افق روشن
www.ofros.com

ما خواهان آزادی فوری و بدون

قید و شرط رضا شهابی و کلیه کارگران زندانی هستیم


مجموعۀ بیانیه و اطلاعیه ها                                                                                       شنبه ١٦ دی ١٣٩١

حمایت زندانیان سیاسی - عقیدتی زندان رجایی شهر از رضا شهابی

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زنگ خطری است که برای مسئولان و زندانبانان به صدا در می آید. زیرا که اعتصاب آخرین راه اعتراض زندانی سیاسی به وضعیت نامساعد و شرایط نامناسب اوست و از این طریق میکوشد تا صدای اعتراض و خواسته خود را به گوش همگان برساند. چندیست که با خبر شدیم، آقای رضا شهابی کارگر شرکت واحد (عضو سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه) در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت سلامتی‌اش دست به اعتصاب غذا و دارو زده است. او که تا چندی پیش در بیمارستان بستری بود و علی رغم عدم تکمیل معالجات به زندان بازگردانده شده است ، در حال حاضر از بیماری رنج می برد و مسئولین زندان باوجود نیاز فوری او برای معالجه و درمان از اعزام ایشان به مراکز درمانی خودداری میکنند.
ما زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر ضمن اعتراض به بی توجهی مسئولین نسبت به سلامتی رضا شهابی، هشدار می دهیم که اعتصاب غذا برای وی خطرجانی دارد و مسئولیت هر اتفاقی که برای شهابی رخ دهد، برعهده مسئولین است. ما خواستار رسیدگی فوری به خواسته های رضا شهابی، موافقت با مرخصی وی و رسیدگی به وضعیت سلامتی او هستیم تا هرچه سریع تر به اعتصاب خود پایان دهد.

١. کامران رحیمیان - ٢. کیوان رحیمیان - ٣. وحید تیزفهم - ۴. مینایی - ۵. جمال الدین خانجانی - ۶. بهروز توکلی - ٧. کورش ریاحی - ٨. روانبخش - ٩.رحیم الیاسی - ١٠. رضا شریفی بوکانی - ١١. افشین حیرتیان - ١٢. خالد حردانی - ١٣. رسول بداغی - ١۴. محمد علی منصوری - ١۵.شاهرخ زمانی - ١٦. محمد امیرخیزی - ١٧. علی جباری - ١٨. صالح کهن دل - ١٩. جعفر اقدامی (شاهد) - ٢٠. افشین بایمانی ٢١. عباس بادفر - ٢٢. داود مینایی - ٢٣. رضا مشهدی - ٢٤. افشین سماواتی - و...
١٠/١٠/١٣٩١
توضیح کمیته حمایت از شاهرخ زمانی:

تعدادی دیگر از اسامی امضا کنندگان بیانیه، در حین انتقال بیانیه ناخوانا شده است هر زمانی که اسامی به دستمان رسید در اولین فرصت افزوده خواهند شد .

تکثیر از کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

١٦/١٠/١٣٩١

******************

متن نامه مشترک

منصور اسالو، جعفر عظیم زاده، داود رضوی،علی نجاتی، پروین محمدی،

شیث امانی، شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه و ١۴ نفر دیگر از فعالین کارگری به رضا شهابی

دوست و یار عزیزمان رضا شهابی
با درودهای گرم و فراوان

خبر بدرفتاری و تهدید به کتک کاری از سوی ماموری که همراه شما به بیمارستان اعزام شده بود همه ما را عمیقا ناراحت و نگران و تا حدودی شوک زده کرد. چرا که هنوز خبر مرگ ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس بر روی رسانه هاست و برخی از مسئولین مملکتی در واکنش به مرگ این کارگر، صحبت از شفاف سازی و لزوم مقید کردن مامورین و زندانبانان به برخوردی انسانی با زندانیان کرده اند. بطور قطع و یقین مرگ ستار بهشتی هیچ علتی جز رفتار غیر انسانی مامورین و برخورداری آنان از اختیارات گسترده در برخورد با زندانیان نداشته است، به همین دلیل افکار عمومی انتظار داشتند پس از انتشار خبر مرگ ستار بهشتی مسئولین امنیتی و قضایی در اقدامی فوری تجدید نظری اساسی در رفتار و حدود اختیارات مامورین انتظامی و امنیتی در برخورد با زندانیان را عملی کنند. اما به نظر میاید با توجه به رفتاری که با شما شد چنین انتظاری، انتظاری عبث و بیهوده است لذا ما امضا کنندگان این نامه ضمن تاکید بر تلاش و مبارزه برای آزادی کارگران دربند و دیگر انسانهای عدالتخواه از زندانهای سراسر کشور، مصرانه بر رسیدگی عاجل به شرایط نگهداری و چگونگی رفتار مامورین و زندانبانان با تمامی زندانیان پای می فشاریم و خواهان آزادی فوری و ادامه معالجات شما در خارج از محیط زندان هستیم.
ما امضا کنندگان این نامه به شما دوست و یار عزیزمان اطمینان میدهیم لحظه ای از تلاش برای تحقق خواستهای شما که خواست همه ما کارگران در سراسر ایران است باز نخواهیم ایستاد. ما دستهایتان را صمیمانه می فشاریم و اعتراض شجاعانه شما را از کنج زندان ارج می نهیم اما در این میان سلامتی شما مهم ترین اولویت برای ما امضا کنندگان این نامه است. لذا مصرانه و صمیمانه از شما میخواهیم به اعتصاب غذای خود پایان دهید و درمان خود را از سر بگیرید.
ما با شور و شوق جشن آزادی تو را برگزار خواهیم کرد اما این جشن زمانی برایمان مسرت بخش خواهد بود که حضور گرم شما در میان ما با تنی سالم محقق شود.

اسامی امضا کننده گان نامه مشترک به رضا شهابی عبارتند از: منصور اسالو - جعفر عظیم زاده - داود رضوی - علی نجاتی - پروین محمدی - شاپور احسانی راد - شیث امانی - صدیق کریمی - کوروش بخشنده - شریف ساعد پناه - جمیل محمدی - مظفر صالح نیا - ناهید خداجو - اسماعیل کاظمی - حسین قادری - منصور کریمی - رفیق کریمی - ژیان صبحانی - کمال نامداری - جبار قادری - خلیل کریمی - یدالله صمدی

امضا کنندگان این نامه در همبستگی با رضا شهابی مبلغ یک میلیون تومان کمک مالی خود به خانواده های رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده را امروز همراه این نامه تحویل ربابه رضایی همسر رضا شهابی دادند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - هشتم دی ماه ١٣٩١

اصل نامه

 

*******************

"ائتلاف" کارگران آمریکا علیه جنگ
ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی و کلیه فعالان کارگری زندانی در ایران، از جمله شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده و پدرام نصرالهی، هستیم.
۲۷ دسامبر ۲۰۱۲
موضوع: رضا شهابی و دیگر رهبران کارگری زندانی را آزاد کنید

من این نامه را به نمایندگی از ائتلاف "کارگران آمریکا علیه جنگ"* می نویسم که به تداوم اذیت و آزار فعالین کارگری و نقض فاحش حقوق کارگران در ایران اعتراض خود را اعلام نماییم. ما کماکان شاهد هستیم که بسیاری از فعالین کارگری در ایران به طرز وحشیانه ای مورد اذیت و آزار قرار گرفته و به ناحق در زندان هستند.
من مشخصا به طور جدی نگران سلامت و تندرستی رضا شهابی هستم. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، تا کنون بیش از دو سال و نیم می باشد که در زندان به سر می برد. شهابی در طول بازجویی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته بود. او در تاریخ ۲۴ جولای ۲۰۱۲ مورد عمل جراحی در ستون فقرات گردنی قرار گرفت. پزشکان توصیه کرده اند که کمر ایشان نیز باید مورد درمان قرار بگیرد. بر خلاف توصیه پزشکان، شهابی به بند ۳۵۰ زندان اوین در تاریخ ۱۴ اگوست ۲۰۱۲ برگردانده شد. از آن زمان تا کنون، سلامت وی به شدت رو به وخامت گذاشته شده است. در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲، رضا شهابی در اعتراض به رفتار تهدید آمیز زندانبانان و همچنین تداوم عدم درمان مناسب پزشکی دست به اعتصاب غذا زده است. وی همچنین از مصرف هرگونه دارویی خودداری کرده است.
ما قویا حبس و احکام ناعادلانه علیه رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری را محکوم می کنیم. ما همچنین اذیت و آزار مداوم و بازداشت فعالین کارگری در ایران را محکوم کنیم. ما خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی و کلیه فعالان کارگری زندانی در ایران، از جمله شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده و پدرام نصرالهی، هستیم.

مایکل آیزنشر
هماهنگ کننده کشوری
"کارگران آمریکا علیه جنگ"
Michael Eisenscher
National Coordinator
U.S. Labor Against the War (USLAW)

* "کارگران آمریکا علیه جنگ" ائتلافی از بیش از ۱۹۰ تشکل کارگری در ایالات متحده آمریکا است که به پایان دادن فوری به جنگ در افغانستان، کاهش هزینه های نظامی، هدایت منابع به رفع نیازهای داخلی، و نظامی زدایی از سیاست خارجی ایالات متحده، از جمله پایان دادن به تحریم و تهدید علیه ایران، متعهد است (ترجمه از متن اصلی نامه در ذیل).
ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

Translated and redistributed by: International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI)
info@workers-iran.org / http://www.workers-iran.org

*******************

U.S. Labor Against the War (USLAW)
Release Reza Shahabi and other detained labor leaders
Reza Shahabi must be immediately released and promptly treated.
December 27, 2012

I am writing on behalf of U.S. Labor Against the War (USLAW)* to protest the continued persecution of labour activists and the gross violation of workers' rights in Iran. We continue to witness many labour activists brutally persecuted and unjustly imprisoned in Iran.
In particular, I am seriously concerned about the health and well being of Reza Shahabi. Reza Shahabi, the executive board member and treasurer of the Syndicate of Workers of Tehran Bus Workers' Company, has been incarcerated for more than two and half years. Shahabi was severely beaten during his interrogation in detention. He underwent a cervical spine operation on July 24, 2012. Medical doctors have been recommending treatment of his back as well. Contrary to doctors' recommendations, Shahabi was sent back to Ward 350 of Evin prison on August 14, 2012. Since then, his health has been drastically deteriorated. On December 17th, 212, Reza Shahabi went on a hunger strike to protest intimidating behaviour of his jail guard as well as the continued lack of proper medical treatment. He has also refused to take any medication.
We strongly condemn the unjust arrest and sentence against Reza Shahabi and other labour activists. We also denounce ongoing persecution and arrests of labour activists in Iran. We demand the immediate and unconditional release of Reza Shahabi and all detained labour activists in Iran., including Shahrokh Zamani, Mohammad Jarahi, Behnam Ebrahimzadeh, and Pedram Nasrolaahi.

