افق روشن
www.ofros.com

آزادی مشروط علیرضا عسگری


اتحاد بین المللی                                                                                         چهارشنبه ٢٩ شهریور ١٣٩١

سه سال حبس تعلیقی برای علیرضا عسگری

بنا به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، علیرضا عسگری، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی، بر اساس رای شعبه تجدید نظر دادگاه انقلاب کرج، در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۲، به طور مشروط آزاد شد. پیشتر دادگاه انقلاب اسلامی کرج علیرضا عسگری را به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. اما بر اساس رای دادگاه تجدیدنظر، یک سال حبس تعزیری این فعال کارگری به یک سال در سه سال حبس تعلیقی (با الزام به معرفی هر ماهه به مقامات امنیتی ) تبدیل شد.
قاضی شعبه‌ی ۴ دادگاه انقلاب اسلامی کرج همچنین ريحانه انصاری و جليل محمدی را هر کدام به یک سال در سه سال حبس تعليقي (با الزام به معرفی هر ماهه به مقامات امنيتي) محکوم کرده بود.
یورش سبعانه مامواران جمهوری اسلامی به مجمع عمومی کمیته هماهنگی در کرج، که منجر به ضرب و شتم وحشیانه و بازداشت حدود ۶۰ فعال کارگری گردید، با انزجار جنبش کارگری ایران و بین المللی مواجه شد و در سراسر دنیا قویا محکوم گردید. اگر چه اکنون تمامی دستگیر شدگان یورش کرج آزاد شده اند، اما تعدادی همچون ریحانه انصاری، علیرضا عسگری و جلیل محمدی کماکان با توجه به حبسهای تعلیقی تحت فشار و اذیت و آزار قرار خواهند داشت. بعلاوه فعالین کارگری همچون رضا شهابی، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده با اتهامات کاملا واهی در زندانهای تهران و تبریز به حبسهای ظالمانه و طولانی محکوم شده اند.
اتحاد بین المللی ضمن تبریک آزادی علیرضا عسگری، خواهان آزادی بی قید و شرط کلیه فعالین کارگری می باشد و معتقد است تشکل، اعتصاب، تجمع و فعالیت حق انکارناپذیر طبقه کارگر است و تا تحقق کامل و بدون قید و شرط آن به دست طبقه کارگر به حمایت و جلب همبستگی بین المللی کارگری از فعالین کارگری و کارگران دربند بدون انقطاع ادامه خواهد داد.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

١٩ سپتامبر ٢٠١٢