افق روشن
www.ofros.com

در محکومیت کشته شدن کارگران ایران خودرو


اتحاد بین المللی                                                                                                 پنجشنبه ٧ بهمن ١٣٨٩

بنا به گزارش های منتشر شده از طرف کارگران ایران خودرو، ساعت یازده و نیم شب پنجم بهمن ماه درنتیجه تصادف کامیون حامل بار هنگام ورود به کارخانه چهارنفر از کارگران به اسامی ولی الله رحمانی، مصطفی خضری، سعید شفیع خانی و میرمحسن حسینی جان خود را از دست دادند وسیزده نفر دیگر مجروح شدند. بنا به دیگر گزارشات رسیده از ایران، در مجموع شش کارگر در شرکت و دو نفر در بیمارستان جان خود را از دست دادند.
کارگران ایران خودرو پیش از این حادثه بارها دررابطه با خطر رفت وآمد کامیون های حامل بار در مسیر تردد کارگران به مدیریت هشدار داده بودند. بی توجهی مدیریت نسبت به رعایت مسایل و مقررات ایمنی در مسیر آمد و شد کارگران موجب این فاجعه جان خراش شد.
بدنبال این حادثه کارگران ایران خودرو دیشب درمقابل ساختمان مدیریت تجمع کردند و خشم و اعتراض خود را نسبت به کشته و مجروح شدن همکاران خود ابراز داشتند . کارگران ضمن اعلام همبستگی با خانواده کشته شدگان ومجروحین خواهان شناسائی مسببین واقعی حادثه شدند و روز چهارشنبه ۶ بهمن ماه را روز گرامی داشت جانباختگان این حادثه اعلام کردند.
در همان روز حراست کارخانه در وحشت از تجمع و تظاهرات کارگران، نیروهای سرکوب گر رژیم ضد کارگر جمهوری اسلامی را به کارخانه فرا خواند و پلیس ضد شورش کرج و تهران برای سرکوب کارگران به کارخانه هجوم آوردند. در این روز کارخانه بحالت تعطیل درآمد و بنا بر گزارش ها پلیس ضد شورش کارخانه را به محاصره در آورد.
روزی که این حادثه روی داد، در ایران به مناسبت اربعین، تعطیل عمومی بود. اما مدیرت شرکت ایران خودرور به منظور بالا بردن سود، کارگران را وادار کرده بود که به سر کار بروند. بنا بر گزارش های موجود، مدیرت کارخانه اخیرا با افزایش حرکت دستگاه ها به شدت کار در کارخانه افزوده است. این اقدام علاوه بر تشدید استثمار کارگران، سلامتی و ایمنی آنها در هنگام کار را به خطر انداخته است. در طی سالهای اخیر ایران خودرو عملا تبدیل به کشتارگاهی برای کارگران گردید. بی حقوقی مطلق کارگران و نبود تشکلات مستقل کارگری که در مقابل سرمایه داران، و مدیریت و دولت بایستند به هر چه وخیم تر شدن این وضعیت انجامیده است.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران جان باختن کارگران را به خانودهای آنها و کارگران ایران خودرو صمیمانه تسلیت میگوید و ضمن اعلام همبستگی با آنان از خواست به حق کارگران ایران خودرو مبنی بر محاکمه و مجازات مسببین این واقعه تاسفبار حمایت میکند. ما مدیریت ایران خودرو و حکومت سرمایه داری اسلامی حاکم بر ایران را عاملین اصلی این جنایت علیه کارگران می دانیم. تنها با مبارزه متحد و متشکل کارگران میتوان به این جنایات و بی حقوقی پایان داد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۶ بهمن ۱۳۸۹برابر با ۲۶ ژانویه ۲۰۱۱