افق روشن
www.ofros.com

نامه دبیر آی تی یو سی به خامنه ای

دبیر آی تی یو سی                                                                               شنبه ٣ آبان ۱٣٨٨

رهبر جمهوری اسلامی ایران
دفتر ولایت فقیه
خیابان جمهوری اسلامی
انتهای خیابان شهید کشوردوست
تهران
جمهوری اسلامی ایران
Email: info@leader.ir
Fax: ٩٨-٢١- ٧٧۴.٢٢.٢٨
HTUR/JS ٢٩ مهر ١٣٨٨

شش نفر از رهبران اتحادیه کارگری نیشکر هفت تپه به زندانهای سنگین مجازات شدند.
ولی فقیه:
من این نامه را از جانب کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری (آی تی یو سی) که نمایندگی بیش از ١٧٠ میلیون کارگر را در سراسر جهان دارد که شامل کشور اسلامی نیز می باشد به عنوان اعتراض نسبت به مجازاتهای دادگاه برعلیه رهبران اتحادیه های کارگری، آقایان علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، محمد حیدری مهر، قربان علیپور، نجات دهلی و جلیل احمدی برای شما مینویسم.
بنا به اطلاع کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری در تاریخ ٢٩ مهر ١٣٨٨ شش رهبر اتحادیه های کارگری نیشکر هفت تپه در دادگاه استیناف شهر دزفول به مجازاتهای زیر محکوم شدند: قربان علیپور شش ماه زندان تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی طی مدت پنج سال، فریدون نیکوفرد شش ماه زندان تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی طی مدت پنج سال، جلیل احمدی شش ماه زندان تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی طی مدت پنج سال، نجات دهلی شش ماه زندان تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی طی مدت پنج سال، محمد حیدری مهر چهار ماه حبس ماه زندان تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی طی مدت پنج سال و علی نجاتی شش ماه زندان تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی طی مدت پنج سال. همچنین ما مطلع شده ایم که محکومیت تعلیقی علی نجاتی به زندان تعزیری تبدیل شده و او در حقیقت به یک سال زندان محکوم شده که بلافاصله به اجرا در آمده است.
کلیه اتهامت و مجازاتهای تعیین شده بر علیه این رهبران کارگری در ارتباط با فعالیتهای مشروع اتحادیه ای از قبیل حقوق عقب افتاده کارگران و دفاع از حقوق آنها در محل کار بوده است.
قبلا در تاریخ ٣٠ آذر ١٣٨٧ هنگامی که این پرونده در مراحل اولیه در محاکم بود، اتحادیه بین المللی غذا، کشاورزی، رستوران، تغذیه، تنباکو و انجمنهای کارگران متحد (آی یو اف) چندین بار توسط نامه به ولی فقیه اعتراض کرده بودند.
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری اولین بار در تاریخ ٢٧ مرداد ١٣٨٨ از احکام شعبه ٢ دادگاه دزفول در تبرئه فریدون نیکوفرد، محمد حیدری مهر، نجات دهلی و جلیل احمدی از کلیه اتهامات با خبر شده بود و نگران این است که احکام جدید در ارتباط با درهم شکستن اتحادیه صادر شده باشند.
با نوشتن این نامه، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری از شما تقاضا میکند که امر کنید تا احکام آن محاکم مورد بازبینی مجدد قرار دهند برای اینکه برخلاف اصول آزادی تشکلات میباشند. دولت ایران موظف است که به دلیل عضویت در اتحادیه بین المللی کار به این اصل احترام بگذارد.
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری به دلیل ادامه سرکوب فعالیتهای معلمین که شامل بازداشت چندین نفر از اعضای اتحادیه معلمین ایرانی در تهران در طی جشنهای روز جهانی معلمین در ١۴ مهر ١٣٨٨ در تهران شده است بسیار نگران باقی مانده است.
کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری نگران است که دولت ایران نسبت به اساسی ترین حقوق کارگران ایرانی در تلاش برای زندگی بهتر بی اعتنائی میکند و به تقاضای آنان برای اجرای انصاف و عدالت با ایراد اتهامات جنائی برخورد میکند. جمهوری اسلامی ایران بک بار دیگر ثابت کرد که اعتراضات صلح آمیز در کشورش راه چندانی ندارند و هیچ راه قانونی نیز برای کارگرانی که بدنبال حقوق حقه و پرداخت نشده خود هستند وجود ندارد.
من اطمینان دارم که شما به این امر مهم توجه خواهید کرد و اطمینان خواهید داد که از دادگاه ها برای محکوم کردن کارگران به خاطر فعالیتهای مشروع اتحادیه ای استفاده نشود.

با تشکر،
دبیر کل
رونوشت به:
رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی ایران
وزارت دادگستری، آیت الله محمد صادق لاریجانی
وزارت کار
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در ژنو
اتحادیه بین المللی کار
انجمنهای کارگران متحد