افق روشن
www.ofros.com

پیام تبریک به کارگران پتروشیمی های ماهشهر


انجمن صنفی برق - جمعهائی از فعالین کارگری                                                     سه شنبه ٢٠ دی ماه ١٣٩٠

بیانیه

پیام تبریک به کارگران پتروشیمیهای بندر امام و منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

همکاران مبارز!
شما با مبارزات ١٠ ماهه اخیرخود برا ی حذف شرکتهای دلالی (پیمانکاری) و تحقق برخی مطالبات دیگرتان امروز به جائی رسیده اید که بخشی از خواسته ها را مانند افزایش ١٠٠ هزار تومان به پایه حقوقها و حق استفاده از خدمات بیمارستانی، بر مدیریت پتروشیمی های منطقه تحمیل کنید. هر چند هنوز تا رسیدن به خواست اصلی یعنی حذف شرکتهای پیمانکاری باید تلاشهای جدی و متحدانه را ادامه دهید، اما تا همین جا شما موفق بوده اید و با اتکا به تجربه موفقیت تا به امروزتان می توانید به دستاوردهای بیشتری برسید. مبارزات بر حق شما طی این مدت مورد حمایت بخشها و تشکلهای کارگری در داخل و خارج قرار گرفته اند و در این پیروزی نقش داشته اند، بی تردید در ادامه تلاش شما برای رسیدن به بقیه خواسته ها، حمایتها و پشتیبانیهای بیشتری را خواهد طلبید.
ما این دستاورد و موفقیت را به شما کارگران منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و بندر امام تبریک می گوئیم و تا تحقق کامل خواسته های شما در کنارتان خواهیم بود.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

جمعهائی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران

٢٠/١٠/١٣٩٠