افق روشن
www.ofros.com

ایجاد همبستگی بین المللی کارگری: فرصت ها و موانع- تجربه ایران


اتحاد بین المللی - واحد کانادا                                                                                  دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ - ۹ مه ۲۰۱٦

ایجاد همبستگی بین المللی کارگری: فرصت ها و موانع- تجربه ایران

سخنرانان: بهزاد محمدی، محمد کاظمی و فرید پرتوی

سخنرانی بهزاد محمدی اینجا کلیک کنید.

سخنرانی محمد کاظمی اینجا کلیک کنید.

سخنرانی فرید پرتوی اینجا کلیک کنید.

پرسش و پاسخ اینجا کلیک کنید.

****************

ایجاد همبستگی بین المللی کارگری: فرصت ها و موانع- تجربه ایران

این جلسه به موضوعات زیر خواهد پرداخت:
ارائه تصویری از وضعیت کنونی طبقه کارگر در ایران بدنبال قرارداد هسته ای با ایالات متحده و متحدانش، و در ارتباط با سرمایه گذاریهای بالقوه سرمایه داران غربی در ایران در بستر شرایط کنونی در خاورمیانه.
کاوش استراتژیهای مؤثر به منظور افزایش همبستگی واقعی بین المللی با جنبش کارگری در ایران، با تمرکز بر آزادی کارگران زندانی و حمایت از مبارزات طبقه کارگر ایران علیه سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی و سرکوب اعمال شده توسط جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران.
اهداف و مبانی اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مورد بحث قرار گرفته و چالشهای موجود بر سر فعالیتهای همبستگی بین المللی کارگری برجسته خواهند شد. توجه بطور مشخص به تشکلات و فدراسیون های جهانی اتحادیه ای که هم می توانند نقش حمایت کننده و هم نقش تضعیف کننده نسبت به فعالیتهای همبستگی بین المللی کارگری داشته باشند جلب خواهد شد. در این راستا، فدراسیونهای جهانی از جمله کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری ( آی تی یو سی)، فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (دبیلیو، اف، تی، یو) و نیز وب سایتهای خبری و کمپینی همچون لیبراستارت مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت. علاوه بر موارد فوق، نقش سازمانهایی همچون مرکز آمریکایی همبستگی بین المللی فدراسیون کار آمریکا (سولیداریتی سنتر) و نیز ساختار سه جانبه گرایی سازمان جهانی کار بعنوان مشکلات و موانع مورد بررسی و نقد قرار خواهند گرفت.
ارائه دهندگان مباحث (به زبان انگلیسی): اتحاد بین المللی در حماایت از کارگران در ایران-واحد کانادا و کمپین بین المللی برای آزادی کارگران زندانی در ایران-تورتنو
مبارزات کارگری در فلسطین و همبستگی بین المللی
کارگران در فلسطین در برابر سرکوب و ظلم و ستم مقاومت کرده و جنبشی ساخته اند که می باید مورد حمایت قرار گیرد. جنبش جهانی کارگری مدت طولانی ای است که اسرائیل را به خاطر نقض حقوق انسانی و کارگری و اذیت و آزار کارگران فلسطینی مورد انتقاد و سرزنش قرار داده است. اتحادیه ها و فدراسیون های کارگری در کانادا به حمایت از فراخوان ۱۷۰ تشکل فلسطینی برای بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم (بی دی اس) اسرائیل توجه روزافزون تری نشان داده اند. بیاییم در مورد ساختن این جنبش همبستگی به گفت و گو بنشینیم.

مورد حمایت:

اتحادیه کارگران پست کانادا

ائتلاف علیه آپارتاید اسرائیل

کمیته همبستگی بین المللی اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا-انتاریو

استادان دانشگاه برای فلسطین

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- واحد کانادا

”جنبش کارگری را پس بگیریم“

شورای منطقه اتاوا-اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا

دو جلسه فوق از جمله ورکشابهایی هستد که طی کنفرانس لیبراستارت در تورنتو که بطور مشترک با شورای کارگری تورنتو و منطقه یورک در دانشگاه رایرسون سازمان داده شده است اجرا می شوند. ورکشاب مربوط به ایران در تاریخ شنبه ۷ مه ۲۰۱۶ ساعت ۳ بعدازظهر و ورکشاب حمایت از فلسطین و تحریم اسرائیل روز یکشنبه ساعت یک بعدازظهر برگزار خواهند شد. جزییات بیشتر در مورد این دو جلسه در پوسترهای انگلیسی زیر درج شده است.


اBUILDING INTERNATIONAL SOLIDARITY:

OPPORTUNITIES AND OBSTACLES – IRAN’S EXPERIENCE

This workshop will:

– Discuss and expose the current situation of the working class in Iran in the context of the recently signed nuclear deal with the US and allies, and in relation to the Western capitalists’ potential investments in Iran while taking into account the broader circumstances in the Middle East.
– Explore strategies to enhance meaningful international solidarity with the labour movement in Iran, with a focus on the freedom of imprisoned workers and current fightbacks against austerity and repression imposed by the capitalist Islamic Republic of Iran.
– Highlight aims and principles of IASWI including challenges faced when doing international solidarity work; it will draw attention to the role of the global trade union organizations whose efforts to either support or undermine our solidarity is significant. Global federations like ITUC and WFTU and the news and campaigning websites like LabourStart will be discussed. In addition, the detrimental role of organizations like AFL-CIO’s Solidarity Centre and the ILO’s tripartite structure will be problematized.
Organized by International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI)-Canada and Campaign to Free Jailed Workers in Iran-Toronto

DATE: Saturday, May 7th, 2016
TIME: 3:00 PM
LOCATION: Ryerson University, Toronto
Jorgensen Hall, ROOM 5
Presented at LabourStart Toronto 2016 Conference
labourstarttoronto2016.wordpress.com