افق روشن
www.ofros.com

بیانیه در رابطه با حمله به تجمع اعتراضی مقابل وزارت کار


اتحاد بین المللی                                                                                                  یکشنبه ٦ دی ۱۳۹٦ - ۲٧ دسامبر۲۰۱٧


بیانیه اتحاد بین المللی

در رابطه با حمله خشونت بار نیروهای

سرکوب گر جمهوری اسلامی به تجمع اعتراضی مقابل وزارت کار

حمله خشنونت بار و وحشیانه نیروهای سرکوب گر جمهوری اسلامی به تجمع اعتراضی روز سه شنبه ۵ دی ماه در برابر وزارت کار، برگ دیگری بر پرونده سراسر تبهکارانه رژیم جمهوری اسلامی افزود.
بنا به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد، جمعی از کارگران این شرکت و دیگر فعالین کارگری، اجتماعی و دانشجویی که برای پیگیری و اعتراض به وضعیت خطرناک رضا شهابی در زندان، به همراه ربابه رضایی، یار و همسر ایشان، قصد مراجعه به وزارت کار داشتند، مورد حمله عوامل نیروهای امنیتی، پلیس ضد شورش و عوامل وزارت کار قرار گرفتند. نیروهای سرکوب گر با شدت تمام و خشونت افسار گسیخته به تجمع کنندگان هجوم بردند، آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و سپس بیش از ۵۰ نفر از آنان از جمله ربابه رضایی را دستگیر و به زندان اوین منتقل کردند. گزارش ها حاکی است که همه دستگیر شدگان در بعد از ظهر همان روز آزاد شدند، در حالی که از آثار ضرب و شتم رنج می بردند. مامورین امنیتی و عوامل وزارت کار آنچنان خشونت آمیز با حسن سعیدی، از اعضای شناخته شده سندیکای واحد، برخورد کردند که ابتدا مجبور گشتند او را به اورژانس برای معاینه برده و سپس با غل و زنجیر به دست و پایش وی را به زندان اوین منتقل نمودند.
اتحاد بین المللی بدنبال دریافت خبر این هجوم وحشیانه آنرا قویا محکوم نمود و گزارش آن را به زبان انگلیسی در سطح گسترده بازتاب داد و همچنان موضوع را در روابط بین المللی خود به عنوان نمونه ای دیگر از نقض آشکار حقوق کارگران و آزادی بیان و تجمع توسط رژیم جمهوری اسلامی پیگیری خواهد کرد.
اتحاد بین المللی همبستگی خود را با ربابه رضایی، سندیکای واحد و تجمع کنندگان ۵ دی ماه اعلام می دارد و به شجاعت و تعهد انسانی و طبقاتی آنان که به رغم احتمال روبرو شدن با واکنش خشنونت بار رژیم در این تجمع شرکت کردند و صدای رضا شهابی را هر چه رساتر به گوش مردم ایران و جهان رساندند درود می فرستد. ما یک بار دیگر اعلام می کنیم که رژیم جمهوری اسلامی بطور مستقیم پاسخگو و مسئول فرجام وضعیت خطرناک رضا شهابی است. بنا بر قوانین بین المللی که حکومت ایران نیز موظف به رعایت آنان است، مقامات حکومتی وظیفه دارند که از جان زندانی حفاظت کنند و امکانات پزشکی و درمانی لازم و کافی را برای زندانی فراهم نمایند. در عین حال، از آنجا که جمهوری اسلامی بطور روتین و بی شرمانه ناقض این حقوق بنیادین بوده است، این وظیفه طبقه ما در ایران و اقصی نقاط جهان است که به این رژیم اجازه ندهیم زندگی رضا شهابی را بیش از این به خطر بیاندازد. رضا شهابی باید بی درنگ آزاد شود تا در خارج از زندان مورد مداوای کامل و مناسب قرار گیرد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۲۶ دسامبر ۲۰۱۷

info@workers-iran.org;
www.workers-iran.org;
www.etehadbinalmelali.com
https://twitter.com/IASWIinfo