افق روشن
www.ofros.com

بیانیه مشترک سه تشکل مستقل کارگری به مناسبت شانزده آذر روز دانشجو

!حمایت از مردم تحت ستم و محکوم کردن کشتار مردم در شهرهای کردستان

بیانیه مشترک                                                                                                                           یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۴ دسامبر ۲۰۲۲


بیانیه مشترک سه تشکل مستقل کارگری به مناسبت شانزده آذر روز دانشجو

زنده باد اتحاد دانشجویان و کارگران و زحمتکشان
در آستانه ۱۶ آذر، روز دانشجو، قرار داریم. این روز بزرگ که تجلی رشادت و حق طلبی دانشجویان بوده است، در روندی طولانی، قریب به هفتاد سال به نماد مبارزه آزادی‌خواهانه دانشجویان تبدیل گشته است. روزی که به رغم سرکوبگری رژیم های مستبد و ضد آزادی، همواره پرچم مبارزه در سنگر دانشگاه و جامعه بر دوش جوانان پر شور، آگاه و مبارز برافراشته نگه داشته شده است.
۱۶ آذر، طی چندین دهه روز ویژۀ واکنش بخش وسیعی از دانشجویان و دانش آموزان آزادی‌خواه و جوانان آگاه، در عرصۀ مبارزه برای دموکراسی و استقلال در سراسر کشور بوده است. ویژگی برجستۀ این روز در رژیم گذشته، اعتراض به خودکامگی رژیم ستمگر، غارتگر و دست نشاندۀ پهلوی بود که حامی نابرابری، تبعیض، ستمگری و استثمار در جامعه بود. ادامۀ مبارزات دانشجویان در سالگرد این روز پس از سقوط سلطنت در ایران، نشانۀ ادامه و تشدید نابرابری، افزایش ستم جنسی و تحقیر زنان و شکنجه و ضرب و شتم و زندانی کردن و کشتن زنان و دختران آزادیخواه و حق طلب، تشدید تبعیض های شدید مذهبی، ملی، قومی و طبقاتی، سرکوب ابتدائی ترین خواست های مردم و استبداد دینی و نظامی در نظام جمهوری اسلامی است. این ویژگی در مبارزه دانشجویان، جنبش دانشجویی را به اهرمی در خدمت به منافع کارگران و زحمتکشان و ستم دیدگان قرار داده است. دانشجویان سراسر کشور در فصل جدید جنبش اعتراضی مردم، در استمرار خصلت آزادی‌خواهانه و حق طلبانۀ خود، علاوه بر اعتراض علیه شرایط خفقان آور دانشگاه و استقرار نیروهای سرکوبگر در دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجوئی و یورش و سرکوب و کشتار در این مراکز، علیه موانع و تبعیضات گوناگون و مشکلات مالی برای دستیابی به تحصیلات، زندگی مناسب دانشجوئی و آموزش آزاد فارغ از سانسور و حقنه کردن دیدگاه های ارتجاعی در برنامه های درسی ، اخراج دانشجویان و استادان دگر اندیش و غیره، کوشیده اند پرچمدار مبارزه برای آزادی و دموکراسی باقی بمانند. دانشجویان آزادیخواه در تمام مقاطع اعتراضی جامعه در سال های اخیر و حتی در اعتراضات و اعتصابات کارگران، با شعار «فرزندکارگرانیم کنارشان می مانیم » خود را پشتیبان و متحد کارگران و زحمتکشان معرفی کرده اند. همچنین دانشجویان، که بخش مهمی از آنان را دختران دانشجو تشکیل می دهند، با سخت کوشی، فداکاری و از جان گذشتگی از مبارزات حق طلبانۀ زنان، علیه انواع تبعیض ها و ستم ها و تحقیرهای وارد بر زنان از جمله تحمیل حجاب اجباری و دخالت های سرگوبگرانه و خونین گشت ارشاد و نهادهای مشابه در زندگی خصوصی مردم، مبارزه کرده اند و می کنند. این خصوصیت های برجسته و انقلابی است که جنبش دانشجویی را در روند مبارزه طبقاتی عملا در جایگاه متحد طبقه کارگر قرار داده است. کارگران و سایر اقشار زحمتکش و محروم جامعه در دفاع از فرزندان خود، دستگیری و زندانی کردن دانشجویان و همچنین گسیل نمودن نیروهای سرکوب به محیط دانشگاه را محکوم می کنند. در برابر هرگونه تعرض به دانشجو و دانشگاه، کارگران و توده های زحمتکش باید واکنش نشان دهند و واکنش نشان خواهند داد.
امضا کنندگان این بیانیه در دفاع از دانشجویان و زنده داشتن ۱۶ آذر روز دانشجو، خواستار آزادی بی قید و شرط دانشجویان زندانی، خروج نیروهای سرگوبگر از دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجوئی و بازگشت آزادانۀ همۀ دانشجویان به کلاس درس و رفع محرومیت و برداشتن موانع مختلف قضائی، امنیتی و مالی و تبعیض های موجود و حذف اعمال نظرهای پلیسی و امنیتی در راه ادامۀ تحصیل دانشجویان می باشند.

