افق روشن
www.ofros.com

در مورد فاجعه آدم سوزی در کارخانه پوشاک در کراچی


اتحاد بین المللی                                                                                                  شنبه ٢۵ شهریور ١٣٩١

سه شنبه شب ۱۱ سپتامبر، در آتش سوزی مهیبی در یک کارخانه پوشاک در شهر کراچی پاکستان حدود سیصد نفرکارگر، شامل تعداد زیادی کودک کار، جان باختند. بنا به گزارش پلیس و آتش نشانی شهر، بنای این کارخانه، شامل یک ساختمان چهار طبقه و فاقد امکانات اولیه اطفای حریق، بدون وجود درب های خروج اضطراری و شامل فضایی تنگ و بدون امکان جابجایی کارگران در مواقع اضطراری بوده است. بسیاری از کارگران بر اثر پرش از پنجره های ساختمان کارخانه، جان باخته اند. در حالی که مسئولین آتش نشانی به عملیات پیدا کردن اجساد بیشتر در میان جزغاله و دود ادامه می دهند، مقامات دولتی خبر داده اند که تحقیقات گسترده ای را برای شناسایی علت این آتش سوزی شروع کرده اند. اماهنوز مقامات دولتی تحقیقات خود را شروع نکرده بودند که آتش سوزی دیگری در روز چهارشنبه ۱۲ سپتامبر در کارخانه کفش در شهر لاهور، جان بیش از٢۵ کارگر را گرفت.
جدا از اینکه این آتش سوزی ها ناشی ازاتصال در سیستم برق باشد و یا نقص فنی ژنراتور، آیا برای شناسایی علت اصلی این فجایع، تحقیقات وسیع و کارشناسانه ای لازم است؟ آیا مثل روز روشن نیست که عطش سودآوری بدون مرز صاحبان کارخانه پوشاک در کراچی، کارخانه کفش در لاهور و هزاران کارخانه در پاکستان، بنگلادش، هندوستان و در اقصی نقاط جهان، علت اصلی وقوع چنین فجایع انسانی است؟ آیا روشن نیست که عامل اصلی جان باختن کارگران در کراچی و لاهور، سرمایه دارانی هستند که با اتکاء به نیروی کار بسیارارزان، در فراهم کردن امکانات اولیه ایمنی کار صرفه جویی می کنند تا به سود حداکثر دست یابند؟ آیا روشن نیست که در فقدان قوانین مشخص که بر اساس آن عاملان چنین فجایعی به اتهام ارتکاب جنایت، مجازات شوند، این فجایع همچنان به وقوع می پیوندند؟ آیا روشن نیست که سرمایه داران و دولت پاکستان عاملان اصلی وقوع آتش سوزی فاجعه بار در کراچی هستند؟ آیا روشن نیست که سرمایه داران و شرکت های کشور های دیگر، بویژه شرکت های زنجیره ای در کشورهای غربی که مشتری اصلی محصولات ارزان چنین کارخانه هایی هستند، شریک جرم محسوب می شوند؟
اتحاد بین المللی ضمن همدردی با بازماندگان و اعضای خانواده جان باختگان این فاجعه انسانی که بر اثر سیاست های عامدانه و سودجویانه صاحبان کارخانه پوشاک در کراچی و لاهور و چشم پوشی آگاهانه دولت پاکستان، بوقوع پیوسته است، خود را در اندوه و خشم اعتراضی کارگران پاکستان سهیم می داند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۳ سپتامبر ۲۰۱۲

info@workers-iran.org
http://www.workers-iran.org