افق روشن
www.ofros.com

امدادگران خوزستانی فورا باید آزاد گردند


انجمن کارگران برق و فلزکار                                                                           سه شنبه ۲٧ فروردین ۱۳۹۸ - ۱٦ آوریل ۲۰۱۹


امدادگران خوزستانی فورا باید آزاد گردند.

از ابتدای وقوع سیل در خوزستان تاکنون حداقل ٣٠ نفر از امدادرسانان مردمی که اکثرا جوانان فداکار و انساندوست هستند، توسط دستگاههای امنیتی و انتظامی که اسامی ٢۵ نفر آنان به شرح زیر است، بازداشت شده اند:‍
١ جعفر حیدری، ٢ یوسف حیدری، ٣ هاشم هرموشی، ۴ رضا حزباوی، ۵ سجاد دیلمی، ٦ مهدی مروانی، ٧ رسول فرطوسی، ٨ ابراهیم بدوی، ٩ امین سیلاوی، ١٠ علی موسوی (الیوگدیمی)، ١١حسن بیت اسحاق، ١٢ عماد حیدری، ١٣ علی ناصری، ١۴ حاتم دحیمی، ١۵ احمد بدوی، ١٦ حسین حمودی، ١٧ مهدی شریفی، ١٨ قاسم تمیمی ، ١٩ عارف صرخی، ٢٠ فؤاد بدوی، ٢١ کاظم مروانی، ٢٢ محسن زویدات، ٢٣ حبیب کروشات، ٢۴ مسعود حریزاوی، ٢۵ ناجی السواری (معلم)، ٢٦حیدر سيلاوی.
سیلی که تا کنون در بیش از ٢ هزار شهر و روستا تبدیل به فاجعه شده است و طبق آمار غیر قابل اعتماد رسمی باعث جانباختن ٧٧ نفر و آوارگی و بی خانمانی ده ها هزار و آسیب دیدن صداها هزار نفر گردیده است، کاملا قابل کنترل بود و نه تنها می شد از تبدیل شدنش به یک فاجعه که این گونه جان ده ها نفر را گرفت و زندگی و سلامت صداها هزار انسان دیگر را با خطر و ناامنی مواجه کرده است، جلوگیری کرد، بلکه می شد از پدیده ای مانند بارندگی های زیاد مانند آنچه که از ابتدای سال ٩٨ رخ داد، برای بهره برداری در فصول و شرایط کم آبی نهایت استفاده کرد، اگر فقط درصد کمی از پولهای افسانه ای که غارت و چپاول می شوند و یا برای مقاصد بی ربط به زندگی مردم هزینه می شوند، خرج مهار این نوع پدیده های طبیعی می شدند.
اما نه تنها قبلا چنین هزینه های کمی نسبت به غارت و چپاول های رایج، برای حفظ جان و مال و امنیت روح و روان مردم انجام داده نشده، الان هم همه دستگاه های سرکوبگر علیه مردم رنجور و مصیبت دیده که از لاقیدی دستگاه های دولتی و حکومتی نسبت به جانباختن عزیزان‌شان و از دست رفتن هست و نیست شان در جریان سیل صدای اعتراضشان بلند شده، بسیج شده اند تا با سرکوب مردم معترض و خشمگین و بازداشت کسانی که از میان خود همین مردم مصیبت دیده داوطلبانه با به خطر انداختن جان خود با ابتدایی ترین امکانات شخصی شبانه روز مشغول ساختن سیل بند و کمک رسانی به همنوعان خود هستند، صدایشان را خفه کنند تا بتوانند بی آنکه مجبور شوند هزینه ای کنند ده ها هزار انسان را گرفتار و بی پناه در محاصره سیل به حال خود رها سازند.
‍ در این مدت اگر همین انسان های فداکار که توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده اند، نبودند و اگر کمک های مردم نبود، عمق فاجعه ناشی از سیل بسیار بیشتر می شد و انسان های خیلی بیشتری جان خود را از دست می دادند.
در پاسخ به بازداشت امدادگران مردمی که علاوه بر سرکوبگری، اقدامی ضد انسانی نسبت به انسانها زیادی است که گرفتار سیل و نیاز فوری به آب، غذا، دارو، چادر و سرپناه دارند باید با سراسری کردن ستادها، کمیته ها و گروه های کمک رسانی، ضمن ارسال کمک ها به مناطق سیل زده و مدیریت توزیع آنها، نسبت به عدم کمک رسانی دولت شدیدا اعتراض کرد و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط کمک رسانان بازداشت شده گردید.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

١٣٩٨/١/٢٧

@anjomanbfk
www.anjomanbfk.blogfa.com