افق روشن
www.ofros.com

جلسه سخنرانی و گفت و شنود در تورنتو

بحران در جنبش کارگری: آیا بازسازی جنبش کارگری ممکن است؟

اتحاد بین المللی                                                                                            چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۴ - ٣ ژوئن ۲۰۱۵

جلسه سخنرانی و گفت و شنود در تورنتو

بحران در جنبش کارگری: آیا بازسازی جنبش کارگری ممکن است؟

عمق بحران کنونی در جنبش کارگری

بازسازی جنبش کارگری چه معنایی می تواند داشته باشد؟

نقش سوسیالیستها در این فرایند چه می تواند باشد؟

سخنران: سام گیندین، از فعالین قدیمی و نظریه پردازان جنبش کارگری کانادا، و

از همکاران نشریه سوسیالیست رجیستر و سایت پروژه سوسیالیستی

زمان: يکشنبه ۷ جون ۲۰۱۵ ساعت ٣ تا ٦ بعد از ظهر

مکان: نورث يورک سيويک سنتر، ۵١٠٠ خیابان يانگ، سالن شماره ۴

North York Civic Centre, 5100 Yonge Street; Room 4

اتحاد بین المللی - واحد کانادا، جلساتی را در شهر تورنتو از ماه جون ۲۰۱۵ به صورت "گفت و شنودهای ماهانه" پیرامون مبارزات و چالشهای جنبش کارگری ایران، کانادا و نیز در سطح جهانی اختصاص داده است. این گفت و شنودها، که شامل سخنرانی، میزگرد، مناظره و برنامه های دیگر خواهند بود، بر مبنای موضوع و تسلط ارائه دهندگان مباحث ممکن است به زبانهای فارسی، انگلیسی یا به صورت دو زبانه برگزار گردند. تلاش خواهد شد که موضوعات و مبارزات مهم جاری و استراتژیک جنبش کارگری در این جلسات توسط طیف متنوعی از فعالین کارگری و سوسیالیست مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرند. عموم علاقمندان را به شرکت در این "گفت و شنودهای ماهانه" دعوت می کنیم.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - کانادا

info@workers-iran.org
www.workers-iran.org
www.etehadbinalmelali.com