افق روشن
www.ofros.com

برای حمایت و همبستگی با کارگران ایران

تظاهرات مقابل رادیو فرانس و تظاهرات در تورنتو و لندن


اتحاد بین المللی - همبستگی سوسیالیستی                                                                       یکشنبه ٧ آذر ١٣٨٩


فراخوان

تظاهرات در لندن علیه موج دستگیری فعالان کارگری

رژیم سرکوب گر و ضد انسانی جمهوری اسلامی در ادامه تلاش های خود برای تشدید فضای ترس و وحشت بر جامعه، به دستگیری گسترده فعالان کارگری و اذیت و آزار خانواده های کارگران زندانی رو آورده است. رژیم حاکم در ایران، در هراس از اوج گیری اعتراض ها و اعتصاب های کارگری - به ویژه در آستانه اجرای قانون قطع یارانه های دولتی - و نگران از خیزش دوباره و گسترش اعتراض ها نسبت به این قانون ضد مردمی، قصد دارد که با سرکوب و دستگیری فعالان کارگری، مانع دخالت موثر آنان در سامان دهی این اعتراض ها گردد. از این روی، در اعتراض به دستگیری فعالان کارگری و دیگر فعالان اجتماعی و سیاسی، و خواست آزادی بدون قید وشرط و فوری، و همبستگی با همه زندانیان سیاسی، تظاهرات ایستاده ای در برابر ساختمان تلویزیون فارسی بی بی سی برگزار می گردد.
بدین وسیله از همه احزاب، سازمان ها، نهادها و انسان های مترقی و آزدای خواه تقاضا می شود که با شرکت در این تظاهرات، اعتراض خود را نسبت به این رژیم ارتجاعی و سرکوبگر، و حمایت از کارگران زندانی نشان دهید.

زمان : شنبه ۴ دسامبر ٢٠١٠ از ساعت ٣ تا ۵ بعد از ظهر
مکان: BBC
, Broadcasting House
,٢-٢٢ Portland Place
,London W1A 1AA
نزدیکترین ایستگاه قطار زیرزمینی:
Oxford Circus

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران - واحد بریتانیا

---------------------

برای حمایت و همبستگی با کارگران ایران

رژیم سرکوب و ترور جمهوری اسلامی ایران در تداوم فضای رعب و وحشت در سراسر کشور، بار دیگر با حمله به فعالان کارگری، خانواده های آنان را نیز تحت فشاری دوچندان قرار داده است.
نارضایتی عمومی کارگران و گسترش اعتراض ها واعتصاب های کارگری، نظام ضد کارگری جمهوری اسلامی ایران را دچار هراس کرده است. در چنین شرایطی است که در هفته های اخیر برخی از فعالان کارگری مورد اذیت و آزار قرارگرفته و بازداشت شده اند و فشاری فزاینده بر خانواده های آنها تحمیل شده است.

برای حمایت و همبستگی با کارگران و خانواده هایشان،
برای محکوم کردن نظام سرکوبگر و استبدادی جمهوری اسلامی ایران،
و همچنین برای رساندن فریاد حق طلبانه ی کارگران و زحمتکشان ایران به افکار عمومی جهان،
همه آزادیخواهان و نیروهای مترقی را به تظاهرات ایستاده در مقابل رادیو فرانس فرامی خوانیم.

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ـ پاریس

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ـ واحد پاریس

زمان: شنبه ۴ دسامبر، ساعت ١٣ تا ١٧
مکان: مقابل رادیو فرانس،
Radio France 116 Avenue Du Président Kennedy 75016 Paris
RER C Station Kennedy-Radio France
مترو شماره ١٠ ایستگاه میرابو
Metro: No-10 station: Mirabeau

---------------------

تظاهرات در تورنتو

برای آزادی کارگران و دانشجویان زندانی
برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی
علیه حضور نیروهای انتظامی و امنیتی در محیطهای کار و تحصیل و زندگی
علیه سیاست خانمان برانداز حذف یارانه ها
علیه تحمیل فقر و بیکاری گسترده به طبقه کارگر و اقشار کم درآمد
در حمایت از حق تشکل مستقل، اعتراض و اعتصاب
علیه رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

شنبه ۴ دسامبر ۲۰۱۰ ساعت ۳ بعد از ظهر
مکان: تجمع در پلازای ایرانیان و سپس حرکت به سمت میدان مل لستمن

این تظاهرات توسط شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران ( تورنتو - کانادا) سازمان داده شده است و مورد حمایت طیف متنوعی از نیروها و احزاب مترقی، سوسیالیستی و کارگری در تورنتو از جمله اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران (تورنتو) می باشد. جهت اطلاعات بیشتر با shora.poshtibani@yahoo.com تماس بگیرید.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران (تورنتو- کانادا)

International Alliance in Support of Workers in Iran (IASWI)
info@workers-iran.org
www.etehadbinalmelali.com
www.workers-iran.org