افق روشن
www.ofros.com

برای گرامیداشت یاد “هادی”، کارگری که اخیراً در هلند در اثر ابتلا به سرطان در گذشت


چریکهای فدائی...                                                                                            یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۹۱

هادی که سال ها در ژاپن به کار کارگری پرداخته بود ، بالاخره به هلند رفته و برای قبول پناهندگی اش مجبور شده بود که با هویتی دیگر و به مثابه یکی از اتباع افغانستان در هلند تقاضای پناهندگی کند تا بتواند از این طریق اجازه اقامت و امکان برخورداری از یک شغل ساده را بیابد. اما همین امر باعث شده بود که نتواند همسر و فرزندش را به هلند نزد خود بیاورد.
این واقعیت دردناک تا پایان عمر کوتاه هادی همواره به او و خانواده اش فشار می آورد ، چرا که علاوه بر تحمل دوری ناخواسته همسر و فرزند، هادی مجبور شده بود که با همه توان برای سر و سامان دادن به زندگی آن ها، خودش در یکی از سخت ترین مشاغل در هلند کار کند تا بتواند امکان زندگی همسر و فرزند را در تهران فراهم نماید. در جریان همین کار طاقت فرسا در کارخانجات هلند (در کارخانه های تولید پودر رختشوئی و مایع ظرفشوئی) و برای بورژوازی بی شرم این کشور بود که به دلیل تماس دائم با مواد شیمیائی و تنفس آن ها به بیماری مهلک سرطان دچار شد. امری که در توضیح چرایی این بیماری از سوی دکترهایش هم تائید می شد. یک لحظه تصور کنید که هادی در هلند و در مهد دمکراسی غرب چنین سرنوشتی پیدا کرد، حال ببینید این بورژوازی امپریالیستی با کمک رژیم جنایتکاری مثل جمهوری اسلامی چه بر سر کارگران و زحمتکشان ما می آورد و چه انسان هائی را آواره و در به در و یا در زیر چرخ دنده های کارخانجات خود در این کشور ها نابود می سازد. غم فقدان این انسان زحمتکش وقتی بیشتر می شود که بیندیشیم به راستی اگر هادی از شرایط یک زندگی حداقل در داخل کشور در زیر یک حاکمیت دمکراتیک برخوردار بود ، آیا به چنین سرنوشت غم انگیزی دچار می شد؟ آیا خانواده و عزیزان او با چنین وضعیت ناگوار و دردناکی روبرو می شدند که حتی دست یابی به جسد پدر و همسر عزیزشان در این شرایط سخت به یک معضل بزرگ تبدیل گردد؟ به واقع سرنوشت هادی تجلی سرنوشت بسیاری از انسان هائی است که در زیر سلطه بورژوازی امپریالیستی و رژیم های حامی اش مثل جمهوری اسلامی به اشکال مختلف تدریجا نابود می شوند بدون اینکه کسی از سرنوشت و مشکلات طاقت فرسای زندگی آن ها مطلع شود. با گرامیداشت یاد این کارگر زحمتکش باید کوشید تا اندوه ناشی از این فقدان تاسف بار ، به دلیل دیگری برای تشدید مبارزه بر علیه این شرایط غیر انسانی و استثمارگرانه مبدل گردد.

چریکهای فدائی خلق ایران