افق روشن
www.ofros.com

یکی برای همه     همه برای یکی

از صندوق همبستگی با کارگران ایران حمایت کنیم


محمد اشرفی                                                                                                      شنبه ٢۱ مرداد ١٣٩١

خبر تشکیل صندوق همبستگی با کارگران ایران _ کانادا مسرت بخش ترین خبری بود که اخیرا" شنیدم .سالهاست که ضرورت تشکیل صندوقهای حمایتی از مبارزات کارگران در زوایای مختلف احساس می شود . با توجه به اختناق و سرکوب شدید تشکیل آن در داخل کشور ممکن نشده است . البته به باور من اختناق و خفقان هر چفدر هم زیاد باشد دلیل اصلی عدم تشکیل صندوق حمایتی نمی تواند باشد بلکه دلیل اصلی آن، نفوذ شدید افکار و اندیشه رفرمیستی در درون فعالین شناخته شده کارگری است، که جز راه و رسم علنی گرائی و شناساندن خود و دیگر نیروها به دشمن راه دیگری را درک نمی کنند . اندیشه های رفرمیستی و کیش شخصیتی باعث شده بیشتر فعالین اسم ورسم دار که محبوبیت لازم برای تشکیل صندوقهای حمایت را دارند. به خاطر حفظ منافع شخصی و گروهی سکتاریستی تن به کارهای سخت و دور از دیده دیگران ندهند .چون کارهای دور از دیده دیگران باعث عدم نمایش ،چهره شدن و چهره سازی می شود و کارهای مخفی نمی تواند کیش شخصیتی و کمبودهای خودنمایی را جبران نماید، بنابراین تن به کارهای مخفی حتی در چنین مواردی نمی دهند، و البته تشکیل صندوق حمایتی یا با هر نامی در مقابل دید جمهوری اسلامی ممکن نیست.درنتیجه تاکنون تشکیل نشده است.
خوب به خاطر دارم در سال ١٣٨٦در کمیته پیگیری فراخوان تشکیل صندوق حمایتی از کارگران را صادر کردیم البته در جلسات مکرر صحبت از این بود که صندوق اعتصاب اعلام کنیم اما گفته شد خیلی سریع زیر ضرب می رود و همچنین ما توانایی ساخت چنان صندوقی را نداریم اول با نام صندوق همیاری شروع کنیم سپس اگر مشارکتها بیشتر شد می توان به صندوق اعتصاب تغییر نام داد یک هفته بعد از آن از طرف شورای همکاری گلگشت کمپین حمایتی از اعتصاب کارگران هفت تپه را برگزار کردیم ، که در آن گلگشت یکی از فعالین اسم و رسم دار کارگری غیر مستقیم بر علیه آن فراخوان صحبت کرد که البته صحبتهای او برای مخالفت با ساختن صندوق حمایتی نبود بلکه از این ناراحت بود که چرا این فراخوان را خودشان ندادند و کمیته پیگیری پیش دستی کرده است به این دلیل در سخنرانی خود در میان جمع گفت: " تشکیل دادن صندوق حمایتی دیگر چندان مهم نیست زمانش هم سپری شده است ما باید صندوق اعتصاب تشکیل بدهیم ." اعضا شورای نمایندگان کمیته پیگیری همگی در آن گلگشت حضور داشتند سریعا" جلسه تشکیل داده و پس از ده دقیقه مشورت تصویب شد که ما از این پیشنهاد سخنران فوق استقبال کنیم و همین حالا اعلام کنیم که ما کلیت پیشنهاد را می پذیریم و می توانیم همین حالا که مسئولین بیشتر تشکل ها ی موجود در ایران اینجا حضور دارند برای عملی کردن موضوع صحبتهای مقدماتی را انجام دهیم ،اما وقتی موضع خود را اعلام کردیم سخنران با با دهها دلیل و بهانه حرف خود را پس گرفت و صدها اما و اگر آوردند . به هر صورت سالهاست که در داخل نیز این نیاز احساس می شود اما بنا به دلایل گفته شده و دیگر دلایل ممکن نشده است حتی ما اساسنامه پیشنهادی در این مورد را نیز تهیه کرده بودیم که چار چوب آن به صورت مخلوطی از اعمال علنی _نیمه علنی و مخفی بود که می توانست