Michael Eisenscher
National Coordinator
U.S. Labor Against the War (USLAW)

* USLAW is a coalition of more than 190 labor organizations in the United States that are committed to immediately ending the war in Afghanistan, cutting military spending, redirecting resources to meeting domestic needs, and demilitarizing U.S. foreign policy, including ending the embargo and threat against Iran.
Sent to: info@leader.ir; info@judiciary.ir; dr-ahmadinejad@president.ir; iran@un.int; ijpr@iranjudiciary.org; info@dadiran.ir; office@justice.ir; support@irimlsa.ir; info@humanrights-iran.ir; avaei@Dadgostary-tehran.ir; bia.judi@yahoo.com; info@mlsa.ir

Translated and redistributed by: International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI)
info@workers-iran.org / http://www.workers-iran.org

*******************

بیانیه جمعی از فعالین چپ و کمونیست
خطاب به تمامی احزاب و سازمان های چپ و کمونیستی، تشکّل ها و نهادهای حامی جنبش کارگری ایران
جان رضا شهابی در خطر است، مبارزه را از کلام به عرصه عمل ببریم! رفقا!

چنان که مطلّع هستید، رضا شهابی کارگر زندانی و عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، از روز دوشنبه ۲۷ آذرماه ۱٣۹۱ (مطابق با ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲) برای بار سوم دست به اعتصاب غذا و دارو زده است و این امر موجب نگرانی و تشویش خاطر همگان شده است. نیک می دانیم که شما نیز در این نگرانی سهیم هستید و انبوه اطلاعیه ها و بیانیه های حمایتی تان حاکی از این امر و بسیار دلگرم کننده بوده است.

رفقا !
اخبار و گزارشات پیرامون وضعیت سلامتی رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی ایران به شکلی کاملا آشکار و غیرقابل انکار، از سوی اغلب نهادها و رسانه های بورژوایی، نادیده گرفته می شود و چنان که باید و شاید، اهمیت و توجه نمی یابد. این اگرچه چندان مایه تعجّب ما نیست و به ماهیت طبقاتی و جایگاه این جریانات در جنگ همه روزه و جاری در زمین سفت سیاست طبقاتی در ایران بر می گردد، اما در هر صورت، موجب به حاشیه رفتن اخبار مربوط به فعالین کارگری دربند شده و از فراگیر شدن آن جلوگیری می کند و موجب می گردد که فشار لازم بر دوش حکومت جمهوری اسلامی قرار نگیرد و به خواست ها و مطالبات آنان وقعی ننهد. از همین رو ضرورت انتقال عرصه مبارزه از کلام به عمل از جانب نیروهای چپ و کمونیست عمیقاً مشهود است و تلاش همه جانبه ما در جهت حمایت از فعالین کارگری زندانی را طلب می کند.

رفقا!
ما امضا کنندگان این بیانیه قویاً و موکداً اعلام می کنیم که تنها خبر رسانی و نگارش بیانیه های محکومیت کفایت نمی کند و لازم است که مانند دیگر مقاطع و برهه های حساّسی که پشت سر گذاشته ایم، اعتراضات و اعتصاباتی را جهت فشارهای همه جانبه و بین المللی بر رژیم سرمایه در ایران ترتیب دهیم.
از شما رفیقانه می خواهیم که همگی در کنار هم، دست به ایجاد و سازماندهی زنجیره ای از اعتراضات به هم پیوسته بزنیم و صدای مبارزات کارگران و فعالین کارگری در سطح بین المللی و خارج از ایران باشیم. سندیکاها و اتحادیه های کارگری کشورهای مختلف را برای حمایت از فعالین کارگری بسیج نماییم و با کوشش هایمان، حکومت جمهوری اسلامی را وادار نماییم که فوراً به خواسته های برحق رضا شهابی تن داده و او را تحت درمان فوری قرار دهد.
تلاش مصرّانه و متّحدانه ما، ادای دینی به مبارزات شجاعانه کارگران و فعالین کارگری در ایران و مانعی برای تداوم سرکوب بیرحمانه آنان توسط حکومت سرمایه جمهوری اسلامی است.

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران!

اسامی امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا: آرام فرجام - آرش عزیزی - امید حبیبی نیا - بهروز جاوید تهرانی - پریسا نصرآبادی - پژمان رحیمی - پویا عزیزی - پیام شاکر - رایا دشتبان - رژین محمدی - روبرت سپانیان - سوسن شهبازی - سیمین دبیری - سیمین روزگرد - صمد بهادری طولابی - عباس سماکار - عابد رضایی - عزیز میری - فرهاد کرامتی - فرهاد مظفری - محمد غزنویان - مرجان افتخاری مرجان عبدی - مریم افشاری مصی شیروانی - مینا زاده - نیما پوریعقوب - نینا دانشیان

*******************

پیام حمایت شاهرخ زمانی از اعتصاب غذای رضا شهابی و خواست های او

کارگران، مردم آگاه و آزادیخواه، تشکّل های کارگری!
من شاهرخ زمانی عضو هیئت موسس بازگشایی سندیکای کارگران نقاش تهران و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری مطّلع گشتم که رضا شهابی، کارگر زندانی و عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی که به اتّهامات واهی و در نتیجه فعالیت قانونی خود نهایتاً به ٤ سال حبس تعزیری محکوم شده است، برای دستیابی به حقوق اولیه و بدیهی خود دست به اعتصاب غذا و دارو زده است.
همه ما می دانیم که وضعیت جسمانی رضا شهابی تا چه حد وخیم است و چند ماهی بیشتر از عمل جراحی او نگذشته و فراموش نکرده ایم که بعد از انجام آن عمل جراحی سخت نیز به او اجازه مرخصی ندادند و حالا هم او را از امکانات درمانی و مداوا که به گفته پزشکان برای او بسیار ضروری است، محروم کرده اند.
ما فعالین کارگری که در شرایط خفقان و استبداد لجام گسیخته و بدون کوچک ترین حقوق قانونی در بدترین اوضاع اقتصادی به سر می بریم، در بیرون از زندان مورد هجوم همه جانبه حکومت سرمایه داری هستیم که سفره های خالی ما را نشانه گرفته، و وقتی هم که لب باز می کنیم و می خواهیم از حقوق قانونی مان برای اعتصاب و اعتراض و تشکّل یابی استفاده کنیم، به بهانه های ساختگی و اتهامات جعلی ما را به زندان می اندازند و در زندان هم از حداقلی ترین و ابتدایی ترین حقوق انسانی برخوردار نیستیم.
من خود به دلیل فعالیت های قانونی سندیکایی و بدون هیچ دلیل و مدرکی در بیدادگاه ضد کارگری جمهوری اسلامی به یازده سال حبس محکوم شده ام و خوب می دانم که چه بر سر هم طبقه ای های من در بیرون و درون زندان ها می آید.
اکنون یکی از هم طبقه ای های من، در زندان، مجبور به اعتصاب غذا شده است و جسم نحیف و بیمار خودش را ابزار مبارزه اش کرده تا به خواست هایش دست یابد. ما کارگران خوب می دانیم که به جز همبستگی طبقاتی مان، و حمایت مردم آزادی خواه و نهادها و تشکل های صنفی و سیاسی طبقه کارگر در گوشه گوشه دنیا، پشتیبان و تکیه گاهی نداریم، و برای رسیدن به پیروزی باید دست به دست هم دهیم.
از این رو، من نیز به سهم خودم، پشتیبانی و حمایت بی دریغ خودم را از اعتصاب غذا و مقاومت رضا شهابی کارگر مبارز و خواست های او برای دستیابی به امکانات بی قید وشرط درمانی اعلام می کنم، برای او آرزوی سلامتی و پایداری دارم، و امیدوارم که او به نیروی مبارزات مان و پشتیبانی انسان ها و تشکل های آزادی خواه در سراسر جهان، به پیروزی دست یابد.

