افق روشن
www.ofros.com

کارزار بین المللی برای آزادی معلم

!زندانی، اسماعیل عبدی را گسترش دهیم

اتحاد بین المللی                                                                                                                             جمعه ۴ تیر ١۴٠٠ - ٢۵ ژوئن ۲۰٢۱


اتحادیه معلمان کشور آلمان خواستار آزادی همکار سندیکایی خود اسماعیل عبدی شد!

سندیکای معلمین در کشور آلمان خواستار آزادی بی قید و شرط اسماعیل عبدی اززندان رژیم جمهوری اسلامی ایران گردید. نمایندگان بیست و نهمین کنگره سندیکای معلمان در روز جمعه مورخ ۱۱ ژوئن سال ۲۰٢۱ با اکثریت قاطع آراء یک درخواست با قید فوریت را که از طرف سندیکای معلمین ایالت هسن در آلمان ارائه شده بود به تصویب رساند. این درخواست بمثابه تقاضایی با قید فوریت در دستور کار قرار گرفت، چرا که اسماعیل عبدی ، معلم ریاضی دربند در زندانهای رژیم، پس از اعتصاب غذای خود در ماه مارس ۲۰٢۱ که بعنوان اعتراضش به حبس انفرادی و همچنین انتقال او به زندان دیگری که در آن شرایط بهداشتی ناگوار و وخیمی بواسطه بیماری کووید ۱۹ حاکم بود و علاوه براین او را در بند محکومین جنایی و متخلفین مواد مخدر قرار داده بودند، صورت گرفته بود.
همسر اسماعیل عبدی خواستار انتقال او به زندان دیگری که اختصاص به زندانیان سیاسی دارد، گردیده است. او همچنین از اتحادیه های بین المللی و نهادهای حقوق بشری درخواست نموده که از همسرش حمایت و پشتیبانی کنند.

محکومیت و حبس بدلیل فعالیتهای سندیکایی
اسماعیل عبدی به مدت ٢۱ سال در مدارس اسلام شهر و تهران به تدریس اشتغال داشته و او همچنین بعنوان رئیس (Tehran Teacher Trade Association) سابق هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان تهران فعالیت داشته است.
عبدی از ماه ژولای سال ۲۰۱۵ بخاطر فعالیتهای سندیکایی خود در زندان بسر می برد. او در طول این مدت 6 سال حبس فقط چهار بار اجازه ترک زندان آنهم بطور کوتاه مدت را داشته است.
برای آزادی اسماعیل عبدی بارها نهاد آموزش بین الملل و همچنین سندیکای معلمان آلمان تلاش کرده اند. در ابتدای امسال بار دیگر اتحادیه های فرانسوی به این امرمبادرت نمودند. سندیکای معلمان آلمان فراتر از مورد عبدی خواستار آزادی تمامی همکاران سندیکایی خود میباشد که بدلیل فعالیتهای خود در زمینه حقوق بشر و حقوق سندیکایی دستگیر شده و در حبس بسر میبرند.

*********

کارزار بین المللی برای آزادی معلم زندانی، اسماعیل عبدی را گسترش دهیم!

