افق روشن
www.ofros.com

!رضا شهابی را هر چه زودتر و بی قید و شرط آزاد کنید


اتحاد بین المللی                                                                                                     دوشنبه ٢٧ آذر ١٣٩١

اطلاعیه اتحاد بین المللی در رابطه با خودداری رضا شهابی از ادامه درمان:

رضا شهابی را هر چه زودتر و بی قید و شرط آزاد کنید!

رضا شهابی در روز ۲۵ آذر ماه برای معاینه و بررسی عکس هایی که از او گرفته شده بود از زندان اوین به بیمارستان "امام خمینی" منتقل شد و توسط پزشک معالج اش معاینه شد. همسر رضا شهابی، کمیته دفاع از رضا و دیگر فعالین کارگری گزارش داده اند که دکتر دستور موکد داده بود که همانجا از کمر رضا نیز عکس گرفته شود اما با وجود شرایط اورژانس رضا، پاسیار زندان که رضا را همراهی می کرد، با تهدید به ضرب و شتم به زور ایشان را به زندان برگرداند و اجازه نداد که نتایج عکس برداریها به اطلاع رضا رسانده شود. با توجه به این اذیت و آزارها و قطع معاینات پزشکی، رضا شهابی با انتشار نامه ای سرگشاده ضمن ارائه تصویری دردناک از شرایط زندان در جمهوری اسلامی اعلام کرده است که از این به بعد از دریافت همان حداقل خدمات درمانی و پزشکی نیز به عنوان اعتراض خودداری خواهد کرد.
رضا شهابی عضو هیئت مدیره و مسئول مالی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه به جرم دفاع از حقوق کارگران از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ در زندان بسر می برد. طی این سالها وضعیت جسمانی او روز به روز وخیم تر شده است. پس از عمل جراحی دیسک گردن در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۱، درد مهره های کمر او نیز تشدید پیدا کرده و احتیاج به معاینات دقیق پزشکی و در صورت لزوم عمل جراحی دارد. رضا شهابی قبلا در اعتراض به برخوردهای غیرانسانی مسئولین زندان دست به اعتصاب غذا زده بود. خودداری او از ادامه درمان و معاینات پزشکی، وضعیت جسمانی او را وخیم تر کرده و خطر فلج شدن کمر او را افزایش داده است.
جرم رضا شهابی دفاع از ابتدایی ترین حقوق کارگران و عضویت در هیئت مدیره سندیکایی است که کارگران بطور علنی و با نیروی خویش آن را تشکیل داده اند.
رضا شهابی باید برای ادامه معاینات پزشکی و درمانی هر چه سریع تر به بیمارستان منتقل شود. جای رضا شهابی در زندان نیست. او پس از انجام کامل معاینات پزشکی و درمان برای استراحت کامل باید به منزل خویش باز گردانده شود.
رضا شهابی و کلیه فعالین کارگری در بند باید بدون قید و شرط و هر چه سریعتر از زندان آزاد شوند.
اتحاد بین المللی ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت جسمانی رضا شهابی از ایشان صمیمانه می خواهد که در این تصمیم خود تجدید نظر کند . اتحاد بین المللی رژیم جمهوری اسلامی ایران ومقامات قضایی آن را مسئول مستقیم صدمه جسمی به رضا شهابی و مسئول حفظ سلامتی ایشان و کلیه زندانیان می داند.

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

۱۷ دسامبر ۲۰۱۲

info@workers-iran.org
http://www.workers-iran.org