شاهرخ زمانی- زندان گوهردشت کرج

چهارم دی ماه ١٣٩١

******************

بیانیه ۳۷۷ تن از فعالین مدنی در باره وضعیت رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری

رضا شهابی، فعال کارگری، عضو سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و مسئول سابق واحد کارگری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پیش‌تر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی صلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس و هم چنین به اتهام تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی نیز به پنج سال حبس محکوم شده بود؛ وی همچنین در این حکم به ۵ سال ممنوعیت از فعالیت سندیکایی و هفتاد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.
وی که روز شنبه ۲۵ آذرماه به بیمارستان خمینی تهران اعزام شده بود، در پی بدرفتاری مامور اعزام و ممانعت از انجام آزمایشات ضروری اعلام اعتصاب غذا کرد.
۳۷۷ تن از فعالین کارگری، سیاسی، حقوق بشر، هنرمندان و روزنامه نگاران در خصوص لزوم توجه رسانه‌ای به اعتصاب غذای رضا شهابی بیانیه‌ای صاد کرده و در آن یاد آور شده‌اند: ما هرگونه بایکوت خبری یا به حاشیه راندن اخبار در مورد رضاشهابی و دیگر فعالین کارگری در زندان را محکوم می‌کنیم و به سهم خود می‌کوشیم این انحصار رسانه‌ای را بشکنیم. جان رضا شهابی در خطر است و سابقه حکومت ایران در برخورد با زندانیان معترض و بی‌تفاوتی آشکار نسبت به جان و سلامت آنان، نگرانی ما را بیشتر نموده است. متن کامل بیانیه به همراه اسامی که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته در زیر می‌آید:
ائتلاف سراسری فعالین در حمایت از رضا شهابی:
جان رضا شهابی در خطر است، در حمایت از وی بیشتر بکوشیم!
رضا شهابی کارگر زندانی و عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی از روز دوشنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۹۱ (مطابق با ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲) برای بار سوم دست به اعتصاب غذا و دارو زده است و این امر موجب نگرانی و تشویش خاطر همگان شده است. شهابی که از مشکلات حاد کمر و گردن رنج می‌برد و بنا بر اظهارات پزشک معالج، نیاز به عمل جراحی دارد، روز شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۱ جهت معاینه توسط پزشک متخصص به بیمارستان خمینی تهران منتقل گردید و پزشک برای بررسی وضعیت وی عکس برداری را تجویز نمود.
اما در ادامه، پاسیار زندان که شهابی را همراهی می‌کرده است، از انجام آزمایشات تجویز شده توسط پزشک ممانعت کرده و وقتی... شهابی و خانواده‌اش نسبت به این برخورد مامور زندان اعتراض کردند، وی رضا شهابی را تهدید به ضرب و شتم نموده و با الفاظ رکیک و خشونت بار مورد خطاب قرار داده و به زندان بازگردانده است. در نتیجه این رفتار، رضا شهابی دست به اعتصاب غذا و دارو زده و اعلام کرده است که تا زمان برخورداری از امکانات سلامت و اجرای دستورهای پزشکی که با مخالفت دادستانی رو به رو شده، اعتصاب غذای خود را ادامه خواهد داد. رضا شهابی از سوی دادگاه انقلاب به چهار سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و هفتاد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.
ما امضا کنندگان این بیانیه به عنوان جمعی از فعالین کارگری و سیاسی و حقوق بشر، هنرمندان و روزنامه نگاران، ضمن اعلام مراتب اعتراض و مخالفت با مجازات تایید شده از سوی دادگاه انقلاب، هرگونه حکم صادره از سوی این دادگاه را فاقد وجاهت قانونی دانسته و حمایت کامل خود را از خواسته‌های قانونی این کارگر زندانی اعلام می‌کنیم.
ما هرگونه بایکوت خبری یا به حاشیه راندن اخبار در مورد رضاشهابی و دیگر فعالین کارگری در زندان را محکوم می‌کنیم و به سهم خود می‌کوشیم این انحصار رسانه‌ای را بشکنیم. جان رضا شهابی در خطر است و سابقه حکومت ایران در برخورد با زندانیان معترض و بی‌تفاوتی آشکار نسبت به جان و سلامت آنان، نگرانی ما را بیشتر نموده است.
حکومت ایران باید فوراً به درخواست قانونی مداوای فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی و عادی پاسخ داده و اقدامات لازم را برای درمان بیماری ایشان فراهم آورد.
ائتلاف سراسری فعالین در حمایت از رضا شهابی، از تمامی فعالین قشرهای مختلف سیاسی و اجتماعی، نهاد‌ها و سندیکاهای کارگری، مجامع و نهادهای حامی حقوق کارگران و حقوق بشر، اصحاب و اهالی رسانه و هر انسان آزاده‌ای که نگران وضعیت جسمانی و سلامت این فعال کارگری است، در خواست می‌کند که به فراخور توان و به اقتضای امکانات به هر شکلی که می‌توانند در داخل و خارج از ایران، در حمایت از کارگر زندانی رضا شهابی بکوشند. فعالیت‌های تبلیغی در شبکه‌های اجتماعی، ایجاد ارتباط و درخواست از نهادهای کارگری و حقوق بشری مربوطه در هر کشور، ارسال اخبار به رسانه‌های ایرانی و خارجی و برپایی تجمع و تحصن و تظاهرات نمونه‌هایی از این فعالیت هاست و قطعاً شامل ابتکارات دیگر نیز می‌گردد.

