افق روشن
www.ofros.com

در رابطه با حملات وحشیانه دولت اسرائیل و کشتار مردم فلسطین


اتحاد بین المللی                                                                                                  جمعه ٢٧ تیر ۱۳۹۳

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران کشتار مردم فلسطین توسط رژیم اسرائیل را شدیدا محکوم می کند.
تشکلات کارگری و مدنی و غیردولتی در فلسطین از جمله فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگری فلسطین، انجمن استادان دانشگاه در فلسطین، اتحادیه عمومی زنان فلسطین، اتحادیه عمومی کارگران فلسطین، اتحادیه کارگران خدمات عمومی، اتحادیه عمومی کارگران کشاورزی، اتحادیه عمومی کارگران پتروشیمی و گاز، اتحاد کمیته های کار زنان، کمپین دانشجویان فلسطینی برای تحریم آکادمیک اسرائیل و چند تشکل دیگر در فراخوانی مشترک و سرگشاده به تاریخ ۱۲ جولای ۲۰۱۴، اعلام کرده اند: "ما، فلسطینی های به دام افتاده در نوار غزه ی خونین و محاصره شده، از شما انسان های با وجدان در سراسر جهان می خواهیم که به اعتراض ها، تجمع ها و تشدید تحریم علیه دولت اسرائیل تا خاتمه این حملات مرگبارعلیه مردم ما ادامه دهید".
تا امروز حدود ۲۰۰ فلسطینی در نتیجه بیش از ۱۲۰۰ مورد حمله هوایی توسط نیروهای اسرائیلی به قتل رسیده اند. بیش از ۱۰۰۰ نفر زخمی شده اند که حدود سه چهارم آنان زنان و کودکان و افراد عادی و غیرنظامی هستند. حملات موشکی حماس علیه اسرائیل تا کنون، طبق گزارشات رسیده، یک کشته به جای گذاشته است. ما موشک پراکنی های حماس را شدیدا محکوم می کنیم و بطور کلی حماس را یک جریان ارتجایی می دانیم. اما حققیت خونین و عریان این است که نسل کشی مردم فلسطین توسط رژیم اشغال گر اسرائیل با حماس و به بهانه موشک پراکنی های این جریان آغاز نشده است. رژیم اسرائیل از همان آغاز با قتل عام مردم فلسطین و اشغال نظامی سرزمین های آنها شکل گرفت. تاریخ این رژیم نژاد پرست و سرکوب گر، تاریخ تداوم اشغال مناطق فلسطینی، قتل عام فلسطینی ها به بهانه های مختلف و یا بی هیچ بهانه، پایمال کردن ابتدایی ترین حقوق انسانی مردم فلسطین و بطور کلی تاریخ قتل و کشتار و جنایت علیه مردم فلسطین بوده است. محاصره خونین و جنایت کارانه نوار غزه و اینک بمباران و کشتار مردم به بهانه موشک پراکنی های حماس، ادامه سیاست نسل کشی فلسطینی ها توسط رژیم جنایت کار اسرائیل است. دولت های سرمایه داری جهانی و در راس آنها آمریکا، در تداوم کشتار مردم فلسطین و بی حقوقی آنها و در تداوم و پیش برد سیاست آپارتاید توسط دولت اسرائیل شریک جرم هستند.
این قتل عامها را باید متوقف کرد؛ صدای اعتراض انسان های با وجدان، تشکلات کارگری و سازمانها و نهادهای مترقی علیه این جنایت، و اعلام همبستگی با کارگران و مردم محروم فلسطین، باید در چهار گوشه جهان طنین افکند.
همانگونه که در بیانیه های پیشین در ارتباط با مسئله فلسطین اعلام کرده ایم، اتحاد بین المللی بعنوان كارزار حمايت از مبارزات و حقوق طبقه كارگر در ايران، مدافع و مروج سرسخت استقلال كامل تشكلات كارگران از همه حكومت ها و نيروهاى سرمايه دارى نه فقط در ايران بلكه در سراسر جهان است. اتحاد بین المللی، تلاش برای اتحاد جهانى طبقه کارگر و تعيين سرنوشت طبقه كارگر بدست خود این طبقه را از وظایف بنیادی خود می داند. ما کشتار مردم غزه توسط رژیم سرکوبگر اسرائیل را به شدت محکوم می کنیم وهمزمان همبستگی خود را با طبقه کارگر، تشکلات کارگری و نیروهای مترقی در فلسطین اعلام می داریم. ما بر این باوریم كه بعنوان جزیی از طبقه كارگر در خاورميانه و بخشی از طبقه کارگر جهانی بیش از پیش نياز داريم که برای ايجاد همبستگى طبقاتى پرقدرت علیه کلیت نظام سرمایه داری تلاش كنيم؛ این همبستگی جهانی می تواند در گام اول به تغييرات اجتماعى پيشرو و مترقى و امکان ايجاد صلح پايدارى كه در خدمت منافع طبقه كارگر و مردم محروم باشد، يارى رساند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۵ جولای ۲۰۱۴

