جرم و اتهامی مورد آزار وشکنجه روحی و جسمی قرار گرفت وتا به امروز دربند ۲۰۹ زندان اوین دربازداشت بسرمی برد. این عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد هنگام دستگیری به دلیل درد کمر وکتف درمرخصی استعلاجی بسر می برد. اوطی دوران بازداشت علاوه بر رنج بردن ازدرد کمر وکتف، دچاردردهای کلیوی وعفونت دندان ولثه شده است و نیاز فوری به مداوا و درمان دارد.
این فعال کارگری علیرغم صدور حکم آزادی اش ازجانب قاضی و تودیع وثیقه ۶۰ میلیون تومانی توسط خانواده او و ارسال حکم آزادی از جانب شعبه ۲ بازپرسی اوین در تاریخ ۱۹ مهرماه، همچنان بصورت بلاتکلیف در بازداشت بسر میبرد. پیگیری های مستمر خانواده اش، حاصلی جز سرگردانی و رفت و آمد های مکرر بین دادگاه انقلاب خیابان معلم و بازپرسی شعبه دوم اوین در بر نداشته است. مقامات جمهوری اسلامی قرار وثیقه را به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داده اند اما هنوز از امکان آزادی شهابی خبری در دسترس نیست. بنا به گفته همسر وی، بازجوی شهابی اظهار کرده است که وی با آنها همکاری نمیکند لذا آزادش نخواهند کرد.
خزانه دار زندانی سندیکای شرکت واحد، به رغم رنج بردن از نارحتی های جسمی، در اعتراض به شکنجه های روحی وجسمی، بلاتکلیفی طولانی و فشاری که به خانواده اش وارد آمده است، دست به اعتصاب غذای خشک زده است که می تواند به عواقب بسیار خطرناک و تاسف اور بیانجامد. مسئولیت هر گونه آسیبی به سلامتی جسمی و روحی رضا شهابی تماما بر عهده حکومت جمهوری اسلامی و مقامات آن است که در مقابل طبقه کارگر ایران و جهان جوابگو خواهند بود.

جای هیچ گونه درنگ نیست.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، از همه نهاد های کارگری، حقوق بشری، نیرو ها و انسان های آزادی خواه و برابری طلب در خواست می کند که به حمایت از رضا شهابی برخیزند. باید با انتشار گسترده خبر اعتصاب این کارگر زندانی و افشای اقدامات ضد انسانی رژیم سرمایه داری اسلامی بین تشکل های کارگری، نهادهای جهانی مدافع حقوق زندانیان و افکار جهانی، کارزار گسترده اعتراض و فشارها را علیه رژیم ضد کارگری فراهم کنیم. اتحاد بین المللی اقداماتی را در این زمینه شروع کرده و تا هم اکنون چند نهاد کارگری و حقوق بشری به در خواست حمایت از جان رضا شهابی پاسخ مثبت داده و اقدامات معینی را در دستور کار قرار داده اند. این اما اصلا کافی نیست. باید هرچه زودتر به اقدامات گسترده تر و سراسری برای آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی بپردازیم. ما ضمن اعلان همبستگی با رضا شهابی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط وی بوده و از این فعال کارگری صمیمانه درخواست میکنیم که به اعتصاب غذای خود پایان دهد چرا که سلامتی فعالین جنبش کارگری برای کل طبقه کارگر ایران و جهان فوق العاده حائز اهمیت است.

رضا شهابی کارگر زندانی را آزاد کنید

کارگران وفعالین کارگری زندانی باید فوری و بدون قید وشرط آزاد گردند

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com

۶ دسامبر ۲۰۱۰