در شرایط داخل ایران چنین صندوقی را ممکن سازد . قصدم از بیان این موضوع این است که ضرورت صد در صد چنین صندوقهایی را بیان کنم که در داخل نیز بسیار بیشتر از بیرون ضرورت دارد و حتی اگر بتوان در داخل چنین کاری را کرد بازده ، برد و کارایی آن صدها بار بیشتر خواهد بود، اعضا شرکت کننده در آن با شدت بیشتر نیاز ها درک می کنند و چون در درون مشکل به صورت مستقیم حضور دارند ابتکارات بیشتری به کار خواهند برد در همین حال احساس همیئت گروهی و طبقاتی می کنند و با شدت بسیار بیشتر اعتماد به نفسشان بالا می رود . این منافع غیر از منافع مالی و حمایتی است که یاعث تعادل روحی و روانی در فعالین و مبارزان ایجاد می کند . قصدم از بیان اینها نشان دان اهمیت و بزرگی کار شماست که ترس و واهمه را کنار گذاشتید و شجاعت به خرج دادید کاری را شروع کردید که می تواند تبدیل به یک جنبش شود .
امیدوارم شروع کار شما باعث اقدام دیگر رفقا در کشورهای دیگر شود و به دنبال آن امیدوارم کاری کنیم که فعالین داخل نیز بتوانند قسمت اصلی صندوق را که باید در داخل باشد با دستان پرتوان خود ممکن کنند شاید آن روز ،روز جشن و سرور بزرگی برای ما باشد .
رفقا راهی را که شروع کردید وسعت و بزرگی آن هنوز دیده نمی شود مانند کوه یخی است که قسمت اعظم آن زیر آب قرار دارد و بزرگی آن طی زمان دیده خواهد شد البته لازم است از نظر انجام کارهای عملی، شجاعت و اراده داشته و از جهت روحی و روانی خود را آماده کنید در این راه سختی ها و احتمال اشتباهات بسیاری در پیش است که باید با آنها مقابله کنید ، ناملایمتی ها، اهانتها و اتهامها نیز در راه هستند باید با همه آنها با اراده قوی و راسخ و با دقت و خوشرویی روبرو شوید . بدانید هر چقدر کار، بزرگ و مثبت باشد همانقدر سخت و توانفرسا خواهد بود . چند مورد را به خاطر بسپارید .
١- انجام چنین کارها و مبارزاتی از هر زاویه و در هر حوزه و عرصه ای کمک و خدمت نیست، بلکه وظیفه است یعنی فعالین کارگری که در داخل مبارزه می کنند به طبقه کارگر یا کارگران کمک نمی کنند بلکه وظیفه خود را انجام می دهند و ما و شما که در بیرون هر کدام کاری انجام می دهیم در واقع کمک به کارگران یا فعالین نیست بلکه انجام وظیفه است بنابراین کسانی که کار نمی کنند در واقع نسبت به انجام وظیفه خود دچار خیانت هستند چه در بیرون و چه در داخل .
٢- پاسخ گو بودن رو به جنبش کارگری ،رو به طبقه کارگر لطف و مرحمت نیست بلکه این نیز انجام وظیفه است .
٣- عمل شما بخشی از مبارزات طبقاتی است که اگر انجام نشود قسمتی از مبارزه و نبرد طبقاتی لنگ می شود .
۴- در حین انجام وظایف خود در حوزه کاری خود موظف به گسترش و کمک به دیگر رفقا هستیم تا آنها نیز بتوانند انجام وظیفه نمایند .
۵- مصائب و سختی های زیادی سر راه وجود خواهند داشت ،همچنان که با شجاعت شروع کردید با جسارت و شجاعانه ادامه بدهید .
رفقای گرامی به عنوان عضوی از جنبش کارگری و جنبش کمونیستی ایران با تمام وجود، صمیمانه و رفیقانه دستان پرتوان شما را می فشارم .
امیدوارم در راهی که شروع کردید پرتوان و پیروز باشید .
به امید روزی که چنین صندوقهایی در دیگر کشورها ، همچنین در داخل ایران نیز تشکیل شود و روزی را ببینیم که نمایندگان صندوقهای فوق شورای مرکزی صندوق همبستگی یاهرنام دیگری را تشکیل بدهند.

به امید چنان روزی

محمد اشرفی -٢٠/ ۵/١٣٩١