Statement of the International Alliance In Support of Workers in Iran

on the brutal attacks of the Israeli Government and the killing of the Palestinian people
International Alliance in support of Workers in Iran strongly condemns the massacre of the Palestinian people by the Israeli regime

The workers’ organizations and independent civil and human rights organizations in Palestine, including the Palestinian General Federation of Trade Unions, University Teachers’ Association in Palestine, General Union of Palestinian Women, General Union of Palestine Workers, General Union for Agricultural Workers, General Union for Petrochemical and Gas Workers, Union of Women’s Work Committees, Union of Women's Struggle Committees, Palestinian Students’ Campaign for the Academic Boycott of Israel (PSCABI), and several other organizations in a joint and well extended statement on 12 July 2014, have announced "We Palestinians trapped inside the bloodied and besieged Gaza Strip call on conscientious people all over the world to act, protest and intensify the boycotts, divestments and sanctions against Israel until it ends this murderous attack on our people and is held to account”( http://www.socialistproject.ca/bullet/1009.php#continue).
To this date, about 200 Palestinians, as the result of more than 1,200 Israeli troops’ air strikes, have been killed. More than 1,000 people have been wounded, reportedly about three-fourth of them are women, children, ordinary people, and civilians. According to reports received, Hamas' rocket attacks against Israel so far have left one dead. We strongly condemn Hamas’ rocket attacks and generally view Hamas as a reactionary trend. But the bloody and the naked truth is that the genocide of the Palestinian people by the Israeli occupying regime has not begun with Hamas and on the pretext of its rocket attacks. The Israeli regime was formed from the very beginning with the massacre of the Palestinian people and the occupation of their territories. The history of this racist and repressive regime is the history of continuous occupation of the Palestinian territories, the massacre of Palestinians with or without any pretexts, repression of the most basic Palestinian people’s human rights, and in General it has been the history of killing, destruction, and crimes against the Palestinian people. The bloody and criminal siege of the Gaza Strip and now the bombardment and the killing of the people for the pretext of Hamas rocket firings is the continuing policy of the genocide of the Palestinians by the criminal Israeli regime. The global capitalist governments, and the United States as the hegemonic power, are equally responsible for the continued killing of the Palestine people, violation of their human rights, and in continuation and advancement of the policy of apartheid by the Israeli Government.
These massacres must be stopped; the voice of the people of conscience, labour organizations, progressive organizations and institutions, and the declaration of solidarity with the working class and the disadvantaged people of Palestine must reverberate in four corners of the world against the crimes of the Israeli regime.
As we have declared in our previous statements surrounding the issue of Palestine, the International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI), as a campaign in support of the struggles and the rights of the working class in Iran, is a staunch defender and propagator of full independence of the labour organizations from all governments and the capitalist forces not only in Iran but throughout the world. The IASWI considers its efforts for the working class international unity and self-determination to be its prime responsibility. We strongly condemn the mascara of the people of Gaza by the oppressive regime of Israel and at the same time pronounce our solidarity with the working class, workers’ organizations, and progressive forces in Palestine. We believe that, as part of the Middle East and the global working class, we need to increase our efforts more than ever in creating a powerful working class solidarity movement against the entire capitalist system; such international solidarity can help with achieving progressive and advanced social changes and the possibility of bringing about a real and lasting peace that serves the interests of the working-class and the deprived people.

International Alliance in support of workers in Iran (IASWI)
info@workers-iran.org/ http://www.workers-iran.org
15 July 2014