افق روشن
www.ofros.com

از اعدام عبدالرضا قنبری جلوگیری کنیم


اتحاد بین المللی                                                                                     پنجشنبه ١٠ فروردین ماه ١٣٩٠

عبد الرضا قنبری، معلم زندانی،

در آستانه اعدام از اعدام عبدالرضا قنبری جلوگیری کنیم

بنا به گزارش خبرگزاریها و نیز سازمانهای کارگری بین المللی و فدراسیون جهانی آموزش، حکم اعدام عبدالرضا قنبری، معلم زندانی، آموزگار مدارس پاکدشت در جنوب شرقی تهران و مدرس دانشگاه، در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته و درخواست عفو ایشان از سوی کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری کل استان تهران رد شده است. عبدالرضا قنبری در دی ماه ۱۳۸۸ در دفتر دبیرستان مدرس در حصار امین پاکدشت توسط گروهی از مأموران وزارت اطلاعات، بازداشت و به بند ۲۰۹ در زندان اوین منتقل شد. به دنبال شکنجه و اقرارگیری از ایشان، وی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی، محاکمه و به اتهاماتی از جمله " ارتباط با گروه های معاند و رسانه های خارج از کشور و شرکت در اعتراضات ششم دی ماه ۱۳۸۸ (عاشورا)"، به اعدام محکوم شد. بنا به گزارش ها، همسر و فرزندان آقای قنبری تحت فشارهای شدید روانی قرار دارند و خواهان حمایت های بین المللی برای آزادی ایشان هستند.
در حال حاضر کارزار جهانی توسط فدراسیون جهانی آموزش، عفو بین الملل و بسیاری از اتحادیه های معلمان و فدراسیون های کارگری جهانی برای لغو حکم اعدام آقای قنبری و آزادی ایشان در جریان است. این کارزار تا کنون از سوی دهها هزار نفر و صدها سازمان کارگری و حقوق بشری مورد حمایت قرار گرفته است.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، حکم اعدام عبدالرضا قنبری و تایید آن را به شدت و قاطعانه محکوم می کند و خواهان لغو فوری این حکم و آزادی بدون قید و شرط ایشان، و دیگر معلمان زندانی و تمامی کارگران دربند و زندانیان سیاسی است.
جمهوری اسلامی ایران در طول حاکمیت خود ثابت کرده است که هیچ ارزشی برای حقوق انسانی، آزادی،عدالت و جان انسان ها قائل نیست. اما این رژیم سرکوبگر را می توان با اعتراضات سراسری توسط کلیه کارگران، از جمله معلمان، و نیز همه انسانهای آزادیخواه و برابری طلب در ایران و در سطح بین المللی به عقب راند و مانع از اعدام عبدالرضا قنبری و دیگر زندانیان سیاسی شد.

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران

۲۸ مارس ۲۰۱۲