آرش کیا فعال سیاسی - آیدا مهرانی فعال حقوق بشر - ناصر بایزیدی فعال سیاسی - آذرطاهرآبادی روزنامه نگاه و فعال حقوق بشر - آرا مهرگان فعال دانشجویی - آرام فرجام فعال سیاسی و آنتی فاشیست - آرش صدری فعال مدنی - آرش نصیری اقبالی فعال حقوق بشر - آرمان بیگی فعال مدنی - آرمان پیرانی فعال دانشجویی - آرمین رحمانی فعال سیاسی - آرین میرذوالفقاری فعال سیاسی - آزاده خسروشاهی فعال زنان - آناهیتا اردوان فعال سیاسی - آوا بیات زنان - آیدا فرسیابی فعال سیاسی - آیدا سعادت فعال حقوق زنان - ائه وین ناهید دانش جو - ائلچین حاتمی فعال حقوق بشر - ابراهيم مهتري فعال حقوق بشر ابراهیم آوخ فعال سیاسی - ابی خطایی آزادی خواه - احمد زلقی فعال سیاسی - احمد فاضلی اقلیت عرب زبان - احمد فاطمی فعال سیاسی - احمد لطفی فعال سیاسی - احمدسیف مدرس دانشگاه - ارژنگ نورایی فعال جنبش کمونیستی - ارسلان یارمحمدی فعال سیاسی - اسد طاهري فعال سياسي اسدالله پناهی مهر فعال حقوق بشری - اسماعیل مشفق زندانی سیاسی دهه ٦٠ - اشرف علیخانی - ستاره فعال سیاسی - افسانه فلاحی فعال سیاسی - اکبر ابهری فعال سیاسی - اکرم بیرم وند فعال سیاسی - البرز ایرانی فعال سیاسی - الوار قلی وند فعال سیاسی - امرالله ابراهیمی فعال سیاسی - امید حبیبی نیا روزنامه نگار - امید راد فعال دانشجویی و کارگری - امیر ابراهیمی فعال سیاسی - امیر دوشوکی فعال سیاسی - امِیر رزاقی فعال مدنی - امیر سیفی فعال سیاسی - امیر شریفی فعال سیاسی کورد - امیر غفاری کارگر - امیر کارگر سیاسی و حقوق بشری - امیر لاکی شاعر - امیرآریا برهانی فعال سیاسی - امیرحسین مصلی روزنامه نگار - امیرعباس آزرم وند فعال سیاسی چپ - امیرمحسن محمدی فعال سیاسی - اندیشه جعفری فعال حقوق زنان - انور میر ستاری فعال سیاسی - اهورا تهرانی فعال سیاسی - اوستا اورانیان فعال سیاسی - ایدا فرسیابی فعال سیاسی - ایرج باقرزاده ملی مذهبی - بابک اجلالی فعال سیاسی - بابک زنجانی فعال سیاسی - بابک غیاثی فعال دانشجویی دانشگاه رازی - برومند فرد ژورنالیست، مترجم - بشیر احسانی فعال سیاسی - بنفشه جمالی فعال حقوق زنان - بهاره بابايي فعال سياسي - بهداد بردبار روزنامه نگار - بهرام شجاعی فعال سیاسی - بهرام مودت فعال سیاسی - بهروز جاوید تهرانی فعال سیاسی و حقوق بشر - بهروز رضوانی فعال سیاسی بهروز علوی فعال سیاسی - بهروز کریمی زاده - بهروزاسلامی مولان فعال مدنی - بهزاد معزی فعال سیاسی - بهمن احمدی فعال سیاسی - بهمن کوهی آزاديخواه - بهمن محمدی - آخن حقوق بشری - بهنام الماسیان طراح - بهنام نوری فعال مدنی و دانشجویی - بهنام نیک زاد فعال دانشجویی - بهنام وفاسرشت فعال سیاسی - پدرام رفعتی فعال سابق دانشجویی - پردیس رحمانفرد فعال اجتماعی - پروین اردلان فعال زنان و روزنامه نگار - پروین کهزادی فعال سیاسی - پریسا نصرآبادی فعال کارگری - پگاه روشن فعال زنان - پویا صبوری کارحانه فعال سیاسی- کارگری - پویا عزیزی فعال سیاسی چپ - پویان مکاری فعال سیاسی - پيمان فاضلى فعال سیاسی - پيمانه شفيعي حقوق بشر - پیام شاکر فعال سیاسی - پیمان عارف فعال سیاسی - پیمان مراد خانی فعال سیاسی - توفيق عقيلي كاريكاتوريست - جعفر پویه فعال سیاسی - جلال مظهری فعّال سیاسی و حقوق بشری - جمشید انگورانی حقوق بشری - جمیله محققی شاعر - جواد ریاحی فعال سیاسی - جواد سبحانی فعال سیاسی - حامد هنر خواه فعال دانشجویی - حسام سلامت فعال اجتماعی - حسن جنتی فعال کارگری - حسن عزیزیان فعال سیاسی - حسن ماسالی فعال سیاسی- حقوق بشر - حسن نايب هاشم مدافع حقوق بشر - حسين آگاه اصلاح طلب - حسین پویا فیلم و هنر - حسین دولت آبادی فعال سیاسی - حسین لطفی فعال حقوق بشری - حمید بوطاریان فعال کارگری - حمید حمیدی پژوهشگر و فعال حقوق بشر - حمید رضا زندیه فعال سیاسی - حمید صدر نویسنده حمید عماد پور فعال سیاسی - حمید مافی روزنامه نگار - حنیف حسین دوست فعال سیاسی - حنیف نوربخش فعال سیاسی - خدیجه مقدم فعال حقو ق زنان - صلح و محیط زیست - خسرو تجربه کار فعال حقوق بشری - خسرو خواجه نوری فعال سیاسی و حقوقذ بشری - خسرو شیری فعال سیاسی کورد - خسرو نیک ذات پزشک - داریوش افشار فعال سیاسی - دامون راد فعال سیاسی - دیاکو بهمنی فعال سیاسی - ذکریا عباس پور فعال کارگری - رادیو پیام رادیو - رایا دشتبان فعال سیاسی و آنتی فاشیست - رضا آزادی فعال سیاسی - رضا افشار فعال سیاسی - رضا اکوانیان وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر - رضا باستانی حقوق بشر - رضا رهنما فعال مدنی - رضا عزیزیان فعال سیاسی چپ - رضا نگاهداری فعال سیاسی - رعنا کریم زداه فعال سیاسی - روبرت سپانیان فعال سیاسی - روحی شفیعی فعال مدنی - روح الله ضم فعال سیاسی - روژین محمدی فعال زنان و حقوق بشر - روشنک رضایی فعال سیاسی - رویا محمدی فعال سیاسی - زری اصفهانی پزشک - زهره دهقان فعال سیاسی - زهره شجاعی فعال سیاسی و زنان - زینت میرهاشمی فعال کارگری - ژیلا مساعد شاعر - سارا ايراني فعال حقوق بشر - سارا بهمنی فعال حقوق زنان - سارا كريمي فعال سیاسی - سارا لقایی فعال سیاسی - سارا نخعی علیه اعدام - ساقی لقایی فعال سیاسی - سالومه رحیمی فعال زنان - سامان درختی فعال سیاسی - سامناک آقایی فعال سیاسی - سپيده عباس زاده عكاس - سجاد بختیاری فعال سیاسی - سحر فاطمی حقوق بشر - سروش دشتي تحريريه اشتراك - سروناز باباخانی فعال سیاسی - سعید مقصودی فعال سیاسی - سعید آریان فعال دانشجویی - سعید احمدی فعال سیاسی - سعید افشار فعال سیاسی - سعید بهبهانی فعال سیاسی - سعید شیرزاد فعال سیاسی - سعیده سهرابی فعال سیاسی - سمیرا جمشیدی فعال سیاسی - سوسن شهبازی فعال کارگری حقوق بشر - سوفیا صدیق پور فعال حقوق بشر - سينا دشتى پناهنده سياسى ، پزشك - سیامک گلپرور فعال اجتماعی - سیاوش دماوندی وبلاگ نویس - سید اکبر روحانی حقوق بشر - سید علی لنگرودی فعال سیاسی - سیما بختیاری مادران پارک لاله ژنو - سیما ریاحی فعال سیاسی - سیمین دبیری دبیر - سیمین روزگرد فعال سیاسی - سینا اعتمادی فعال سیاسی - سینا پناهی مهر فعال حقوق بشری - شعله ايراني فعال زنان - شعله فروزنده فعال سیاسی و حقوق بشری - شکوفه منتظری فعال سیاسی - شهرام حاجی حسینی فعــال سیاســی - شهرزاد باقری فعال سیاسی - شهلا ابراهیمی زندانی سیاسی سابق و فعال مدنی - شهلا باور فعال حقوق بشر - شهلا شفيق نويسنده. فعال حقوق بشر و برابری زنان - شورش لرستانی فعال سیاسی - شیدا ناصرزاده فعال حقوق بشر - شیروبه سیفی فعال سیاسی - شیروبه سیفی فعال سیاسی - شیوا نوجو فعال صلح - صادق حيدرى فرد فعال سیاسی - صادق رضایی گیگلو فعال سیاسی - صادق ظهراب باقی حقوق بشری - صبا لطفی فعال حقوق بشری - صبا واصفی نویسنده و پژوهشگر - صبری بهمنی روزنامه نگار فعال سیاسی - صحرا هروی فعال سیاسی - صدرا آقاسی فعال حرکت ملی آذربایجان - صدرالدین تام فیلمساز - صمد بهادری طولابی فعال سیاسی، فرزند و از اعضای خانواده دهه خونین شصت - رضا طالبی فعال سیاسی - طاهره دامن پاک فعال سیاسی - عابد رضایی فعال سیاسی و آنتی فاشیست - عباس بروجردی حقوق بشر - عباس خرسندی سیاسی- حقوق بشری - عباس مانا فعال سیاسی سبز عبدالرضا صبوری کارخانه فعال کارگری - عزت دولت آبادی کارگری - عزت ملکی فعال کارگری و حقوق مدنی - عزیز اجیکند روزنامه نگار - عزیز میری شاعر و فعال سیاسی - عسل اخوان فعال سیاسی - علی دوستکام سوادکوهی خبرنگار آزاد فعال سیاسی - علی ربیعی فعال سیاسی - علی افشاری فعال کارگری - علی رسولی فعال سیاسی - علی سیفی فعال سیاسی - علی عجمی فعال دانشجویی - علی عزیزی کلانتری فعال حقوق بشر - علی کلائی حقوق بشر - علی محمدی فعال کارگری - علی مهدیان فعال دانشجویی - علی نکویی فعال سیاسی - علی یوسفی فعال کارگری - علیرضا رشیدی فعال سیاسی - علیرضا زندیه فعال سیاسی - علیرضا عبدالشیخی فعال سیاسی علیرضا یعقوبی دانشگاهی و فعال مدنی - عماد باقرزاده فعال سیاسی - عماد هاشمی فعال سیاسی - غلامرضا انگورانی فعال سیاسی - فاطمه رضایی حامیان مادران پارک لاله دورتموند - آلمان - فاطمه نما فعال سیاسی واجتماعی - فتاح سبحانی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق - فرحناز محمدی فعال حقوق بشری - فرزاد نوری فعال سیاسی - فرزین آصفی فعال سیاسی - فرشاد پاشازاده سردهی فعال کارگری - فرشته فراهانی فعال زنان - فرشید فرشیدی فعال کارگری - فرناز کمالی فعال مدنی - فرهاد مظفری فعال سیاسی و آنتی فاشیست - فرهاد معرابی فعال سیاسی - فرهاد(کریم) اعظمی فعال سیاسی - فرهاد کرامتی فعال سیاسی و آنتی فاشیست - فروغ حكيمي دانشجو - فریا ثمرانی کارگردان، هنرمند - فریبا راد فعال سیاسی - فریبا شجاعی فعال سیاسی - فریبرز ممتحن زندانی سیاسی فرید فرهان فعال حقوق بشر فریده چزانی فعال سیاسی - فرین هادی فعال سیاسی - فیروز حیدری فعال سیاسی - فیروزه مهاجر فعال اجتماعی - كوروش صحتي فعال پيشين دانشجويي - کاظم نجفی فعال سیاسی کامران عالمی نژاد فعال سیاسی - کاوه کرمانشاهی بلاگر و مدافع حقوق بشر - کاوه نوری فعال سیاسی - کریم رستمی میر فرد فعال حقوق بشر و روزنامه نگار - کمال حمیدی فعال سیاسی - کمال دانشیان فعال سیاسی - کمال محمودی فعال سیاسی - کمیته حمایت از شاهرخ زمانی - کوروش زعیمی فعال مدنی - گلناز خواجه گیری فعال اجتماعی - لاله طریقی فعال سیاسی - لیلا اسدی زنان - لیلا توکلی فعال سیاسی لیلا جدیدی فعال سیاسی - لیلا سبحانی فعال سیاسی - لیلا سومند حقوق بشر - لیلا سیف اللهی فعال حقوق بشر - مجید تمجیدی فعال سیاسی - مجید سیفی فعال سیاسی - محسن یوسفی فعال کارگری - محمد (دمی) شیروانی فعال سیاسی - محمد اشرفی فعال کارگری - محمد اعظمی فعال سیاسی - محمد الهی فعال سیاسی - محمد امیرانی فعال سیاسی - محمد بهروزی فعال اجتماعی و حقوق بشر - محمد پور عبدالله فعال سیاسی - محمد جلالی نویسنده - محمد حبیب نیا فعال سیاسی - محمد خیرخواه روزنامه نگار - محمد رضا ابراهیمی فعال سیاسی - محمد صفاییان فعال سیاسی - محمد غزنویان فعال اجتماعی - محمد کاشفی فعال حقوق بشری و وبلاگر - محمد کفایتی فعال سیاسی - محمدرضا ابراهیمی فعال سیاسی اصلاح طلب و حقوق بشر - محمدرضا حمیدی فعال سیاسی - محمدرضا حیدری فعال سیاسی - مرتضی موسوی عکاس خبری - مرجان افتخاری فعال سیاسی و زنان - مرجان عبدی فعال اقلیت ها - مرسده هاشمی فعال حقوق بشر - مری گودرزی فعال سیاسی - مریـــم افشـــاری فعــال سیاســی - مریم رحمانی فعال زنان - مریم شفیع پور حقوق بشر - مریم شیخی نارانی آرشیتکت - مریم مقدم فعال سیاسی - مزدک عبدی پور کنشگر ملی - مسعود ابوعلی فعال سیاسی - مسعود چناسی فعال دانشجویی - مسعود سپنتا فعال سیاسی - مسعود شب افروز فعال سیاسی - مسعود محمدی فعال سیاسی - مسیح شکرالله پور فعال زنان - مصطفی رحمانی فعال سیاسی - مصی شیروانی فعال سیاسی - منصور قدرخواه کارگردان - فعال حقوق بشر - منصوره بهکیش فعال اجتماعی - منصوره خسروشاهی فعال حقوق بشر - منوچهر بی غم فعال سیاسی - مهدی سامع فعال سیاسی - مهدی گرمرودی فعال حقوق بشر - مهدی لطفی فعال حقوق بشری - مهران پارسا فعال سیاسی - مهران جنگلی مقدم نویسنده - مهرداد اميررحيمي فعال سیاسی - مهرداد درویش پور فعال سیاسی - مهری جعفری وکیل دادگستری - مهشید راستی فمینیست / کنشگر حقوق بشر - مهناز پراکند فعال حقوق بشر - مهوش علاسوندی نهاد مادران علیه اعدام - مهیار هرسینی فعال سیاسی - موسی توحیدی فعال سیاسی - مونا درودی فعال سیاسی - میترا پورفرزانه آموزگار - میثم رودکی فعالسیاسی - میراسماعیل چباری نژاد نویسنده - میلاد غفاری پور فعال حقوق بشری - میلاد فخرایی فعال کارگری - مینا انتظاری زندانی سیاسی سابق - فعال حقوق بشر - مینا خانلرزاده دانشجو - مینا زاده فعال سیاسی - مینا علیزاده فعال سیاسی - نادر امینیان فعال سیاسی و حقوق بشر - نادر معاونیان مهندس نرم ابزار - نازی عظیما مترجم و نویسنده - ناصر بایزیدی فعال سیاسی - ناصر خدابنده فعال سیاسی - ناصر خدابنده لو فعال حقوق بشر - ناصر صنعتی فعال سیاسی - ناهيد خيرابي روزنامه نگار - ناهید فرجاد فعال سیاسی - ناهید میرحاج فعال زنان - ندا آزادمنش فعال دانشجویی - نرگس غفاری رادیو ایرآوا - نسرین حمیدی فعال حقوق بشر - نقی محمودی وکیل و فعال حقوق بشر - نيما نصر فعال دانشجويي - نیره توحیدی فعال حقوق بشر - نیما پوریعقوب فعال کارگری - نینا دانشیان فعال سیاسی - هاجر لیواری فعال حقوق بشری - هژیر پلاسچی فعال سیاسی - هلاکو وحدت فعال سیاسی - هوشنگ دانیالی فعال سیاسی - هیوا کوردستانی مولانیا سخنگوی سازمان دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ایران و کوردستان - وحیده خرمرودی فعال حقوق بشر - ونداد اولادعظیمی وبلاگ نویس - یاور اعتماد فعال سیاسی -

