افق روشن
www.ofros.com

نامه مادر مهدی فراحی شاندیز به سازمان حقو ق بشر


آسمان دیلی نیوز                                                                                                  دوشنبه ٢٨ تیر ١٣٨٩

این جانب مادر مهدی فراحی شاندیز به اطلاع می رساند که فرزندم در تاریخ ١١/٠٢/٨٨ به اتهام پیاده روی در پارک لاله در روز جهانی کارگر دستگیر وهمان شب ماموران امنیتی به منزل آمده و کیس کامپیوتر و شناسنامه و کارت ملی و پاسپورت و موبایل وی را برده. مدت نه ماه در زندان اوین دوران محکومیت خود را در سلول انفرادی سپری کرده و آزاد می شود. برای باز پس گرفتن اموال شخصی به زندان اوین رفته وآنها گفته اند که نزد دادگاه انقلاب است واین ماجرا درچند نوبت در روزهای مختلف رخ می دهد از آنجایی که نامبرده در دوران محکومیت مورد شنکجه روحی وروانی و جسمی شده بود در تاریخ ٠٩/٠٣/٨٩ در دادگاه انقلاب اسلامی بجای گرفتن وسایل شخصی مورد گفتگو وجدل بحثی شده که بعلت مشکلات روحی عصبانی شده است و او را دستگیر وبه بازداشتگاه کهریزک برده وبه مدت ۴ هفته نگهداری و مورد شکنجه قرار می گیرد. در صورتی بنا به دستور آقای خامنه ای کهریزک تعطیل شده بود؟ و طبق قانون بازداشت متهم حداکثر ٢۴ ساعت می باشد نه ۴ هفته ونه در بازداشتگاهی که این همه فاجعه در آن رخ داده است. سپس یک روز به زندان اوین برده واز آنجا به زندان قزل حصار کرج برده اند واز وضیعت مناسبی بر خوردار نمی باشد.