افق روشن
www.ofros.com

در محکومیت سرکوب کارگران بیکار شهرویی بهبهان

تسلیت به خانواده و یاران کارگر جان باخته مرتضی فرج نیا

اتحاد بین المللی                                                                                                   شنبه ۵ دی ۱۳۹۴ - ۲٦ دسامبر ۲۰۱۵

جوانان و کارگران بیکار روستای شهرویی بهبهان که در اعتراض به بیکاری و عدم استخدام کارگران متقاضی کار در مقابل پالایشگاه بید بلند ۲ دست به تجمع اعتراضی زده بودند، در سومین روز این تجمع در ۲۴ آذر ماه توسط نیروهای مسلح رژیم جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفتند. مرتضی فرج نیا، پدر و کارگری بیکار، در اثر تیراندازی ماموران جان باخت و چند نفر دیگر زخمی شدند و در ادامه اعتراضات سه نفر از جوانان شهرویی نیز دستگیر شدند.
سرکوب کارگران بیکار و قتل مرتضی فرج نیا خشم شدید مردم روستای شهرویی و مناطق دیگر شهرستان بهبها ن را به دنبال داشت؛ سه روز بعد از سرکوب، مراسم تشییع جنازه مرتضی فرج نیا با حضور هزاران نفر از مردم روستای شهرویی و دیگر روستاها و شهرها و با اعلام دادخواهی برگزار شد. رژیم در وحشت از گسترش اعتراض و سرایت آن به مناطق دیگر ظاهرا تا کنون دست به عصا راه رفته است اما مقامات حکومتی پیشاپیش با جعل وقایع و دسسیه چینی با هدف دستگیری و زندانی کارگران معترض دست به اقداماتی زده اند.
واقعیت این است که حمله به کارگران بیکار در شهرویی بهبهان و موارد بسیاری از دستگیری و اذیت و آزار کارگران معترض تاکیدی است بر اینکه جمهوری اسلامی تنها مدافع سرمایه داران، کارفرمایان وعوامل سودجو و نیروی های سرکوبگر خود است و در ضدیت با طبقه کارگر و مردم محروم حد و مرزی نمی شناسد.
جمهوری اسلامی با بکاربردن سیاستهای ضدکارگری و به شدت تبعیض آمیز – و به اشکالی مضاعف در مناطق محروم کشور - به بی عدالتی و فقر و ناامنی شغلی ابعاد گسترده و همه جانبه ای بخشیده است. همین چندی پیش دادگستری کل استان خوزستان اعتراضات کارگران شاغل در منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی را ممنوع اعلام کرد و کارگران را تهدید نمود که "تجمع و اخلال در نظم شرکت‌های پتروشیمی خلاف قانون و مقررات است و طبق قانون برخورد قضایی به عمل می‌آید". همچنین در این بخش نامه آمده است که "با هرگونه تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم شرکت‌ها برخورد خواهد شد".
اعتراضات مردم بیکار و محروم شهرویی در این بستر و بر متن چنین مناسبات و سیاستهای سرکوبگرانه ای صورت گرفته است. قتل مرتضی فرج نیا بدست ماموران جمهوری اسلامی باید با اعتراض طبقه کارگر ایران، صف کارگران شاغل و بیکار، و همه انسان های آزادی خواه پاسخ گیرد. از دادخواهی مردم و کارگران روستای شهرویی باید بطور گسترده حمایت کرد.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران، ضمن تسلیت به خانواده و دوستان و یاران کارگر جان باخته مرتضی فرج نیا، خواهان محاکمه آمرین و عاملین مستقیم قتل مرتضی فرج نیا، از جمله استاندار خوزستان و فرماندار بهبهان، می باشد و در انعکاس دادخواهی مردم شهرویی در ابعاد بین المللی بطور پیگیر تلاش خواهد کرد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۵ دسامبر ۲۰۱۵

info@workers-iran.org / www.workers-iran.org/ www.etehadbinalmelali

١٧۵٦٠ ٢٦۴٣ ٣۵٧۵٠٠٠ ٤ ۴٦ ۵٧ ٥ ٦٧ ۶ ٧ ٨٤٣٠ ٩٠ ٠ ١٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩۴٠ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١۵١٠٠٠