افق روشن
www.ofros.com

آموزش بین الملل: اعتراض شدید اتحادیه های کارگری

پس از اعلام شش سال حبس علیه اسماعیل عبدی

ترجمه اتحاد بین المللی                                                                                        چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۴ فوریه ۲۰۱٦

سایت رسمی آموزش بین الملل در صفحه اول خود گزارشی در مورد حکم شش سال زندان برای اسماعیل عبدی همراه با عکسی از او درج کرده است. در این گزارش ضمن اشاره به آغاز کوشش های تازه برای آزادی عبدی، آمده است که آموزش بین الملل یک بار دیگر خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل عبدی است. ترجمه این گزارش را در زیر می خوانید:

اعتراض شدید اتحادیه های کارگری پس از اعلام شش سال حبس علیه اسماعیل عبدی

تلاشهای تازه برای آزادی اسماعیل عبدی بعد ازآنکه دادگاه انقلاب اسلامی در ۲۲ فوریه این معلم و فعال سندیکایی را با ادعای ارتکاب جرایم مربوط به فعالیت اتحادیه ای محکوم کرد در جریان است. حکم دادگاه علیه این رهبر کانون صنفی معلمان ایران ( تهران) بعد از آن صادر می شود که ایشان در راه سفر به ارمنستان برای اخذ ویزای کانادا دستگیر شد. عبدی قصد داشت برای شرکت در کنگره جهانی آموزش بین الملل در شهر اوتاوا به کانادا مسافرت کند.
عبدی که از هنگام بازداشت در حبس بسر می برد به " اجتماع و تبانی به قصد اخلال در نظم عمومی" و " تبلیغ علیه نظام" متهم شد ه است؛ اتهاماتی که همکاران او می گویند به دلیل فعالیت های مشروع سندیکایی و نقش رهبری کننده او در این خصوص به وی نسبت داده شده است.
آموزش بین الملل یک بار دیگر آزادی فوری و بدون قید شرط عبدی را در خواست می کند.
دبیر کل اموزش بین الملل، آقای فرد ون لیون در نامه ای که برای حسن روحانی رئیس جمهور ایران ارسال شد ، اعلام کرد که: بازداشت عبدی "بیانگرنقض بسیاری از میثاق های بین المللی در مورد حقوق بشر ازجمله میثاق هایی است که از آزادی بیان و تشکل حمایت می کند".
کوشش های قبلی برای آزادی عبدی، از جمله کارزار نامه نگاری و به همراه آن طومار "لیبر استارت" که به کمک آموزش بین الملل صورت گرفت و ۱۲۰۰۰ نفر آن را امضا کردند (توسط دولت ایران) نادیده گرفته شد.
بعد از ضبط پاسپورت عبدی در مرز ارمنستان، به او دستور داده شد که به تهران باز گردد و خود را به دادستانی معرفی کند. در روز ۲٧ ژوئن ۲۰۱۵ عبدی در حالی که ٧۰ نفر از یارانش او را همراهی می کردند خود را به دادستانی تهران معرفی کرد و همان جا دستگیر شد.

ترجمه و تکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۳ فوریه ۲۰۱۶

info@workers-iran.org;   www.workers-iran.org;
twitter.com/IASWIinfo;   facebook.com/IASWI