*******************

اتحادیه نقاشان ساختمانی استان کپنهاک رضا شهابی باید فورا از زندان آزاد و به سرعت تحت درمان قرار بگیرد

۲۱ دسامبر ۲۰۱۲
اتحادیه نقاشان ساختمانی استان کپنهاک (دانمارک) این نامه را در اعتراض به ادامه اذیت و آزار فعالین کارگری و نقض فاحش حقوق کارگران در ایران می نویسد. ما همچنان شاهد هستیم که بسیاری از فعالان کارگری در ایران به طرز وحشیانه ای مورد اذیت و آزار قرار گرفته و به ناحق در زندان هستند. مشخصا، ما به طور جدی در مورد سلامتی و وضعیت رضا شهابی نگران هستم. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، به مدت بیش از دو سال و نیم می باشد که در زندان به سر می برد. شهابی به شدت در طول بازجویی در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. او در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۲ مورد عمل ستون فقرات گردنی قرار گرفت. پزشکان توصیه کرده اند که کمر ایشان نیز باید مورد درمان قرار بگیرد. بر خلاف توصیه پزشکان، شهابی به بند ۳۵۰ زندان اوین در تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۱۲ فرستاده شد. از آن زمان به بعد، سلامت وی به شدت رو به وخامت گذاشته شده است. از تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲، رضا شهابی در اعتراض به رفتار تهدید آمیز زندانبانان و همچنین تداوم عدم درمان مناسب پزشکی دست به اعتصاب غذا زده است.
اتحادیه نقاشان ساختمانی استان کپنهاک قویا بازداشت های ناعادلانه و حکم صادره علیه رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری را محکوم می کند. اتحادیه نقاشان ساختمانی استان کپنهاک همچنین اذیت و آزار مداوم و بازداشت فعالین کارگری در ایران را محکوم می کند. اتحادیه نقاشان ساختمانی استان کپنهاک خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و همه فعالان کارگری زندانی در ایران می باشد.

بو روسچو
رئیس اتحادیه نقاشان ساختمانی استان کپنهاک
Malernes fagforening Storkøbenhavn
Bo Rosschou, Chairman
To: info@leader.ir; info@judiciary.ir; dr-ahmadinejad@president.ir; iran@un.int; ijpr@iranjudiciary.org; info@dadiran.ir; office@justice.ir;
support@irimlsa.ir; info@humanrights-iran.ir; avaei@Dadgostary-tehran.ir; bia.judi@yahoo.com; info@mlsa.ir Cc: info@workers-iran.org
Subject: Reza Shahabi must be immediately released and promptly treated.

ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

*******************

سازمان های سندیکائی فرانسوی

بازداشت رضا شهابی/ درخواست انتقال وی به بیمارستانی خارج از زندان

پاریس ٢٠ دسامبر ٢٠١٢
عالیجناب صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائی جمهوری اسلامی ایران
موضوع: بازداشت رضا شهابی/ درخواست انتقال وی به بیمارستانی خارج از زندان
عالیجناب

سازمان های سندیکائی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ، توجه شما را نسبت به وضعیت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از سی ماه پیش به علت فعالیت برای احقاق حقوق کارگران زندانی است، جلب می کند.
رضا شهابی از چندین بیماری رنج می برد (نارسائی کلیوی، فشار خون، درد کمر و پشت، و همچنین آرتروز شدید همراه با وخامت وضع چهار مهرهء پشت). از چند ماه پیش، به خاطر عدم درمان، وضع سلامتی وی شدیدا وخیم تر شده وحتی او را با خطر فلج کامل روبرو کرده است. وضعیت جسمانی او، درمان پزشکی مناسب و انتقال او به بیمارستانی در خارج از زندان را ضروری می سازد.
رضا شهابی در واکنش به رفتار شنیع زندانبان و فقدان مداوا، از ١٧ دسامبر و برای سومین بار دست به اعتصاب غذا زده است که جان او را در خطر جدی قرار می دهد. لذا وضعیت او بی اندازه نگران کننده و اضطراری است.
سندیکاهای فرانسوی ضمن درخواست آزادی فوری او، بر این باورند که محکومیت و زندانی شدن این فعال سندیکائی از سی ماه پیش تاکنون، نقض حقوق انسانی و سندیکائی است. ما ضمن ابراز حمایت کامل از رضا شهابی مبارز، از کلیه مقامات مسئول ایرانی می خواهیم که به سرعت اقدامات لازم را مبذول دارند.

با احترمات فائقه
س اف د ت: فیلیپ رئو
س ژ ت: اوزلم ییلدریم
اف اس او: دومینیک ژیانوتی
سولیدر: آلن بارون
او ان اس آ: سعید دروان

ترجمه و تکثیر از: "همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس"

*******************

تشدید نگرانی نسبت به وضعیت شهابی، خزانه دار سندیکای اتوبوسرانی تهران

بیانیه مطبوعاتی فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل:
پنجشنبه، ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲
تشدید نگرانی نسبت به وضعیت شهابی، خزانه دار سندیکای اتوبوسرانی تهران

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نگرانی های مداوم خود را در رابطه با ادامه حبس زندانی بیمار ایرانی، رضا شهابی، خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، یک تشکل وابسته به آی تی اف، که همچنین به نام سندیکای واحد شناخته می شود، ابراز کرده است.
شهابی به مدت بیش از دو سال و نیم شده است که زندانی می باشد. وضعیت جسمی وی پس از یک عمل جراحی در گردن و ستون فقرات بدتر شده است. برخلاف توصیه پزشکان، شهابی در ماه اگوست به زندان اوین برگردانده شد. شهابی، پس از آنکه از انتقال به بیمارستان جهت درمان مناسب محروم شد، از تاریخ ۱۷ دسامبر از خوردن غذا امتناع کرده است. سلامتی وی همچنین به دلیل ضرب و شتم های شدید و بدرفتاریهایی که با وی شده است به شدت متاثر شده است.
دیوید کاکرافت، دبیر کل آی تی اف، اظهار کرد:"رضا شهابی باید فورا از زندان آزاد و به سرعت تحت درمان قرار بگیرد. فدراسیون جهانی حمل و نقل حبس و حکم ناعادلانه علیه او را محکوم می کند، و خواهان توقف همه آزار و اذیت ها علیه فعالین کارگری در ایران می باشد".

ترجمه به فارسی و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

لینک به اصل خبر به زبان انگلیسی:

http://www.itfglobal.org/press-area/index.cfm/pressdetail/8294

*******************

در دفاع از کارگران زندانی به پا خیزیم!

کارگران، مردم آزاده، تشکل های کارگری؛
رضا شهابی این کارگر فعال و مبارز جنبش طبقه کارگر ایران، از روز دوشنبه ٢٧ آذڕ ماه ١٣٩١، مجدداً دست به اعتصاب غدای تر زده است. او برای رسیدن به خواست و مطالبات ابتدائی خود و همه زندانیان سیاسی، و در اعتراض به رفتار شنیع پاسیار و مامور زندان که او را تهدید کرده بودند، تصمیم به اعتصاب غدا گرفت. ماموران زندان خطاب به رضا گفته بودند که: "ما نمی توانیم هزینه شما ضد انقلاب ها را تامین کنیم و باید خود شما هزینه درمان تان را پرداخت کنید."
این در حالی است که رضا شهابی دارای همسر و دو فرزند است که در این شرایط بحران زده اقتصادی ایران، نزدیک به ٣ سال است که به اتهام دفاع از کارگران و محرومان جامعه در زندان به سر می برد و مطابق اظهارات ربابه رضایی همسر رضا شهابی، اجاره خانه ای که وی و فرزندان او و رضا در آن زندگی می کنند، از طرف مردم و کارگران تامین می گردد. جرم رضا شهابی تنها فعالیت کارگری و دفاع از خواست و مطالبات خود و هم‌طبقه‌ای هایش است. حاکمیت سرمایه‌داری ایران، زبان اعتراض کارگران را برنمی‌تابد و حتی در درون زندان هم، رضا شهابی ها را مورد بی‌حرمتی و آزار و ستم مضاعف قرار می دهد.

کارگران، مردم شریف و آزادیخواه؛
اکنون که رضا شهابی وارد اعتصاب غذا شده است، مطمئنا" وضعیت جسمی او با خطر جدی مواجه خواهد شد. این وظیفه تک تک انسان های آزادی خواه و عدالت جو است که صدای او باشند و با همبستگی بین المللی و اعتراضات سراسری، کارزاری در حمایت از مبارزات رضا شهابی، شاهرخ زمانی، پدرام نصرالهی، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی و دیگر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی به راه بیندازند.

