افق روشن
www.ofros.com

حمایت از کارزار آزادی کلیه دستگیرشدگان اعتراضات علیه گروه ۲۰


اتحاد بین المللی - واحد کانادا                                                                                سه شنبه ٢٢ تیر ١٣٨٩

همانطور که همه در جریان هستیم، نشست سران گروه ۲۰ در تورنتو همراه با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا و دیگر لابی های سرمایه داری جهانی به تنها توافق روشنی که رسیدند همانا تداوم حمله به طبقه کارگر و دستاوردهای آن و گسترش سیاستهای بغایت خانمان برانداز ریاضت کشی اقتصادی علیه کارگران و مردم محروم جامعه بود.
دولت کانادا حداقل ۱.۲ میلیارد دلار برای یک هفته از سرمایه ای که متعلق به کارگران و مزدبگیران جامعه می باشد هزینه کرد که این متجاوزین به حقوق کارگران و مزدبگیران را محافظت کند. در این میان، ۲۰ هزار نیروی پلیس و ضدشورش با خشونت تمام با تظاهرات کنندگان برخورد کردند و بیش از هزار نفر را دستگیر و به صدها نفر دیگر یورش بردند و فضای رعب و وحشت راه انداخته و زندگی مردم را مختل نمودند و هر کاری که خواستند کردند و از هر دسیسه ای علیه معترضین و سازماندهندگان اعتراضات کوتاهی نکردند. این ماجراها هر روز بیش از پیش آشکار شده و اگر چه مطبوعات رسمی تلاش کرد روی همه این حقایق سایه بیاندازد اما رسانه های اجتماعی مترقی و فعالین جنبشهای مترقی اجتماعی از طرق مختلف و با سازماندهی های شبکه ای در مقابل آن صف آرایی کم نظیری در تورنتو برپا کردند.
اینک با وجود آزاد شدن اکثریت دستگیر شدگان، جمعی از فعالین اجتماعی هنوز در زندان بسر میبرند و بعضا با اتهامات سنگینی مواجه هستند. جنبشهای مترقی و رادیکال با اعلان اینکه تا همه دستگیر شدگان آزاد نشده اند، هیچکس آزاد نشده است! خواهان آزدی فوری و بیقید و شرط تمامی دستگیرشدگان هستند. در عین حال بیم آن وجود دارد که صدها هزار دلار هزینه دفاع قانونی از این فعالین گردد. در این زمینه تلاشهای زیادی در جریان است که لازم هست همه فعالین کارگری در آن شریک باشند و از نظر مالی و نیازهای دیگر به این کارزارها یاری رسانند.
در اوج سرکوب معترضین توسط پلیس بیانیه هایی از جانب برخی نهادهای اتحادیه ای و حتی بعضی گروه ها و افراد چپ در کانادا صادر شد که بجای تاکید کامل بر سیاستهای ضدکارگری گروه ۲۰ و محکوم نمودن خشونت پلیس و افشای ایجاد یک سیستم سرکوبگر پلیسی و میلیتاریزه کردن تورنتو توسط دولت کانادا عمدتا به محکوم کردن تعدادی از جوانان معترض که در تظاهرات بزرگ ۲۶ جون به برخی از سمبلهای نظام سرمایه داری از جمله بانکها و استار باکس...حمله کرده بودند و تعدادی شیشه شکسته و ۳ ماشین خالی پلیس را به آتش کشیده بودند پرداخته بودند. جدا از اینکه ریشه های سیاسی و اقتصادی این قبیل مواضع چه میتواند باشد، بسیاری از آنها از جو ارعاب و اقدامات بغایت سرکوبگرانه و نقض آزادی های مدنی تحمیل شده برجامعه توسط پلیس، دولت و انواع سیاستمداران و مطبوعات رسمی متاثر شده بودند. اما بدنبال مقاومت نیروهای مترقی و رادیکال در سطح شهر و تظاهراتها و تلاشهای وسیع آنها این جو بعقب رانده شد و خیلی جریاناتی که سکوت کرده بودند مجبور به حمایت از دستگیرشدگان شدند. در این میان نامه سرگشاده بیش از ۲۷۰ فعال کارگری به کن جورجیتی، رئیس کنگره کار کانادا، در محکوم نمودن بیانیه وی که انزجارش را از "وحشیگری و خرابگری" معترضین به بهانه محکوم کردن "گروه های آنارشیست" بیان کرده بود و در قبال خشونت سیستماتیک و لجام گسیخته دولت و پلیس و دستگیری صدها تظاهر کننده سکوت کرده بود نقش مهمی در میان جمعهای کارگری برای اعمال فشار بیشتر بر این نهادها و نیز پیشبرد فعالیتهای مستقل و رادیکال کارگری در این خصوص داشت.
فعالین و همکاران اتحاد بین المللی در تورنتو، همراه با بسیاری از جریانات کارگری و مترقی، در این حرکتهای اعتراضی فعالانه شرکت داشته اند و بلافاصله خشونت پلیس و گروه ۲۰ علیه مردم معترض را شدیدا محکوم کردند و خواهان آزدی فوری و بیقید و شرط تمامی دستگیرشدگان شدند. ما بار دیگر حمایت کامل خود را از کارزار آزادی دستگیر شدگان گروه ۲۰ در تورنتو تا آزادی همه آنها اعلام میکنیم و به سهم خود در این کمپینها تلاش خواهیم کرد. مبارزه علیه سیاستهای ضد کارگری دولتهای سرمایه داری که قصد دارند هزینه های بحران اخیر نظام سرمایه داری و تریلیونها دلار بخشش به بانکها و شرکتهای سرمایه داری را بر دوش طبقه کارگر خالی کنند بشدت حیاتی است. این مبارزه مرز نمیشناسد و کارگران در کشورهای مختلف از جمله ایران را بلافاصله در کنار هم طبقه ایهای خود در دنیا قرار میدهد. به این مبارزه بپیوندیم و از مبارزات مترقی علیه گروهای ۸ و ۲۰ و دیگر "گروه" های دولتهای سرمایه داری حمایت کنیم و خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط تمامی دستگیرشدگان اعتراضات اخیر شویم.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران- واحد کانادا

http://www.etehadbinalmelali.com

جهت اطلاعات بیشتر راجع به صندوق حمایت از دستگیرشدگان گروه ۲۰ از جمله به سایتهای زیر مراجعه کنید:
http://g20.torontomobilize.org/node/361
http://toronto.nooneisillegal.org/node/473