افق روشن
www.ofros.com

در رابطه با انتقال ناگهانی رضا شهابی به زندان رجایی شهر

جعفر عظیم زاده باید فورا آزاد گردد

اتحاد بین المللی                                                                                             شنبه ١٧ خرداد ۱۳۹۳

در رابطه با انتقال ناگهانی رضا شهابی به زندان رجایی شهر

رضا شهابی در اول ژوئن ۲۰۱۴ (۱۱ خرداد ۱۹۹۳) از بند ۳۵۰ اوین به زندان رجایی شهر که در آنجا زندانیان سیاسی و زندانیان عادی و بعضا خطرناک در یک جا نگهداری می شوند، منتقل شد. این انتقال که در واقع به معنای تبعید رضا شهابی به زندان رجایی شهر است بطور ناگهانی و بدون اطلاع او و یا خانواده اش صورت گرفت. رضا شهابی که مدت هاست از ناراحتی ها و درد های جسمانی گوناگون از جمله درد شدید مهره های کمر رنج می برد در اعتراض به انتقال خود به زندان رجایی شهر، دست به اعتصاب غذا زده و خواهان باز گشت فوری به زندان اوین شده است.
رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، چهار سال پیش در ژوئن ۲۰۱۰ دستگیر شد و سپس به اتهامات واهی، بی پایه و کلیشه ای مانند "اقدام علیه امنیت ملی" به شش سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت کارگری و پرداخت ۷ میلیون تومان جریمه محکوم شد. اگر چه در دادگاه تجدید نظر اعلام شده بود که حبس تعزیری وی به چهارسال زندان تقلیل پیدا کرده است، اما مقامات رژیم جمهوری اسلامی از پذیرش آن تا این لحظه سرباز زده اند. در واقع رضا شهابی بجای آزاد شدن پس از تحمل ۴ سال حبس، از یکی از بدنام ترین زندانهای رژیم به یک زندان باز هم بدتر منتقل شده است.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران ، انتقال ناگهانی رضا شهابی به زندان رجایی شهر را به شدت محکوم می کند و از تشکلات کارگری، سازمان های مترقی و نهادی های مدافع حقوق انسان می خواهد که ضمن اعتراض به این گونه اقدامات ایذایی، سرکوب گرانه و ضد انسانی علیه رضا شهابی، خواهان بازگرداندن، معالجه و آزادی فوری وی شوند.

*******************

جعفر عظیم زاده باید فورا آزاد گردد

جعفر عظیم زاده از فعالین کارگری شناخته شده و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران که در روز ٣١ آوریل توسط نیروهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی دستگیر شد، همچنان در بازداشت بسر می برد. نیروهای امنیتی رژیم، جعفر عظیم زاده و چند نفر دیگر از اعضای هیئت مدیره و فعالین اتحادیه آزاد کارگران را دستگیر کردند تا از برگزاری تظاهرات اول ماه مه درمقابل وزارت کار که توسط این اتحادیه فراخوانده شده بود، جلوگیری کنند. تا کنون سایر فعالین اتحادیه آزاد کارگران آزاد شده اند، اما جعفر عظیم زاده همچنان در زندان و در سلول انفرادی به سر می برد. بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازجویان رژیم با فشار و تهدید به جعفرعظیم زاده گفته اند که آزادی وی منوط به اعلام انحلال اتحادیه آزاد کارگران ایران است. جعفر عظیم زاده اما زیر بار این فشارها نرفته است و بر خواست طبقه کارگر ایران در ایجاد تشکلهای مستقل کارگری پا فشاری کرده است.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، همچنان به خبر رسانی و جلب حمایت بین المللی کارگری از مبارزات کارگران در ایران ادامه خواهد داد. ما خواهان گسترش حمایت تشکلات و اتحادیه های کارگری جهان برای آزادی جعفر عظیم زاده هستیم. ما همچنین به سهم خود از تلاش تشکل ها و فعالین کارگری در ایران برای آزادی جعفر عظیم زاده و همه فعالین کارگری زندانی حمایت می کنیم.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران

۶ ژوئن ۲۰۱۴

info@workers-iran.org