محمود صالحی - ٢٩ آذر ١٣٩١

انتشار از کمیته ی دفاع رضا شهابی

*******************

رضا شهابی باید فورا از زندان آزاد و به سرعت تحت درمان قرار بگیرد

۱۹ دسامبر ۲۰۱۲
نامه اعتراضی به مقامات جمهوری اسلامی ایران

ما این نامه را در اعتراض به ادامه اذیت و آزار فعالین کارگری و نقض فاحش حقوق کارگران در ایران می نویسم. ما همچنان شاهد هستیم که بسیاری از فعالان کارگری در ایران به طرز وحشیانه ای مورد اذیت و آزار قرار گرفته و به ناحق در زندان هستند. مشخصا، من به طور جدی در مورد سلامتی و وضعیت رضا شهابی نگران هستم. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، به مدت بیش از دو سال و نیم می باشد که در زندان به سر می برد. شهابی به شدت در طول بازجویی در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. او در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۲ مورد عمل ستون فقرات گردنی قرار گرفت. پزشکان توصیه کرده اند که کمر ایشان نیز باید مورد درمان قرار بگیرد. بر خلاف توصیه پزشکان، شهابی به بند ۳۵۰ زندان اوین در تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۱۲ فرستاده شد. از آن زمان به بعد، سلامت وی به شدت رو به وخامت گذاشته شده است. در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲، رضا شهابی در اعتراض به رفتار تهدید آمیز زندانبانان و همچنین عدم ادامه درمان پزشکی مناسب دست به اعتصاب غذا زده است.
ما قویا بازداشت های ناعادلانه و حکم صادره علیه رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری را محکوم می کنیم. ما همچنین اذیت و آزار مداوم و بازداشت فعالین کارگری در ایران را محکوم کنیم. ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و همه فعالان کارگری زندانی در ایران هستیم.

کریستیان ماهیو
سندیکای سود (همبستگی) فرانسه
Christian Mahieux
Union syndicale Solidaires
www.solidaires.org
Fédération des syndicats SUD-Rail
www.sudrail.fr

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

*******************

رضا شهابی باید بدون هیچ قید شرطی فورا آزاد شود

رضا شهابی، عضو هیئت مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران اتوبوس رانی تهران و حومه در روز ٢۵ آذر ماه به علت وخیم شدن وضعیت جسمانی اش از زندان اوین به بیمارستان امام خمینی منتقل شد وپزشک معالج دستور "سی تی اسکن" و "ام آر ای" را داد. این معاینات پزشکی چهار ساعت طول می کشید، اما "هادی کردی" پاسیار زندان مانع شده و می گوید: «شماها خرج بیخودی بر روی دست دولت می گذارید، باید هر چه زودتر به زندان برگردی و در غیر این صورت با کتک کاری به زندان برت می گردانم».
رضا شهابی در اعتراض به این وضعیت و توهین های مکرر زندانبانان به اعتصاب غذا ی تر دست زده و همچنین اعتصاب دارو نیز نموده است. او علاوه بر درد شدید ناشی از ضعیت گردن و کمر، دچار فشار خون نیز می باشد و احتیاج مبرم و فوری به دارو و معاینات پزشکی دارد، در غیر این صورت جان وی در خطر جدی قرار می گیرد.

کارگران ، مردم آزادیخواه و مبارز!
رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی دهها فعال کارگری را در زندانهای خود حبس کرده است. از جمله محمد جراحی و شاهرخ زمانی بشدت تحت فشار و تهدیدهای فزاینده قرار دارند. پدارم نصراللهی ممنوع الملاقات شده است و دیگر فعالین کارگری به بهانه های مختلف در زندان تحت فشار قرار دارند.
نظام سرمایه داری اسلامی ایران فعالین کارگری را بر جرم دفاع از حقوق کارگران زندانی نموده است. جای رضا شهابی در زندان نیست و باید هر چه سریع تر آزاد شده و برای ادامه معالجات به بیمارستان منتقل شود. بدیهی است مسئولیت سلامت و حفظ جان رضا شهابی بعهده مقامات قضائی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی می باشد.
"کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران در فنلاند" ضمن نگرانی از وضعیت جسمانی رضا شهابی، خواستار آزادی فوری و انتقال وی به بیمارستان می باشد و ضمن درخواست از رضا شهابی جهت دست کشیدن از اعتصاب غذا و اعتصاب دارو، از تمامی سازمان ها و نهادهای کارگری و حقوق بشری درخواست می نماید که ضمن اعتراض به وضعیت بوجود آمده برای رضا شهابی خواستار آزادی فوری وی شوند.

رضا شهابی و دیگر فعالین کارگری باید فوری و بی هیچ قید و شرطی آزاد شوند!

کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران- فنلاند

٢٠١٢.١٢.١٩

komitehf@hotmail.com

هلسینکی

*******************

رضا شهابی: استثمار در بیرون

زندان، مرگ خاموش و تدریجی در درون زندان!

این سرنوشتی است که سرمایه داری پلشت حاکم بر ایران برای کارگر رقم زده است: یا باید مطیع و رام باشد و بره وار به استثمار بی پایان تن دردهد یا - در صورت اعتراض به ستم سرمایه - زندان و توهین و شکنجه و فرسایش خاموش جسم و جان خود را بپذیرد. دردناک تر از اینها آن است که حتا اعتراض زندانی به شرایط ظالمانه ی زندان نیز مستلزم لطمه زدن به خود است: اعتصاب غذا! آری، هر زندانی که دست به اعتصاب غذا می زند، از جمله رضا شهابی که همین دیروز در اعتراض به برخورد توهین آمیز زندانبانان و ممانعت آنان از درمان اش اعتصاب غذایش را آغازکرد، در واقع به جسم و جان خود ضربه می زند و خود را به دست مرگ می سپارد تا بدین وسیله اعتراض خود را به مرگ بی سر و صدا و تدریجی که زندانبان به او تحمیل کرده است، اعلام کند. بدیهی است که لطمه زدن به خود، به ویژه برای زندانی یی که می خواهد سرپا و سالم بماند تا بتواند محکم و استوار سال های حبس را تحمل کند، نقض غرض است. اما گاه زندانبان چنان ضدانسانی رفتار می کند که به راستی چاره ای جز این کار برای زندانی باقی نمی گذارد. زندانی بر اثر این وضع ستمگرانه به این نتیجه ی ناخواسته می رسد که حال که قرار است بمیرد پس بهتر است به جای مرگ بی سر و صدا، که خواست زندانبان است، دنیا از مرگ او باخبر شود. او بدین سان همزمان با سپردن خود به دست مرگ کوس رسوایی زندانبان را نیز به صدا درمی آورد. در چنین شرایطی، انسان هایی که نگران وضع زندانی هستند به جای آن که از او بخواهند اعتصاب غذایش را بشکند باید با تمام قوا به زندانبان فشار آورند تا از برخوردهای ضدانسانی اش دست بردارد. ما به سهم خود برخورد ضدانسانی با کارگر زندانی، رضا شهابی، را محکوم می کنیم و، ضمن دعوت کارگران به ویژه کارگران شرکت واحد به اعتراض به شرایط تحمیل شده به تمام زندانیان از جمله رضا شهابی، از زندانبانان و مسئول آنها یعنی قوه ی قضاییه می خواهیم دست کم به قوانین و مقررات خود پای بند باشند و بی هیچ قید و شرطی شرایط را برای درمان و سلامت رضا شهابی فراهم سازند.

کمیتۀ هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

٢٨ آذر ١٣٩١

*******************

اتحادیه کارگران قطار، کشتیرانی و حمل و نقل بریتانیا:

رضا شهابی باید فورا از زندان اوین آزاد گردیده و تحت درمان پزشکی مناسب قرار بگیرد

به مقامات جمهوری اسلامی ایران؛
من این نامه را در اعتراض به ادامه اذیت و آزار فعالین کارگری و نقض فاحش حقوق کارگران در ایران می نویسم. ما همچنان شاهد هستیم که بسیاری از فعالان کارگری در ایران به طرز وحشیانه ای مورد اذیت و آزار قرار گرفته و به ناحق در زندان هستند. مشخصا، من به طور جدی در مورد سلامتی و وضعیت رضا شهابی نگران هستم. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران، به مدت بیش از دو سال و نیم می باشد که در زندان به سر می برد. شهابی به شدت در طول بازجویی در بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. او در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۲ مورد عمل ستون فقرات گردنی قرار گرفت. پزشکان توصیه کرده اند که کمر ایشان نیز باید مورد درمان قرار بگیرد. بر خلاف توصیه پزشکان، شهابی به بند ۳۵۰ زندان اوین در تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۱۲ فرستاده شد. از آن زمان به بعد، سلامت وی به شدت رو به وخامت گذاشته شده است. در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲، رضا شهابی در اعتراض به رفتار تهدید آمیز زندانبانان و همچنین عدم ادامه درمان پزشکی مناسب دست به اعتصاب غذا زده است.
ما قویا بازداشت های ناعادلانه و حکم صادره علیه رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری را محکوم می کنیم. ما همچنین اذیت و آزار مداوم و بازداشت فعالین کارگری در ایران را محکوم کنیم. ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و همه فعالان کارگری زندانی در ایران هستیم.

