افق روشن
www.ofros.com

اقدام فوری عفو بین الملل برای آزادی سعید ترابیان و رضا شهابی


اتحاد بین المللی                                                                                                  شنبه ٢٩ خرداد ١٣٨٩

عفو بین الملل از روز ۱۴ جون کمپینی را برای آزادی سعید ترابیان و رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه که به ترتیب در روزهای ۹ و ۱۲ جون ۲۰۱۰ در تهران دستگیر شده اند و تا کنون اطلاعی از آنان در دسترس نیست آغاز کرده است. جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید. لازم است به طرق مختلف از جمله طومار نویسی، جلب حمایت جهانی از نیروهای کارگری و مترقی و اکسیونهای اعتراضی ... در روزهای آتی به حمایت از کارگران شرکت واحد و تشکل مستقل آنها سندیکای واحد که تحت حملات کارفرما و نیرهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته اند برخیزیم.
ما خواهان آزادی فوری سعید ترابیان و رضا شهابی و پایان دادن بدون قید و شرط به زندان منصور اسانلو و ابراهیم مددی هستیم. کلیه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در ایران باید فوری و بی قید و شرط آزاد گردند!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

HTTP://WWW.ETEHADBINALMELALI.COM

۱۴ جون ۲۰۱۰

عفو بین الملل: اقدام فوری

سعید ترابیان و رضا شهابی از اعضای رهبری اتحادیه های صنفی که توسط مقامات ایران برسمیت شناخته نمی شوند دستگیر شده اند و در نقاط نامعلومی بسر میبرند.... سعید ترابیان، مسئول روابط عمومی سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، در تارخ ۹ ژوئن در منزل مسکونی دستگیر شد و نیروهای امنیتی کامپیوتر و موبایل وی را با خود بردند. رضا شهابی، خزانه دار سندیکا، در تاریخ ۱۲ ژوئن دستگیر شد. هنگامیکه به سر کار میرود، به وی میگویند که باید به دفتر مرکزی شرکت برود و در آنجا توسط ماموران امنیتی دستگیر میشود. ایشان را به منزل خود بردند وپس از جست و جوی منزل کامپیوتر وی را ضبط کردند.
عفوبین الملل معتقد است که این دو شخص بطور کاملا محتمل زندانیان عقیدتی هستند که تنها بخاطر فعالیتهای مسالمت آمیز سندیکایی خود دستگیر شده اند و نگران است آنها با توجه به شرایطی که با زور ناپدیدشان کرده اند ممکن است مورد شکنجه و سایر بدرفتاریها قرار بگیرند....
لطفا اعتراضتان را فورا به زبان فارسی ، عربی ، انگلیسی ، فرانسه و یا بزبان خودتان ارسال کنید:

HTTP://WWW.AMNESTY.ORG/EN/LIBRARY/ASSET/MDE13/063/2010/EN/8B63D72D-D20E-43D3-8E69-6F235E169E09/MDE130632010EN.PDF
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/063/2010/en/ed7c649f-ba4e-46e6-821b-aae9bc1d6921/mde130632010en.html