افق روشن
www.ofros.com

عفو بین الملل اقدام فوری: برای رضا شهابی


ترجمه از اتحاد بین المللی                                                                                شنبه ٢٣ اردیبهشت ١٣٩١

عفو بین الملل اقدام فوری:

فعال سندیکایی، رضا شهابی، شش سال حکم زندان گرفته است

رضا شهابی، خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه از جون ۲۰۱۰ در زندان اوین در تهران محبوس می باشد.... رضا شهابی به پنج سال زندان به اتهام " تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی" و یک سال زندان به اتهام "تبلیغ علیه نظام" محکوم شده است. وی همچنین مبلغ ۷ میلیون تومان جریمه شده است و از تمام فعالیتهای کارگری به مدت پنج سال منع اعلام شده است....سازمان عفو بین الملل معتقد است که رضا شهابی تنها به دلیل فعالیتهای کارگری مسالمت آمیزی که داشته است حکم گرفته است و بنابراین ایشان یک زندانی وجدان می باشند.
همچنین در ۲۴ آوریل ۲۰۱۲، ذبیح الله باقری، فعال کارگری فولاد مبارکه اصفهان، پس از خروج از کارخانه توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر شده است و از وضعیت ایشان اطلاعی در دست نیست.
لطفا فوری به زبانهای فارسی، انگلیسی و یا زبانهای دیگر اقدام کنید و از مقامات حکومت ایران بخواهید که فوری و بدون قید و شرط رضا شهابی را آزاد کنند چرا که ایشان فقط به خاطر فعالیتهای سندیکایی و مسالمت آمیز خود در بازداشت هستند. همچنین بخواهید محل بازداشت و وضعیت قانونی ذبیح الله باقری را روشن نمایند.

ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com

لینک به بیانیه کامل عفو بین الملل و کارزار اقدام فوری در حمایت از رضا شهابی:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/027/2012/en

Please write immediately in Persian, English or your own language:

Calling on the Iranian authorities to immediately and unconditionally release Reza Shahabi as he is held solely for his peaceful trade union activities and to clarify Zabihollah Bagheri’s whereabouts and current legal status;
Calling for Zabihollah Bagheri to be allowed immediate access to his family and lawyer;
Urging the Iranian authorities to protect Reza Shahabi and Zabihollah Bagheri from torture or other ill-treatment and to provide them with all necessary medical care.
PLEASE SEND APPEALS BEFORE 2 0 JUNE 2012 TO:
Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei The Office of the Supreme Leader Islamic Republic Street – End of Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, Islamic Republic of Iran Email: info_leader@leader.ir Twitter: "Call on #Iran leader @khamenei_ir to release all trade unionists held solely for peaceful TU activities”
Salutation: Your Excellency
Head of the Judiciary
Ayatollah Sadegh Larijani
[Care of] Public Relations Office
Number 4, 2 Azizi Street intersection
Tehran,
Islamic Republic of Iran
Email: bia.judi@yahoo.com (Subject
Line: FAO Ayatollah Sadegh Larijani)
Salutation: Your Excellency
And copies to:
Secretary General High Council for Human Rights
Mohammed Javad Larijani c/o Office of the Head of the Judicary Pasteur St, Vali Asr Ave
South of Serah-e Jomhouri Tehran, Islamic Republic of Iran Email: info@humanrights-iran.ir (Subject line: FAO Mohammad Javad Larijani) Also send copies to diplomatic representatives accredited to your country. Please insert local diplomatic addresses below:
Name Address 1 Address 2 Address 3 Fax Fax number Email Email address Salutation Salutation
Please check with your section office if sending appeals after the above date. This is the fourth update of UA 130/10. Further information:
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/053/2011/en