افق روشن
www.ofros.com

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل

حکم زندان علیه رضا شهابی را محکوم کرد

ترجمه: اتحاد بین المللی                                                                                      جمعه ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱ مارس ۲۰۱٦

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل ( آی تی اف)

حکم زندان علیه رضا شهابی را محکوم کرد

در خبری که در سایت آی تی اف در این باره درج شده، چنین آمده است:
آی تی اف حکم غیر قانونی و غیر انسانی زندان علیه رضا شهابی، سندیکالیست ایرانی را محکوم می داند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط و بازگشت ایشان بر سر کار است.
دادگاه تجدید نظر در ایران در تاریخ ۱۱ دسامبر سال ۲۰۱۵، حکم یک سال زندان برای آقای شهابی را که در ماه مه همان سال در رابطه با اعتراض زندانیان اوین در ۱۷ آوریل ۲۰۱۵، صادر شده بود، تایید کرد.
آقای شهابی، خزانه دار سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه ( سندیکای واحد)، در حال حاضر به خاطر وضعیت سلامتی اش بعد از عمل جراحی کمر در سپتامبر ۲۰۱۴، بطور موقت از زندان مرخص شده است. او مجبور شده بود که در خارج از تهران و به دور ازهمسر و فرزندان اش زندگی کند. در خواست ایشان برای بازگشت به کار از سوی مقامات رد شده است، و این بر خلاف گزارش دولت ایران به سازمان جهانی کار است که در آن گفته شده بود ایشان آزاد شده و به سرکار بازگشته است.
مک اوراتا دبیر بخش حمل و نقل روی زمینی آی تی اف در این باره می گوید: " برای اکثر ما تصور رنج و آزار و اذیت بی وقفه ای که رضا شهابی تجربه کرده، مشکل است؛ مجازات غیر قانونی و غیر انسانی فقط به خاطر انجام فعالیت های قانونی سندیکایی که در استانداردهای جهانی کار، تصریح و مورد حمایت قرار گرفته است. ما خواهان آزادی فوری آقای شهابی و بازگشت ایشان بر سر کار هستیم. ما به عنوان یک فدارسیون جهانی اتحادیه های کارگری هر کاری که از دستمان بر می آید در حمایت از سندیکای کارگران واحد که عضو ما است در مبارزه اش علیه این سرکوب انجام خواهیم داد.
اقای شهابی در ابتدا در سال ۲۰۰۵ به خاطر شرکت در اعتصاب رانندگان، دستگیر و سپس از کار اخراج شد. ایشان دوباره در سال ۲۰۱۰ دستگیر شد و برای ۵ سال از فعالیت های سندیکایی محروم گردید. از آنزمان ایشان ۲۲ ماه را در سلول انفرادی گذراند، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و چندین باردست به اعتصاب غذا زد."
در فوریه سال جاری دبیر کل آی تی اف، استیو کاتن، از رئیس جمهور جدید ایران، حسن روحانی خواست که در رابطه با اذیت و آزار مداوم رهبران سندیکای واحد، داود رضوی و ابراهیم مددی، دست به اقدام بزند.

ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۰ مارس ۲۰۱۶