افق روشن
www.ofros.com

پیام رضا شهابی به مناسبت سال جدید میلادی


دریافتی - خبر شماره ٧                                                                                        یکشنبه ۵ دیماه ١٣٨٩

رضا شهابی كارگر زندانی در بند ٢٠٩ زندان اوین كه به دلیل دفاع از حقوق و مطالبات كارگری و پافشاری بر حق داشتن تشكل های مستقل كارگری اكنون و به مدت نزدیك به ٧ ماه است كه در بند می باشد ،به مناسبت اغاز سال ٢٠١١ میلادی پیام تبریكی به كارگران سراسر جهان به شرح ذیل صادر كرده است:
كارگران و تشكل های كارگری در سراسر جهان!
اكنون كه در آستانه ی سال جدید میلادی (سال ٢٠١١) قرار داریم ،مایلم تبریك خود را بدین مناسبت به تمامی شما عزیزان ،همكاران و هم طبقه ای ها در هر جای دنیا كه هستید اعلام كنم. در مدتی كه من و دیگر همكاران و كارگران به دلیل پیگیری مطالبات خود و از جمله حق مسلم تشكل خواهی ،تحت تعقیب ،اخراج و حبس بوده ایم ،كارگران و تشكل های كارگری بسیاری از ما اعلام حمایت كرده اند و مراتب اعتراض خود را نسبت به رفتار های انجام شده علیه ما ابراز داشته اند.از جمله در مدت بازداشت من و در دوره ی اعتصاب غذای اینجانب ،حمایت های مختلفی از سوی كارگران در سراسر جهان انجام شده است.
من ضمن تقدیر و تشكر از تمامی این اعلام حمایت ها امیدوارم كه ما كارگران بتوانیم با همبستگی هرچه بیشتر ،همدلی و اتحادمان در راستای به دست آوردن خواسته ها و مطالباتمان و برای به دست اوردن زندگی انسانی و رسیدن به عدالت و آزادی و برابری تلاش كنیم و روز به روز نیز موفق تر شویم و سرانجام بتوانیم از مناسبات سرمایه داری موجود عبور كنیم و به حق خود برسیم.
امیدوارم روزی فرا برسد كه ما با آرامش و بدون جنگ و خونریزی در كنار یكدیگر یك زندگی شرافتمندانه و انسانی داشته باشیم. در پایان بار دیگر با تبریك سال جدید میلادی آرزوی سلامت ،موفقیت و اتحاد برای تمامی كارگران ،تشكل های كارگری را دارم و دست همه ی شما را به گرمی میفشارم.

رضا شهابی كارگر زندانی

بند ٢٠٩ زندان اوین - تهران

۵ دیماه ١٣٨٩ - ٢٦ دسامبر ٢٠١٠

دریافتی - خبر شماره ٧ - یكشنبه ۵ دیماه