افق روشن
www.ofros.com

نگذاریم بهنام ابراهیم زاده و زندانیان دیگر را با بیماری شکنجه کنند


انجمن صنفی - جمعهایی از فعالین کارگری                                                                شنبه ٨ بهمن ماه ١٣٩٠

بهنام ابراهیم زاده عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و فعال حقوق کودک حدود دو سال است که در زندان بسر می برد و به دلیل اسیب دیدگی ناشی از شکنجه زمان بازداشت و بازجوئی و همچنین شرایط وحشتناک زندان و عدم امکانات مناسب بهداشتی ، پزشکی و داروئی، اکنون از درد گوش، دندان و سر به شدت رنج می برد. مسؤلین و پزشک زندان از اعزام وی به بیرون از زندان برای مداوا ممانعت می کنند و عملا از درد و بیماری او به عنوان روشی دیگر برای شکنجه اش استفاده می کنند. این حربه علیه رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی بارها به کار گرفته شده است. بهنام مجرم نیست، او مدافع حقوق کودک است. برای ایجاد شرایطی که کودکان بتوانند در آن از شادی و رفاه و آسایش برخودار باشند، تلاش کرده و به عنوان یک فعال کارگری که خواهان زندگی انسانی برای خود و هم سرنوشتانش است مبارزه کرده. او باید فوری آزاد شده و تحت مداوا قرار گیرد.
ما از همه تشکلها، جمعها و سازمانها و احزاب مدافع حقوق کارگر می خواهیم متحدانه به ادامه زندان و شکنجه زندانیان اعتراض کرده و خواهوان آزادی فوری آنها شویم.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

جمعهایی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران

٧/١١/١٣٩٠