افق روشن
www.ofros.com

در مقابل بازداشت فعالین کارگری بایستیم


انجمن صنفی - جمعهائی از فعالین کارگری                                                            سه شنبه ١١ بهمن ماه ١٣٩٠

سیاست بازداشتهای گسترده رهبران و فعالین کارگری، تلاشی است برای به سکوت واداشتن طبقه کارگر و گردن گذاشتن به هر گونه تحقیر و بی حقوقی ای که به خاطر بحرانهای پی در پی اقتصادی به شدیدترین حد خود تا به امروز رسیده است. گرانی و تورم بی حد و حصر و غیر قابل کنترلی که بر اکثریت جامعه تحمیل گشته، کارگران را به واکنشهای جدی تر و اعتراضات گسترده تر در دفاع از موجودیت و بقای خود وادار ساخته و ادامه این شرایط بی تردید طبقه کارگر را به دفاع متحدانه و سراسری از زندگی و حق حیات خود رهنمون خواهد ساخت. بنابراین دلیل این بازداشتها غیر از مقابله با شکل گیری انسجام و اتحاد کارگران نیست و همه می دانند که بدون حضور فعالین و رهبرانشان به عنوان حلقه های اصلی وحدت و یگانگی بین بخشهای مختلف هستند، آن اتحاد نمی تواند شکل بگیرد. بازداشتهای وسیع فعالین کارگری هدفی جز به، به تمکین واداشتن میلیونها کارگر که پنج برابر زیر خط فقر زندگی می کنند، را دنبال نمی کند.
امروز سه شنبه ١١ بهمن٩٠ صدیق کریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت و روانه زندان سنندج نموده اند. صدیق کریمی سال ٨٦ به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در شهر سنندج به همراه ١١ نفر دیگر از جمله شیث امانی بازداشت و حدود دو ماه در زندان بوده است. بعد ازگذشت دو ماه از مدت زندان صدیق کریمی و شیث امانی، احکام صادره برای بازداشت شدگان سال ٨٦ از سوی رئیس وقت قوه قضائیه لغو و این دو نفر آزاد شدند. اما با کمال تعجب بعد از گذشت ۴ سال مسؤلین قضائی شهر سنندج پرونده مختومه را دو باره به جریان انداخته و شیث امانی و صدیق کریمی را به فاصله کمتر از دو هفته بازداشت و روانه زندان کرده اند. غیر از این دو نفر طی دو ماه گذشته فعالین دیگری از جمله محمد جراحی، شاهرخ زمانی، علی اخوان، نیما پور یعقوب، ساسان واهبی وش، محمد حسینی، مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه بازداشت شده اند که شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا بعد از دو هفته تلاش و اعتراض خانواده ها، کارگران و مردم سنندج آزاد شده اند. این در حالی است که کسانی مانند ابراهیم مددی، رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده و علی نجاتی همچنان در زندان بسر می برند.
باید برای دفاع از زندگی و حق معیشت خود و خانواده هایمان از فعالین کارگری دفاع کرده و خواست آزادی بازداشت شدگان و پایان دادن به تعقیب و بازداشت و اذیت و آزار رهبران کارگری را در رأس هر مطالبه دیگر خود قرار دهیم.
ما ضمن محکوم نمودن بازداشت صدیق کریمی از همه کارگران، جمعها، تشکلها، احزاب و سازمانهای مدافع حقوق کارگر در داخل و خارج می خواهیم به بازداشت فعالین کارگری اعتراض نموده و خواهان آزادی فوری همه آنان شوند.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

جمعهائی از فعالین کارگری شهرهای سنندج و کامیاران

١١/١١/١٣٩٠