افق روشن
www.ofros.com

حمایت از مردم کوبانی و محکومیت تروریستهای داعش


افشین ندیمی و غالب حسینی                                                                                      يكشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳

چندین ماه از برجسته شدن و لشکرکشی گروه تروریستی داعش می گذرد. مبنای حرکت این جانیان، بر پایه ی ترور، سربریدن، ربودن و تجاوز به زنان و دختران و قتل و عام انسانها و تبلیغ افکار پوسیده، که هیچگونه سنخیتی با افکار انسان امروزی ندارد، بنا شده است. در واقع این عروسکهای خیمه شب بازی، اوج توحش و جنایت را در تاریخ تکامل انسان در عصر حاضر به نمایش گذاشته اند. این گروه بعد از حمله به شهرها و روستاهای عراق و سوریه و بخصوص شمال کردستان عراق و شهر شنگال، موجب آوارگی و سرگردانی هزاران ایزدی ساکن این شهرشدند. تروریستهای داعش گوشه ای از وحشی گری خود را با کشتار مردم بی گناه شنگال و ربودن زنان و دختران بی دفاع به روی صحنه کشیدند، تا به یکباره، قلب تمامی انسانهای بیدار را بطور منظم به تپش در بیاورند. این بار نیز این گروه تروریستی به دستور عوامل پشت صحنه و در راس آنها، امریکا و به یاری متحدان منطقه ای خود در روی صحنه از جمله عربستان و قطر و ترکیه و ... کانون این وحشی گری را به شهر کوبانی در کردستان سوریه برده اند، اما این بار مقاومت مردم کوبانی باعث شده است که تروریستهای داعش، نتوانند به راحتی این پروژه را عملی کنند. با اندک تاملی می توان فهمید آنچه که مبرم و مشهود و هدف اصلی تمامی این سیاستهای ضد انسانی را در پی می گیرد، تنها درهم شکستن جنبش آزادیخواهی در منطقه خاورمیانه و از بین بردن اراده و دست آوردهایی است که مردم مبارز و انقلابی در این مناطق سالها در مقابل حکومتهای استبدادی و دیکتاتوری این کشورها برای به دست آوردن آن، ایستادگی و مبارزه کرده اند. مردم مبارز کوبانی با استناد به تاریخ جنبشهای آزادیخواهی جهان است که تنها اراده و توان توده ای مردم خود و دیگر انسانهای آزاده در کشورهای دیگر را منجی سرنوشتشان می دانند و نه نیروهای امپریالیستی و نه نهادهایی که به اصطلاح نام خود را مدافع حقوق انسان می دانند اما در عمل، جز یک مترسک بیش نیستند و نه کشورهایی که برایشان اشک تمساح می ریزند.
در پایان ما ضمن محکوم نمودن تمامی جنایتهای گروه تروریستی داعش در شهرهای شنگال و کوبانی، مقاومت توده ای درکوبانی و بخصوص زنان مبارز این شهر را ارج می نهیم واز تمامی کارگران وانسانهای آزاده و وجدانهای بیدار می خواهیم که به هر نحو ممکن از مقاومت مردم مبارز کوبانی پشتیبانی و صف مبارزه و مقاومت توده ای این شهر و دیگر مناطقی که مورد حمله این تروریستها قرار می گیرد را هرچه بیشتر همبسته و متحد کنند.

غالب حسینی و افشین ندیمی فعالین کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری

زندان مرکزی سنندج - ۹۳/٧/۱۹