افق روشن
www.ofros.com

پیام تسلیت و همدردی به خانواده های

کارگران جان باخته کارخانه نورد فولاد غدیر یزد


انجمن صنفی کارگران برق - جمعهائی از فعالین کارگری                                                 شنبه ٢٦ آذر ماه ١٣٩٠

شب یکشنبه ٢٠ آذر٩٠ ساعت ٨ شب کوره کارخانه نورد فولاد غدیر یزد بر اثر اهمیت ندادن مدیران کارخانه به ایمنی محل کار و حفظ جان کارگران ، منفجر گردید و علاوه بر اینکه ١۵ کارگر را به شدت مجروح و مصدوم نمود، (درصد سوختگیها بین۴۵ تا ٨۵ درصد اعلام شده) جان ٨ نفر را نیز گرفت. آسیب دیدن و جان باختن کارگران در محیطهای کار در ایران در کنار استثمار و چپاول کارگران و نپرداختن ماهها و سالها دستمزد اندکشان به نرم و عرف سیستم سرمایه داری تبدیل گشته است. روزی نیست که در محیطهای کاری به خاطر سودپرستیهای جنونانه کارفرمایان که حاضر نیستند کمترین هزینه ای جهت کاهش خطرات ناشی از کار صرف بکنند، کارگرانی دچار آسیبهای جبران ناپذیری مانند نقص عضو و از کار افتادگی نشوند یا جانشان را از دست ندهند. اما عوامل این جنایات یعنی کارفرمایان بدون هیچ دغدغه ای به زندگی عادی خود و وظیفه بهره کشی از کارگران ادامه می دهند. از نظر ما کارگران، کارفرما و عوامل او در کارخانه نورد غدیر یزد مسول مستقیم آسیب دیدگی و جان باختن کارگران هستند و باید به این جرم محاکمه و مجازات شوند.
ما ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده های کارگران جان باخته کارخانه نورد فولاد غدیر یزد، خواهان محاکمه و مجازات کارفرما و همه کسانی هستیم که در جلوگیری از این فاجعه قصور کرده اند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

جمعهائی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران

٢٣ آذر ١٣٩٠