اسماعیل عبدی، معلم ریاضی با ٢۵ سال سابقه تدریس و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، نزدیک به شش سال است که به دلیل فعالیت هایش در دفاع از حقوق اولیه معلمان از جمله حق ایجاد تشکل مستقل، در زندان بسر می برد. طبق حکم تعلیقی مربوط به سال ٨٩ که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای عبدی صادر کرده او مجددا به ١٠ سال زندان محکوم شده است. به این ترتیت اسماعیل عبدی تنها به دلیل فعالیت های اتحادیه ای به ١٦ سال حبس محکوم شده است.
اسماعیل عبدی در ٢ تیر ماه ۱۳۹۴ زمانی که قصد داشت به نمایندگی از شورای هماهنگی کانون های صنفی معلمان ایران برای شرکت در اجلاس جهانی آموزش بین الملل ( کنگره هفتم در کانادا) ویزا بگیرد، پاسپورت اش توسط مقامات امنیتی توقیف و به او گفته شد که ممنوع خروج است. چهار روز بعد، در ششم تیر ماه ۱۳۹۴ زمانی که او برای آگاهی از علت ممنوع خروج بودن خود به دادسرای زندان اوین رفته بود، همانجا بازداشت شد؛ در این روز ٨٠ نفر معلم ( به نمایندگی از هر استان دو نفر) در اعتراض به بازداشت غیر قانونی عبدی مقابل زندان اوین تجمع کردند. او را ۴٠ روز در سلول انفرادی حبس کردند و ١٠ ماه را در بند های ٧ و ٨ زندان اوین گذراند؛ سپس در سیزدهم بهمن ماه ۱۳۹۴ ایشان به اتهام کلیشه ای "تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی" به شش سال حبس از سوی دادگاه بدوی (قاضی صلواتی شعبه ١۵) محکوم شد و در دادگاه تجدید نظر( قاضی زرگر شعبه ٣٦) این حکم در آبان ماه ۱۳۹۵ تایید شد. اما این پایان اذیت و آزار اسماعیل عبدی نبود؛ در حالی که اسماعیل عبدی، حکم شش سال زندان را می گذارند و معلمان و خانواده اش چشم انتظار آزادیش بودند، مقامات قضایی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی پرونده دیگری را علیه او به جریان انداختند و این کنشگر صنفی را یک بار دیگر درهفتم اردیبهشت ۱۳۹۹ به اتهام ساختگی "تبلیغ علیه نظام و اتهامات امنیتی" به ١٠ سال حبس محکوم کردند. در حال حاضر ایشان بطور غیر قانونی به ندامتگاه مرکزی کرج تبعید شده و از تسهیلات قضایی مربوط به زندانیان ازجمله مرخصی، محروم است و تماس او با خانواده، محدود شده است.
اسماعیل عبدی در اعتراض به این احکام بی پایه، ناعادلانه و ضد انسانی و شرایط تحمل ناپذیر زندان های ایران و همچنین اذیت و آزارهایی که توسط مقامات امنیتی در زندان نسبت به او و دیگر فعالان کارگری و معلمان انجام می گیرد، سه بار دست به اعتصاب غذا زده است. پاسخ مقامات به این اعتراض ها، تشدید اذیت، آزارها و سخت گیری های بیشتر بوده است. دردهم اردیبهشت ۱۳۹۵ در هفته معلم و روز کارگر، عبدی در اعتراض به نقض گسترده حقوق معلمان و کارگران اعتصاب غذا کرد که پس از ١٦ روز با قید وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه تجدید نظر آزاد شد. در طول سال هایی که اسماعیل عبدی درزندان بوده، کمپین های مختلفی توسط تشکل های معلمان در ایران و تشکل های کارگری و معلمی و نهاد های مدافع حقوق بشر در سطح بین المللی، از جمله توسط آموزش بین المللل، برای آزادی اسماعیل عبدی بر پا بوده است. ٢٠ هزار نفر ازمعلمان ایران در سال۱۳۹٧ و ١٠ هزار نفر دیگر دراردیبهشت سال ١۴٠٠با امضای یک متن و تحویل آن به مقامات قضایی ایران خواهان آزادی اسماعیل عبدی شدند. همچنین طوفان تویتری در هفته معلم امسال برای آزادی اسماعیل هشتگ ترند توییتر شد. این کمیین ها اگر چه تا کنون به آزادی اسماعیل عبدی منتهی نشده اند، اما خواست آزادی عبدی را در فضای عمومی هر چه بیشتر گسترش داده و دولت جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار داده است.
صدور احکام سنگین زندان آنهم به طور مکرر برای اسماعیل عبدی، رعایت نکردن حقوق اولیه او به عنوان یک فعال معلمان و زندانی عقیدتی، و اذیت و آزارایشان توسط مقامات امنیتی زندان، همگی نشان می دهد که مقامات جمهوری اسلامی در حال انتقام گیری از اسماعیل عبدی هستند. اسماعیل عبدی به یکی از نمادهای مقاومت، تلاش و مبارزه معلمان برای رسیدن به حقوق اتحادیه ای و انسانی تبدیل شده است. مقامات حکومتی می کوشند که با اجرای احکام طولانی مدت از عبدی و دیگر فعالین معلمان و کارگری زهر چشم بگیرند. عبدی در پشت دیوارهای زندان، تاوان تلاش های پیگیر خود برای کسب حقوق پایمال شده معلمان و ایجاد تشکل های مستقل معلمان، تاوان پایداری و تعهد اش به آزادی، کرامت انسانی و آموزش رایگان و همگانی را می پردازد.
در ایران کارزارهایی برای آزادی اسماعیل عبدی، ازجمله توسط تشکل های معلمان و همسر ایشان، منیره عبدی در جریان است. ما از آموزش بین الملل (EI) و همچنین از اتحادیه های کارگری و نهاد های مدافع حقوق انسان می خواهیم که از این کمپین ها حمایت کنند و دولت جمهوری اسلامی ایران را برای آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل عبدی و همه فعالین کارگری و معلمان، تحت فشار گسترده تری قرار دهند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱٧ مه ۲۰۲۱

info@workers-iran.org
http://www.workers-iran.org
http://www.etehadbinalmelali.com
https://twitter.com/IASWIinfo


*********

اتحادیه معلمان انگلستان

بازداشت و پرونده سازی جدید علیه اسماعیل عبدی را به شدت محکوم کرد.