۱۳ آذر ۱۴۰۱

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

گروه اتحاد بازنشستگان

************

بیانیه مشترک:

حمایت از مردم تحت ستم و محکوم کردن کشتار مردم در شهرهای کردستان!

مردم شریف و آزادیخواه
بیش از هفتاد روز از دور جدید خیزش سراسری در اکثر شهرهای ایران می گذرد.
حضور گسترده زنان و مردان در کف خیابان ها، نشان از آن دارد که مردم ستمدیده و محروم در ایران تصمیم گرفته اند برای به دست آوردن مطالبات خود ایستادگی کنند.
داشتن آزادی در عرصه های مختلف، آزادی بیان، داشتن حق تشکل و تحزب، داشتن معیشت و مزدهای مناسب برای یک زندگی شایسته و انسانی، تامین رفاه اجتماعی، لغو هرگونه حجاب و پوشش اجباری برای زنان و مردان، دسترسی به آموزش مناسب و رایگان، داشتن بیمه های رفاهی و دسترسی به درمان و بهداشت مناسب و رایگان و دهها خواست و مطالبه انسانی، جزء حقوق بنیادی و خواست مسلم کسانی است که در چهار دهه گذشته تا به امروز در عرصه های مختلف مبارزاتی قدم برداشته و در این راه تلاش کرده اند.
متاسفانه دولت ها و سیستم حاکم در ایران نه تنها گوش شنوایی برای ابتدایی ترین خواست ها ندارد، بلکه جواب هر خواست و مطالبه را با گلوله جواب داده اند. دولت ها که خود را نماینده مردم معرفی می کنند و تمام درآمدهای سرشار را در اختیار دارند، به جای پاسخگویی به خواست مردم، جنایت می آفرینند. نمونه های بسیاری از جنایت ها را ما شاهد بوده ایم، کشتار و قتل مردم کردستان در سال ۱۳۵۸، حمله به ترکمن صحرا و خوزستان، قتل عام زندانیان سیاسی و ایجاد خاوران ها، و مورد های اخیر کشتار آبان ۹۸، و در هفته گذشته کشتار بی‌رحمانه مردم شریف و آزادی‌خواه در مهاباد، جوانرود، اشنویه، پیرانشهر ، سنندج، کامیاران و دیگر شهر ها و روستاهای کردستان.
ما امضا کنندگان ضمن ابراز همدردی با جانباختگان راه آزادی و برابری در کردستان و تمامی شهر های ایران، کشتار و نسل کشی را تحت هر عنوان و به هر بهانه ای را محکوم می کنیم.
کارگران و زحمتکشان، فرودستان و تمامی مزد بگیران تحت ستم و استثمار در ایران هیچ منفعتی با دولت های سرکوبگر و غارتگر را ندارد.
منفعت ما یک منفعت جمعی است. کارگران و زحمتکشان کردستان، خواهران و برادران ما هستند. ما درد مشترک داریم، ما کارگران مخالف هر نوع ستمی هستیم. ستم ملی، ستم جنسیتی، و... و در نهایت مخالف استثمار می باشیم.
ما در هر کجای ایران باشیم با خواهران و برادران خود در کردستان هم منفعت بوده و درد مشترک می طلبد که در کنار هم برای رهایی از تمامی مناسبات تبعیض آمیز حرکت کنیم.
ما خواهان خروج فوری همه نیروهای مسلح سرکوبگر از کردستان و تمامی شهرهای کردنشین هستیم و آزادی بی قید شرط همه زندانیان و دستگیر شدگان را خواستاریم. مخالف موشک اندازی و جنگ افروزی و بحران آفرینی در اقلیم کردستان عراق می باشیم.

یاد تمام عزیزانی که در راه آزادی و برابری و برای رسیدن به

دنیایی به دور از ستم و استثمار جان عزیز خود را فدا کرده اند را گرامی می داریم.

۴ آذر ماه ۱۴۰۱

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

گروه اتحاد بازنشستگان