آقای الکس گوردون
رئیس اتحادیه کارگران قطار، کشتیرانی و حمل و نقل بریتانیا (RMT)
۱۸ دسامبر ۲۰۱۲

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

*******************

نامه سرگشاده به افکار عمومی

کارگران، مردم آگاه و آزادیخواه، تشکلهای کارگری؛
همچنان که اطلاع دارید، رضا شهابی یکی از کارگران شرکت واحد تهران و حومه از تاریخ ٢٢/٣/١٣٨٩ دستگیر و به اتهام دفاع از کارگران و محرومان جامعه مدت دو سال و نیم، در زندان اوین محبوس است.
بنا به گفته خود رضا، ماموران بازجو در بدو ورد ایشان به بازداشتگاه او را با شدید ترین شیوه شکنجه کردند که این شکنجه باعث شده تا رضا از ناحیه گردن دچار مشکل گردد. بنا به تشخیص و دستور پزشکان، رضا را عمل جراحی کردند و بعد از عمل قرار بود که ایشان را در مکانی آرام و به دور از هر گونه آلودگی ...نگهداری کنند. اما این روزها فشار آنقدر علیه زندانیان سیاسی شدید شده است که رضا طی یک نامه به تاریخ ٢۵/٩/٩١ به این فشار ها اعتراض کرده و این نامه رسما" انتشار یافته و رضا دو مورد از آن را به اطلاع ما رسانده است که یا دست به اعتصاب غذا می زند و یا به اعتراض به وضع موجود از گرفتن هر گونه خدمات در مانی و بهداشتی خود داری می کند. خود رضا در پایان گفته است که: " فعلا" گزینه دوم را انتخاب کرده‌ام."

کارگران، مردم آزاده، تشکلهای کارگری؛
ما این روزها شاهد اعتصاب غذای نسرین ستوده و صدها زندانی سیاسی در زندان های ترکیه بودیم. ما شاهد آن بودیم که چطور زندانیان سیاسی به خاطر فشارهای پیش از حد با جان خود به مقابله با کسانی درافتادند که ازهر نظر با هیچ اصول انسانی پایبند نیستند و نسبت به جان زندانیان سیاسی که ۵٠ روز از خوردن هر گونه خوراکی خودداری کرده بودند، افتخار می کنند و با خیال آسوده به عیش و نوش خود مشغول هستند. ما شاهد بودیم که چطور مسئولان زندان با کمال بی شرمی اعلام می کنند که: "بگذار زندانیان جان خود را از دست بدهند، ما که به آنان پیشنهاد اعتصاب غذا نداده‌ایم."
ما مردم باید در آینده نه چندان دور شاهد هزینه جبران ناپذیراعتصاب غذای ۵٠ روزه زندانیان سیاسی چه در زندانهای ایران و چه در زندان های ترکیه باشیم که چطور این زندانیان اعتصابی به مرض‌های گوناگونی دچار می شوند که هیچ دکتر و درمانی نمی تواند سلامتی آنان را برگرداند.
این در حالی است که کارگران زندانی در ایران، تنها به اتهام دفاع از حقوق خود و هم‌طبقه‌ای‌هایشان و به اتهام بیان خواست و مطالبات برحقشان تحت شکنجه و آزار روحی و جسمی قرار می‌گیرند. زندانیان سیاسی از جمله رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و ... چند مورد اعتصاب غدا کردند تا شاید بتوانند تغییراتی در وضعیت موجود زندان ها به وجود بیاورند. این زندانیان می خواهند به ما مردم بگویند که تحمل زندان در شرایطی که حتی نان برای خوردن، لباس برای پوشیدن، درمان برای مریض ها، خدمات رفاهی از جمله پتو، تخت، ملافه، جای خواب، لوازم بهداشتی، حمام، آب گرم و ... وجود ندارد، طاقت فرساست. آنها برای دفاع از حرمت و کرامت انسانی و تنها به خاطر بیان خواست و مطالبات برحقشان اینگونه بی‌رحمانه مورد غضب محافظین سرمایه قرار گرفته‌اند و هر وقت به این وضع موجود اعتراض می‌کنند بلافاصله آنها را از یک بند به بند دیگر و یا از یک شهر به شهر دیگری انتقال می دهند، زندانبانان سعی دارند تا با این شیوه خانواده های زندانیان سیاسی را تحت فشار روحی و اقتصادی قرار دهند و نتوانند حتی سالی یک بار به دیدن عزیزانشان بروند. زندانیان اعتصابی، بوسیله اعتصاب غدا می‌خواهند به خواست و مطالبات خود که همان برخورد انسانی با آنان و یا تامین نیازهای روز مره آنان است برسند، هر چند در کشوری که ما زندگی می کنیم ارزان ترین جنس که می شود آن را در همه جای این کشور تهیه و خریداری کرد و هر روز قیمت آن پائین و پائین تر می آید جان انسان است، آن هم انسانی که به جرم اعتقاداتش در زندان باشد.
در حال حاضر شاهرخ زمانی تنها به جرم فعالیت‌های کارگری تحت سخت‌ترین و غیر انسانی‌ترین برخوردها قرار گرفته‌است. رضا شهابی علیرغم وخامت جسمی‌اش از دارو و درمان و از ابتدائی‌ترین امکانات خدماتی و بهداشتی محروم است. بهنام ابراهیم‌زاده، محمد جراحی، پدرام نصرالهی و دیگر فعالین کارگری زندانی و زندانیان سیاسی نیز از شرایط مشابهی برخوردارند. حتی بدوی‌ترین قوانین مربوط به حق و حقوق و رسیدگی به یک زندانی سیاسی زیر حاکمیت سرمایه‌داری رعایت نمی‌شود.
من به عنوان یک کارگر و سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی که سالها به جرم دفاع از محرومان و مردم ستمدیده متحمل زندان شدم، تمام آن درد و رنج‌هایی که رضا در نامه خود نوشته است با گوشت و پوست و استخوان لمس کرده ام. برای من کاملا قابل فهم است که عزم و اراده رضا شهابی برای رویارویی با این بی‌عدالتی و این جنگ نابرابر، جزم شده است اما وخامت وضعیت جسمی، زندگی و سلامت رضا شهابی را به مخاطره انداخته است. بدون شک هر گونه خطری که متوجه رضا شهابی گردد، مسئولیت آن مستقیما بر عهده مسئولین زندان و زندانبانان است.

کارگران مردم شریف و آزادیخواه؛
به هر نحو ممکن باید به دفاع از رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی برخاست. باید در تمام دنیا یک کارزار بین‌المللی و یک کمپین وسیع در حمایت از رضا شهابی و دیگر فعالین زندانی به راه انداخت و با فشارهای وارده خواستار مداوای فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی و عادی شد. مسلما ما کارگران در برابر این ظلم سکوت نخواهیم کرد و با اتحاد و همبستگی طبقاتی می‌توان تعرض حامیان سرمایه و فشار آنها بر فعالین کارگری زندانی را به عقب راند.

محمود صالحی - ٢٧/٩/٩١

نامه رضا شهابی به تاریخ ٢۵/٩/٩١
نامه ی رضا شهابی:
من فقط یک نمونه از اجحاف علیه سلامت زندانیانم

