افق روشن
www.ofros.com

:گسترش ویروس کرونا

جان زندانیان سیاسی در معرض خطر فوری است


اتحاد بین المللی                                                                                               چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۸ مارس ۲۰٢٠

قوه قضایه رژیم جمهوری اسلامی اعلام کرده که تا کنون ۸۴ هزار نفر از زندانیان به دلیل خطر مبتلا شدن به بیماری کرونا به "مرخصی" رفته اند. این ادعای رژیم را نمی توان راستی آزمایی کرد اما آنچه که از خبرها می توان دریافت این است که تقریبا تمام آزادشدگان را زندانیان عادی تشکیل می دهند و غالب زندانیان سیاسی شامل فعالین کارگری، معلمان، زنان، دانشجویی، اعتراض کنندگان آبان ماه و دیگر زندانیان عقیدتی همچنان در زندان بسر می برند. زندانیان به دلیل زندگی جمعی در محیط بسته و استفاده از سرویس های مشترک بهداشتی، آشپز خانه، حمام و نبود دیگر امکانات بهداشتی و مراقبتی، بیش از همه در معرض خطر ابتلا به بیماری کرونا قرار دارند. احتمال شیوع همه گیر ویروس کرونا در زندان های رژیم که فاقد حداقل امکان هستند، و بسیار بیش از ظرفیت خود، زندانی دارند، بمب ساعتی است که هر لحظه ممکن است منفجر شود و فاجعه دیگری بیافریند.
رژیم اسلامی طبق قوانین اولیه زندان در همه جای جهان، مسئول حفظ جان همه زندانیان است. بنابراین رژیم نمی تواند از مسئولیت خود در قبال خطری که بطور جدی و مستقیم جان دهها هزاران زندانی را تهدید می کند، شانه خالی کند. بعلاوه این رژیم نسبت به شیوع و گسترش ویروس کرونا که اینک به فاجعه بزرگ انسانی تبدیل شده بطور مستقیم مسئول است. همه می دانند که هسته اصلی و سران رژیم حداقل در اواسط بهمن از شیوع بیماری در قم آگاه بودند، اما به دلیل نگرانی از تحت شعاع قرار گرفتن تظاهرات نمایشی ۲۲ بهمن و انتخابات فرمایشی مجلس در دوم اسفند، موضوع را از مردم مخفی نگاه داشتند ونه تنها هیچ اقدام پیشگیرانه در مقابل گسترش ویروس انجام ندادند بلکه تا مدت ها بعد از افشای خبر، هواپیمای ماهان وابسته به سپاه همچنان بطور مرتب به چین پرواز داشت. بعد از آن نیز به جای قرنطیه کردن قم و جلوگیری از پخش و گسترش بیماری، مرتبا به مردم دروغ گفتند و هر روز فاجعه ای را که داشت گسترش می یافت کم اهمیت جلوه دادند و اعلام کردند که تا چند روز دیگر اوضاع به روال عادی بر خواهد گشت. روال عادی را اکنون همگان شاهدیم: کرونا به فاجعه انسانی تبدیل شده، شدیدا در حال گسترش است و هر روز از مردمی که هیچ سپر حافظتی ندارند و فاقد کمترین امکانات پیشگیرانه هستند، قربانی می گیرد. رژیم عملا هیچ کنترلی نسبت به شیوع بیماری ندارد و اوضاع را به حال خود رها کرده است. پرستاران، دکترها، و دیگر کارکنان فداکار بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی با کم ترین امکانات و با در خطر قرار دادن جان خویش، به مراقبت و مداوای بیماران مشغولند که هر روز نیز بر تعدادشان افزوده می شود.
رژیمی تا این حد جنایتکار، فاسد و بی لیاقت، حق ندارد، در چنین شرایطی زندانیان را در حبس نگاه دارد و با جان آنها بازی کند. زندانیان سیاسی از جمله باید در صف اول آزاد شده گان قرار می گرفتند.
آنان هیچگونه جرمی مرتکب نشده اند و جان و امنیت کسی را تهدید نکرده اند. شاکی آنان رژیم سرکوبگری است که نفس به روی کار آمدنش فاجعه بوده و از آن زمان تا کنون نیز بی وقفه برای اکثریت مردم فاجعه آفریده است. تعلل و خود داری حکومت اسلامی از آزاد کردن زندانیان سیاسی تلاشی عمدی است برای به خطر انداختن جان آنان در این شرایط پاندمی کرونا. این سیاست جنایتکارانه باید فورا متوقف گردد.

کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی فوری و بدون قید و شرط آزاد باید گردند!

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۷ مارس ۲۰۲۰

http://etehadbinalmelali.com/ak
info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
https://twitter.com/IASWIinfo