اتحادیه معلمان انگلستان ( NASUWT ) با انتشار بیانیه ای در ۱۴ ماه مه ۲۰٢٠ بازداشت مجدد و پرونده سازی جدید علیه اسماعیل عبدی را نقص آشکار حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی دانست و آن را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است:
"مطلع شدیم که اسماعیل عبدی، فعال کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به زندان اوین بازگردانده شده است. در یک بی عدالتی انزجار آور، اسماعیل عبدی نه تنها به زندان بازگردانده شد تا هفت ماه باقیمانده از مدت شش سال حبس را تمام کند، بلکه اکنون رژیم تحمل ۱٠ سال زندان دیگر را نیز بر پرونده او افزوده است.
دکتر پاتریک روچ، دبیرکل اتحادیه معلمان انگلستان اعلام کرد: " اسماعیل هیچ جرمی مرتکب نشده و صرفاً به دلیل فعالیت مشروع در کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به بند کشیده شده است. محكوم كردن او به تحمل سال های بیشتر زندان نقض فاحش حقوق انسانی اوست و به منظور ترساندن اعضای کانون های صنفی معلمان و مدافعان حقوق بشر طراحی شده است" . وی افزود: "جهان و از جمله اتحادیه معلمان انگلیس، رژیم ایران را زیر نظر دارد و اجازه نمی دهد این بی عدالتی غیر انسانی و وحشیانه نادیده گرفته شود. اتحادیه معلمان انگلیس برای مختومه اعلام شدن پرونده اسماعیل عبدی تلاش می کند و از مقامات ایران می خواهد به همه فعالین اتحادیه ای اجازه دهند تا فعالیت های مشروع خود در دفاع از حقوق معلمان و کارگران را بدون ترس از آزار و اذیت و مجازات ادامه دهند."

ترجمه و تکثیراز: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۴ ماه مه ٢٠٢٠

*************

آموزش بین الملل و اتحادیه معلمان انگلستان:

بازداشت مجدد اسماعیل عبدی و حکم انفصال محمد حبیبی از آموزش و پرورش را محکوم می کنیم.

در اطلاعیه ای که در ٢٢ آوریل ٢٠٢٠ در سایت آموزش بین الملل درج شد، آمده است:
اتحادیه معلمان انگلستان NASUWT و آموزش بین الملل (EI) بازداشت مجدد اسماعیل عبدی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران ( تهران) را محکوم می کند. آقای عبدی در ١٧ مارس ٢٠٢٠ با حکم مرخصی از زندان آزاد شد، اما در ٢١ آوریل، هنگامی که برای تمدید مرخصی به دادیاری زندان اوین مراجعه کرده بود، مجددا بازداشت شد. این اقدام با توجه به گسترش کنترل نشده ویروس کووید ١٩ در ایران و به ویژه شرایط نامناسب بهداشت و درمان در زندان ها و مراکز بازداشت، خطرناک است.
آقای عبدی در ژوئن سال ٢٠١۵ زمانی که سامان دهی تجمع معلمان در تهران را برعهده داشت و برای اخذ ویزابه منظور شرکت در کنگره جهانی آموزش بین الملل اقدام کرده بود، بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل گردید. او از آن زمان تا اکنون، بیشتردر این زندان محبوس بوده است. آموزش بین الملل و عفو بین الملل از هنگام دستگیری عبدی تا کنون برای آزادی ایشان کمپین کرده اند.
آموزش بین الملل همچنین برای آزادی بدون قید و شرط و فوری آقای محمد حبیبی عضو دیگر هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران ( تهران)، کمپین می کند. وی در ٣ مارس ٢٠١٨ بازداشت و در ابتدا به ده سال و نیم زندان، (که بعدا به هفت سال و نیم تقلیل یافت) و ٧۴ ضربه شلاق محکوم شد. محمد حبیبی به دلیل تلاش برای بهبود کیفیت آموزش و تدریس در ایران به زندان محکوم شده است. محمد حبیبی گرچه حقوق ناچیزی دریافت می کرد اما چند روز پیش، خانواده ی آقای حبیبی نامه انفصال او از آموزش و پرورش (اگرچه وی ازسن بازنشستگی بسیار فاصله دارد) را دریافت کردند.
حکم انفصال حبیبی و بازداشت مجدد عبدی و بسیاری از فعالان حقوق بشر، نشانه موج جدیدی از سرکوب با هدف ایجاد ترس در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر است. دیوید ادواردز، دبیرکل آموزش بین الملل تأکید کرده است: "ما سرکوب حقوق معلمان متعهد و فعالین کانون های صنفی را محکوم می کنیم و به طور خستگی ناپذیر برای آزادی آنها تلاش خواهیم کرد."

ترجمه و تکثیراز: اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

٢٣ آوریل ٢٠٢٠

http://etehadbinalmelali.com/ak/
alliance@workers-iran.org
info@workers-iran.org