آنچه بر سرنوشت سلامت و درمان و پیشگیری و مراقبت پزشکی من، رضا شهابی، زندانی بند ٣۵٠ زندان اوین روا می رود بر همه ی این زندانیان نیز وارد است. من خود را ناگزیر می دانم لب به سخن بگشایم، شاید کسان دیگری نیز به گونه ای چنین کرده اند یا چنین خواهند کرد. در این جا وضع درمان و سلامت بسیار وخیم است و خود ما، خانواده و دوستانمان را نگران کرده است. من آن را با جامعه ی داخلی و جهان در میان می گذارم. در ضمن از پزشکان و پرسنل سلامت که در حد خود به وظایف شان عمل می کنند اما کارشان در چنین نظام ناکارا و بی اعتنا به جان ما انسان های دربند، بی ثمر می ماند، به سهم خود قدردانی می کنم.
مراجعه ی ما به پزشک زندان منجر به صدور نسخه می شود اما معمولا از ١٠ تا ٢۴ ساعت طول می کشد تا دارو به دست ما برسد. در این صورت بیمار باید رنج بکشد و منتظر تشدید بیماری اش باشد. بهداری فاقد پرسنل و وسایل و امکانات لازم است و حتی اگر بدن کسی به دلیلی مجروح و پاره می شود با انتقال او به بهداری معمولاً کار بخیه زنی انجام نمی گیرد زیرا می گویند یا داروی بیهوشی موضعی ندارند یا نسخ و سوزن جراحی یا اصلاً فرد جراح.
بیمارانی که بنا به تشخیص پزشک و حتی تأیید پرسنل بهداری باید به بیمارستانهای خارج از زندان اعزام شوند و وضعیت اضطراری دارند در دورِ گرفتاری و کاغذبازی و فرماندهی اداری قرار می گیرند که حاصل آن افزایش خطر جانی، درد و رنج و حتی بیم مرگ است.
دستورهای پزشک به پزشک قانونی می رود تایید پزشک قانونی در اختیار دادستانی قرار می گیرد و دادستانی و تیم او بدون اطلاع پزشکی با توجه به روندهای اداری خودشان و نام و موقعیت بیمار تشخیص می دهند که بیمار عازم بیمارستان بشود یا نشود. این در شرایطی است که همه می دانیم دستگاه قضایی پزشک نیست و باید بر اساس نظر پزشک معتمد خود (پزشکی قانونی) عمل کند. اما آشکارا بی اعتمادی خود را به کادر و پرسنل پزشکی نشان می دهند. برای آن ها همه چیز امنیتی و سیاسی است. تازه همه ی این کارها نیاز دارد که اعضای خانواده ی ما از راه های دور عازم مرکز شهر تهران شوند و گرفتاری ترافیک و دود را تحمل کنند و در صف برای ملاقات با معاون دادستان بایستند و به اصطلاح پرونده ی عزیز زندانی شان را پیگیری می کنند.
توجه بفرمائید که این پروسه حداقل ٢ هفته و گاهاً تا ٦ هفته به دراز می کشد و تازه نتیجه ی نظر مساعد یا مخالفت دادستان معلوم نیست. وقتی به بیمارستان می رویم ودر آنجا معالجه نیمه تمام می ماند و بازمان می گردانند، دستور می دهند در مدت معینی باید برای ادامه برگردیم اما روز از نو روزی از نو، گرفتار و معطلی ادامه می یابد. انسان از زندگی سیر می شود و گاه به فکر می افتد که شاید مرگ بهتر باشد. اکثر اوقات به نوعی متهم به تمارض یا میل به حضور در بیمارستان به جای زندان می شویم. واقعاً تشخیص تمارض با دستگاه پزشکی است یا دادستانی که با تمام وجود با زندانیان مخالفت و نسبت به آنها سوءظن دارد.
بدبختی آزاردهنده ی دیگر ما دندان درد و مشکلات دندان است. این درد بی چاره کننده را باید مدت ها تحمل کنیم تا دندان پزشک که آن هم همه ی تخصص ها را نمی پوشاند وارد بهداری شود و البته باید برای خدمات و دندان پزشکی که خودمان هم انتخاب نکرده ایم و باید روی دندان هایی که دندان پزشکان دیگر قبلاً روی آن ها کار کرده اند کار کنند، پول بپردازیم. توجه بفرمائید که چون پول نقد نداریم باید از کارت بانک پاسارگارد استفاده کنیم. وای به حال آن زندانی ای که پول ندارد، در اینجا دستش بسته است. چون سرکار نمی رود که پولی به دست آورد یا بیرون نیست که قرض بگیرد یا جنسی را از خانه اش بفروشد. صحبت هم یک کلام است:
یا پول یا سلول و درد و رنج و یا درخواست اعزام به دندان پزشکی بیرون که آن هم داستانش را گفتم.
من رضا شهابی کارگر اخراجی و زندانی شده ی شرکت واحد که هیچ منبع درآمدی ندارم و سابقه ی عمل جراحی خطرناک روی نخاع گردن داشته ام و به دستور پزشکان باید در منزل تحت مراقبت، استراحت کنم ماه هاست اسیر این گردش کشنده ی امور شده ام. مدت هاست درد دندان به سراغم آمده و درد دندان جلو که در بازداشتگاه ٢٠٩ شکسته اند، امانم را بریده است و با درخواست پول یا گرفتاری اعزام رو به رو شده ام، کار این داستان خصوصی سازی که همه چیز آن به نفع افراد یا سازمان های نیمه آشنا تمام می شود و گروه گروه کارگران را به روز سیاه نشانده است، به داخل زندان ها هم آمده است. بگذریم از رجایی شهر که حتی جا برای زندانی خرید و فروش می شود اما در این جا ما باید مواد غذایی، بهداشتی، سبزی و میوه و لبنیات را در حد وسع خود از فروشگاهی بخریم که متعلق به کارکنان زندان است، آن هم با کیفیت بد و بسیار گران. کمبود مواد غذایی زندان از حیث گوشت و سبزی و لبنیات و کمبود یا نبود شوینده ها و لوازم بهداشتی شخصی را همه می دانند. شاید بعضی کسان کمک هایی به کسانی که ندارند بکنند و آبروی شان را بخرند، اما این نه همیشه است و نه برای همه کس است. بالاخره انسان شأن و آبرو دارد. تا به کی باید این گونه در محرومیت یا نیاز زندگی کنیم.ما به این چیزها در کشوری که این همه ثروت دارد و از تحریم هراسی ندارد و فقط فرصت ها را زیاد می کند به خاطر درخواست حقوق مان به زندان محکوم شده ایم، به محرومیت و مرگ تدریجی و بی توجهی بهداشتی و محرومیت از حقوق مادی و معنوی خود که محکوم نیستیم.
ما در گذشته و حال در این جا کسانی را داریم که حساب و کتاب سرشان است و می دانند بودجه زندان چقدر است و آنچه برای ما خرج می شود و مرتب هم آب می رود چقدر است! همین چندی پیش ما همه خبرهای تعقیب قضایی کسانی را از پرسنل امور زندان ها به خاطر سوء استفاده ی مالی شنیده ایم و این ها را کنار هم می گذاریم و می بینیم چگونه حقوق مان پایمال می شود.
کینه توزی، سیر نشدن از انتقام، سوءاستفاده، بی اعتمادی به سلامت ها، اهانت به شخصیت و کرامت مان متوجه ی همه شده است.
اینجانب به سهم خود چاره ای ندارم جز اینکه یا به اعتصاب غذا روی آورم یا از دریافت همان حداقل خدمات درمانی و بهداشتی هم به عنوان اعتراض خودداری کنم بلکه تکانی به احساس مسئولیت مسئولان وارد شود. تصمیم خود را که فعلا تصمیم دوم است به اطلاع افکار عمومی، همکاران سندیکایی، تشکل های کارگری و فعالان کارگری و مدنی می رسانم و منتظر برخورداری از امکانات سلامت و اجرای دستورهای پزشکی که با مخالفت دادستانی رو به رو شده است می مانم.

رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد

بند ٣۵٠ زندان اوین - آذرماه ٩١

انتشار از کمیته ی دفاع از رضا شهابی

*******************

اطلاعیه اتحاد بین المللی در رابطه با خودداری رضا شهابی از ادامه درمان:

رضا شهابی را هر چه زودتر و بی قید و شرط آزاد کنید!

رضا شهابی در روز ۲۵ آذر ماه برای معاینه و بررسی عکس هایی که از او گرفته شده بود از زندان اوین به بیمارستان "امام خمینی" منتقل شد و توسط پزشک معالج اش معاینه شد. همسر رضا شهابی، کمیته دفاع از رضا و دیگر فعالین کارگری گزارش داده اند که دکتر دستور موکد داده بود که همانجا از کمر رضا نیز عکس گرفته شود اما با وجود شرایط اورژانس رضا، پاسیار زندان که رضا را همراهی می کرد، با تهدید به ضرب و شتم به زور ایشان را به زندان برگرداند و اجازه نداد که نتایج عکس برداریها به اطلاع رضا رسانده شود. با توجه به این اذیت و آزارها و قطع معاینات پزشکی، رضا شهابی با انتشار نامه ای سرگشاده ضمن ارائه تصویری دردناک از شرایط زندان در جمهوری اسلامی اعلام کرده است که از این به بعد از دریافت همان حداقل خدمات درمانی و پزشکی نیز به عنوان اعتراض خودداری خواهد کرد.
رضا شهابی عضو هیئت مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه به جرم دفاع از حقوق کارگران از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ در زندان بسر می برد. طی این سالها وضعیت جسمانی او روز به روز وخیم تر شده است. پس از عمل جراحی دیسک گردن در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۱، درد مهره های کمر او نیز تشدید پیدا کرده و احتیاج به معاینات دقیق پزشکی و در صورت لزوم عمل جراحی دارد. رضا شهابی قبلا در اعتراض به برخوردهای غیرانسانی مسئولین زندان دست به اعتصاب غذا زده بود. خودداری او از ادامه درمان و معاینات پزشکی، وضعیت جسمانی او را وخیم تر کرده و خطر فلج شدن کمر او را افزایش داده است.
جرم رضا شهابی دفاع از ابتدایی ترین حقوق کارگران و عضویت در هیئت مدیره سندیکایی است که کارگران بطور علنی و با نیروی خویش آن را تشکیل داده اند.
رضا شهابی باید برای ادامه معاینات پزشکی و درمانی هر چه سریع تر به بیمارستان منتقل شود. جای رضا شهابی در زندان نیست. او پس از انجام کامل معاینات پزشکی و درمان برای استراحت کامل باید به منزل خویش باز گردانده شود.
رضا شهابی و کلیه فعالین کارگری در بند باید بدون قید و شرط و هر چه سریعتر از زندان آزاد شوند.
اتحاد بین المللی ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت جسمانی رضا شهابی از ایشان صمیمانه می خواهد که در این تصمیم خود تجدید نظر کند . اتحاد بین المللی رژیم جمهوری اسلامی ایران ومقامات قضایی آن را مسئول مستقیم صدمه جسمی به رضا شهابی و مسئول حفظ سلامتی ایشان و کلیه زندانیان می داند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۷ دسامبر ۲۰۱۲

info@workers-iran.org
http://www.workers-iran.org

*******************

مسئولیت تشدید بیماری رضا شهابی و وارد شدن هرگونه ضایعه

جسمی و روحی بر وی مستقیما بر عهده بالاترین مقامات قضائی کشور است

ساعت ١٠ صبح امروز شنبه ٢۵ آذر ماه رضا شهابی کارگر زندانی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران جهت ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی منتقل شد اما پس از معاینه و انجام رادیولوژی از کمر رضا شهابی، مامور همراه وی از ادامه بررسی نتیجه رادیولوژی توسط پزشک معالج ممانعت کرد و ساعت ٣٠/١٢ ظهر علیرغم اعتراض رضا و خانواده اش به این وضعیت، مامور مربوطه ضمن تهدید رضا شهابی به کتک کاری در زندان، وی را به زندان اوین بازگرداند. رضا شهابی حین بازگشت به زندان اعلام کرد اگر وضعیت موجود عوض نشود حاضر به ادامه مداوای خود نخواهد شد.
مامورین زندان اوین در حالی امروز از ادامه معاینات پزشکی رضا شهابی جلوگیری کردند که هنوز چند صباحی از قتل ستار بهشتی در بازداشت نگذشته است. رفتار امروز مامورین زندان اوین با رضا شهابی گویای آن است که علیرغم اعتراف مسئولین امنیتی و قضایی به بد رفتاری و شرایطی که منجر به مرگ ستار بهشتی شد هنوز هیچ اراده ای برای نظارت بر بهبود وضعیت زندانیان وجود ندارد و آنان همچنان تحت شرایط غیر انسانی موجود در زندانها و بازداشتگاهها محکوم به ادامه حبس و بازداشت خود هستند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم حبس رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی و عموم انسانهای شریفی که به جرم آزادیخواهی و حق طلبی در زندانهای سراسر کشور محبوس هستند اعلام میدارد مسئولیت تشدید بیماری رضا شهابی و وارد شدن هرگونه ضایعه جسمی و روحی بر وی و خانواده اش مستقیما بر عهده بالاترین مقامات قضایی کشور است. رضا شهابی هیچ جرمی جز دفاع از حقوق صنفی و انسانی خود و دیگر همکارانش مرتکب نشده است و می باید فورا و بدون هیچ قید شرطی از زندان آزاد گردد. این خواست ما کارگران در اتحادیه آزاد کارگران ایران و هزاران کارگر و انسان شریف در سراسر کشور است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢۵ آذر ماه ١٣٩١